فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب سواد رسانه ای
سواد رسانه ای

سواد رسانه ای

مولف: محمدجمال رنجبر

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب الف بای سواد رسانه ای (خلاصه کتب)
الف بای سواد رسانه ای (خلاصه کتب)

الف بای سواد رسانه ای (خلاصه کتب)

مولف: موسسه پژوهشی، رسانه ای و آموزشی مسیر

ناشر کتاب: کتاب رواق اندیشه

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب الف بای سواد رسانه ای (خلاصه مقالات)
الف بای سواد رسانه ای (خلاصه مقالات)

الف بای سواد رسانه ای (خلاصه مقالات)

مولف: موسسه پژوهشی، رسانه ای و آموزشی مسیر

ناشر کتاب: کتاب رواق اندیشه

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب سواد رسانه ای (دوره ده جلدی)
سواد رسانه ای (دوره ده جلدی)

سواد رسانه ای (دوره ده جلدی)

مولف: سمیرا حیدری فر

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
460,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد دهم: خبرگزاری ها
سواد رسانه ای - جلد دهم: خبرگزاری ها

سواد رسانه ای - جلد دهم: خبرگزاری ها

مولف: سمیرا حیدری فر

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد نهم: مطبوعات
سواد رسانه ای - جلد نهم: مطبوعات

سواد رسانه ای - جلد نهم: مطبوعات

مولف: سید محسن امین

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد هشتم: تلویزیون و ماهواره
سواد رسانه ای - جلد هشتم: تلویزیون و ماهواره

سواد رسانه ای - جلد هشتم: تلویزیون و ماهواره

مولف: حمیدرضا آیت اللهی

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
55,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد هفتم: اینترنت
سواد رسانه ای - جلد هفتم: اینترنت

سواد رسانه ای - جلد هفتم: اینترنت

مولف: حمیدرضا آیت اللهی

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد ششم: موبایل
سواد رسانه ای - جلد ششم: موبایل

سواد رسانه ای - جلد ششم: موبایل

مولف: حمیدرضا آیت اللهی

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب 150 هشتگ نهضت سواد رسانه ای
150 هشتگ نهضت سواد رسانه ای

150 هشتگ نهضت سواد رسانه ای

مولف: حسین حق پناه

ناشر کتاب: کتاب رواق اندیشه

قیمت
195,000 ریال
175,500 ریال
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد دوم: تبلیغات
سواد رسانه ای - جلد دوم: تبلیغات

سواد رسانه ای - جلد دوم: تبلیغات

مولف: احمد عسکری

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد سوم: بازی های رایانه ای
سواد رسانه ای - جلد سوم: بازی های رایانه ای

سواد رسانه ای - جلد سوم: بازی های رایانه ای

مولف: حمیدرضا آیت اللهی

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد چهارم: رادیو
سواد رسانه ای - جلد چهارم: رادیو

سواد رسانه ای - جلد چهارم: رادیو

مولف: احمد عسکری

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد پنجم: شبکه اجتماعی
سواد رسانه ای - جلد پنجم: شبکه اجتماعی

سواد رسانه ای - جلد پنجم: شبکه اجتماعی

مولف: حمیدرضا آیت اللهی

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب سواد رسانه ای - جلد اول: مفاهیم و کلیات
سواد رسانه ای - جلد اول: مفاهیم و کلیات

سواد رسانه ای - جلد اول: مفاهیم و کلیات

مولف: اسماعیل رمضانی

ناشر کتاب: فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان)

قیمت
40,000 ریال
تعداد کل موارد 16
صفحه 1 از 1