روش در علوم اجتماعی، رویکردی رئالیستی


کد:  1461
عنوان:  روش در علوم اجتماعی، رویکردی رئالیستی
تاریخ ثبت:  مهر 13, 1387
تاریخ ویراش:  شهریور 19, 1392
شابک:  978-426-398-9
تاریخ اولین چاپ:  1385
تاریخ آخرين چاپ:  1388
نوع جلد:  شومیز
قطع:  وزیری
قیمت(ریال):  50000
شمارگان:  1000
چاپ جاری:  2
تعداد صفحات:  370
وزن(گرم):  577
افزودن به سبد خريد: سفارش خريد
آدرس مستقيم مطلب: به مطلب لينک دهيد
نسخه قابل چاپ: چاپ


معرفي:
آندرو سایر معتقد است که رئالیسم و سوال درباره روش، کماکان از موضوعات اساسی مورد بحث است و هنوز راه زیادی را باید در توسعه یک بحث سازنده درباره روش متاثر از فلسفه رئالیستی پیمود... یکی از مشکلات اساسی در آثار موجود در مورد نظریه اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی این است که سهم سازنده ناچیزی در موضوع روش تحقیق تجربی به خود اختصاص داده اند و متن های موجود در مورد روش نیز با نادیده انگاشتن پیشرفتهای فلسفی و نظریه اجتماعی این فقدان علاقه را متقابلا پاسخ داده اند.
در مقدمه کتاب به پیشفرضهای معرفت شناختی رئالیستی اجتماعی اشاره می شود.

فصل اول به معرفت در زمینه اختصاص دارد که ناظر به دو معرفت عملی و معرفت ناشی از تعاملهای ارتباطاتی است.

در فصل دوم اعتبار معرفت اجتماعی بحث و ضمن آن درباره رابطه نظریه و واقعیت و در نهایت معیار توافق بینا ذهنی و کفایت عملی با هشدار در مورد میثاق گرایی و پراگماتیسم پیشنهاد می شود.

موضوع فصل سوم رابطه با اهمیت اما به تعبیر نویسنده مغفول بین تحقیقات انتزاعی و انضمامی، ماهیت روابط اجتماعی و ساختارها و نقش انتزاع در این خصوص، ماهیت تعمیم و تفاوتش با انتزاع است.

در فصل چهارم ضمن بررسی روش در رابطه با هستی شناسی یا ماهیت و ساختار جهان اجتماعی و طبیعی و لایه بندی آن، دلالتهای آن برای کشف قوانین و تبیین و پیش بینی در علوم اجتماعی ارزیابی می شود.

فصل پنجم که به نظر نویسنده انحرافی از کتاب است ناظر به برخی از ناکامی ها و مشکلات فلسفه علم و به طور خاص آرای کارل پوپر است و مسائلی از قبیل استقراء هستی شناسی جزء نگر، علیت، ضرورت، جوهر گرایی، منطق و قیاس گرایی در آن بحث می شود.

فصل ششم، روشهای کمی، سازگاری آنها با موضوع مطالعه و ارزیابی انتقادی کاربرد الگوهای آماری را در بر می گیرد.

فصل هفتم، ناظر به ارزشیابی، اثبات پذیری و ابطال پذیری نظریه ها و تحلیل علمی اجتماعی است.

فصل هشتم که به زعم نویسنده انحراف دوم کتاب برای آشنایان با فلسفه علم ارتدوکس تنظیم شده به طور خاص مربوط به نقدهای وارد بر دیدگاه های پوپری از ابطال گرایی است.

فصل نهم به مسئله تبیین در علوم اجتماعی و روش های ژرفانگر و پنهانگر و محدودیت های این دو روش اختصاص دارد.


امتياز اين مطلب(ثبت شده توسط ساير کاربران):0   -->  امتياز شما:  

نظر شما:
نام: 
پست الکترونيک: 

لطفا عدد درج شده در تصوير را در کادر مقابل آن وارد کنيد:
  بازخواني مجدد تصوير


برای رهگیری سفارشات خود، شناسه کامل آن را وارد نمایید.