بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

خویشتن پنهان

شرح ده نکته از معرفت نفس

ناشر لب المیزان

نویسنده اصغر طاهرزاده

تعداد صفحات : 316

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 1089810003022
70,000 63,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

مقصود از شناخت نفس ناطقه که در این کتاب دنبال می شود، نفس شناسی به صورت مفهومی یا فلسفی و اخلاقی نیست بلکه توجهی است حضوری و شهودی به خودِ پنهان و به همین جهت رویکرد اصلی کتاب عبور از علم حصولی به نفس است و نظر به تجربه ی خویشتن خویش دارد آن هم به علم حضوری.
بحث خودشناسی وقتی حائز اهمیت است که بدانیم مقصد حقیقی و نهایی انسان، حضرت حق جلّ جلاله می باشد و رجوع به حضرت حق بدون درک حضوریِ «وجود» میسّر نمی گردد و با تجربه ی «وجودِ» خویشتن، شرایط رجوع به وجود مطلق به روش حضوری و شهودی در جان انسان فراهم می گردد.
از طریق نظر به جنبه ی وجودی خود می توان به جنبه ی وجودی عوالم هستی نظر کرد و با «وجودِ» آن عالم روبه رو گشت و در این رابطه است که عرض می شود با شناخت نفس، امکان نظر به حقیقتِ وجودیِ حضرت صاحب الأمرg به عنوان حقیقی ترین وجود در عالمِ امکان، فراهم می گردد.
این کتاب در ده جلسه تدوین شده است.

فهرست مطالب
مقدمه
جلسه اوّل، جایگاه معرفت نفس
برخورد غائبانه با خود
جایگاه معرفت نفس در ارتباط با واقعیت
1- معرفت نفس؛ معرفت به معلوم زنده
سیر به سوی غایت معرفت
ضرورت تغییر نگاه
2- حضور در عالَمِ انسان دینی
نظر به وَجه پایدار انسان ها
3- معرفت نفس طریق معرفت حق
4- معنی حضور همه جانبه ی خدا
5- «انسان» محل ظهور اسماء الهی
6- تفکیک «خود» از «ناخود»
7- معرفت به حقیقت جامع
8- حقیقتی غیر قابل شک
9- معرفت نفس؛ مقدمه ی معرفت به توحید
معرفت نفس در منظر علامه طباطبایی«رحمه الله علیه»
جلسه دوم، حقیقتِ انسان؛ ماوراء بدن
معرفت نفس؛ معرفتی تجربی
ادراکات، مخصوص «من» است، نه «تن»
بیهوشی
تجرد نفس از نظر قرآن
«من» می خوابد یا «تن»؟
«من» کجاست؟
تدبیر از راه دور
موانع ارتباط با خود
اولین قدم
جلسه سوم، نفس انسانی فوق زمان و مکان
پیام بزرگ رؤیای صادقه
رؤیا
چگونگی رؤیا
عوامل مؤثر در رؤیا
راز رؤیای حق
میزان حقانیت خواب ها
خواب چپ
انوع رؤیا
رؤیاهایی که تذکردهنده است
رؤیاهای سه گانه
نقش عقاید در رؤیا
کتاب های تعبیر خواب
معنی «حقیقت» در خواب
جلسه چهارم، تن؛ محل ظهور حالات «من»
راز زمان ها و مکان های مقدس
بدن در قبضه ی نفس ناطقه
راز حفظ بعضی بدن ها بعد از مرگ
تفاوت مرگ ها
چرا خواب نمی بینیم که می میریم؟
پیوند اعضاء
چگونگی ارتباط نفس ناطقه با عقل و قلب و خیال
نفس ناطقه در علم «اخلاق» و در «معرفت نفس»
نظر به باطن حوادثِ آینده در خواب
جلسه پنجم، انسان، بدون بدن زنده تر است
اهمیت معرفت به نفس
انسان فقط هست
نظر به خود، آزاد از مفهوم
انسان، بدون بدن زنده تر است
شواهدی بر آزادی از بدن و حیات شدیدتر
مرگ یا بیداری
می بینیم که می میریم
علت غفلت از قیامت
احساس حیات
جلسه ششم، راز مرگ و انواع آن
«تن»: ابزار کمال «من»
تجرد نسبی نفس ناطقه
محبتِ «نفس ناطقه» به «تن»
گرایش تکوینی و تشریعی
مرگ تکوینی و مرگ تشریعی
نمونه ای از دقت علمی
انواع مرگ
انواع مرگ طبیعی
مرگ طبیعی انسانی
تعادل در انسانیت
«فرشته ی قبض روح» در «مرگ طبیعی»
مرگ طبیعی حیوانی
تأخیر در مرگ
مرگ غیر طبیعی
مرگ به جهت یأس نفس
جلسه هفتم، حضور کامل نفس در بدن
معنای «فوق مکان و زمان» بودنِ نفس
انسان فقط «هست»
یقینی ترین معلوم
وقتی «مَن» گُم می شود
حضورِ «کامل» نفس
احساس حضور در بدن!
هم اکنون انسان در قیامت حاضر است
حضور کامل و تمام نفس در بدن
نتایج بحث
هر که مجردتر است، حاضرتر است
حضور مطلق حضرت حق
تشکیکی بودن تجرّد
فرق «حضور» با «ظهور»
جلسه هشتم، تفاوت حضور و ظهور مجردات در عالم
رابطه ی نفس ناطقه و قوای آن
حضور و ظهور خدا در عالم
آفات غفلت از اسماء الهی
نفس ناطقه و تجلی قوا
آفات تعلقات دنیایی
خدا، نزدیک ترین حقیقت
وجود خدا مانع وجود ما نیست؟
راه احساس نزدیکی خدا
شرایط درک امام عصر
نحوه ی نظر به «الله» از طریق موجودات
جلسه نهم، چگونگی حضورِ مجردات در عالم
ماده مزاحم حضور مجرد نیست
نکته ی نهم : وحدتِ نفس: نمودی از وحدتِ حق
معنای «جامع»و«وحدت»
مقام فناء فی الله
درک مقام احدیت
چگونگی قربِ به خدا
نزول ملائکه در شب قدر
چگونگی غلبه ی شیطان بر انسان
حقیقت انسان
نمودهای وحدت ذاتی نفس
مغالطه ای بین اراده ی تشریعی و تکوینی
نفس ناطقه نمونه ای از ایجاد کردن
ربط «عالمِ خلق» با «عالَمِ امر»
جلسه دهم، نفس ناطقه و معنی برزخ و عذاب قبر
معنی قبر
رابطه ی قبر برزخی با قبر خاکی
بهشت برزخی؛ باب بهشت موعود
صراط و ظهور باطن افراد
فشار قبر
جسمانی بودن معاد
تعلقِ «نفس ناطقه» به «تن»، بعد از مرگ
وسعت روح انسانی
رابطه ی روح انسان با خدا
مقام بینابینی انسان
نتایج شناخت وسعت نفس

مقدمه
تجربه ی سال های متمادی به ما نشان داد که از طریق معرفت نفس، نسل جوان با سرعت بیشتر و با شوق فراوان وارد مباحث الهیات می شوند. همین استقبال موجب شد تا شرحی که استاد طاهرزاده طی ده جلسه بر کتاب «ده نکته از معرفت نفس» داده بودند از نوار پیاده و پس از ویرایش و تکمیل و تعمیق توسط استاد، تحت عنوان «خویشتن پنهان» در اختیار عزیزان قرار گیرد.
در راستای استفاده ی هرچه بهتر از این کتاب موارد ذیل توصیه می شود:
1- در ابتدا کتاب «ده نکته از معرفت نفس» همراه با شرحی که به صورت صوت موجود است، کار شود تا کلیّت مطالب فرا گرفته شود و سپس در شرایطی که عزیزان لازم دیدند مطلب معرفت نفس با عمق بیشتر و در ابعادی وسیع تر بازخوانی شود به کتاب «خویشتن پنهان» رجوع نمایند و با مباحثه و تکرار، موضوع را عمیق تر در خود تجربه کنند.

2- مقصود از شناخت نفس ناطقه که در این کتاب دنبال می شود، نفس شناسی به صورت مفهومی یا فلسفی و اخلاقی نیست بلکه توجهی است حضوری و شهودی به خودِ پنهان و به همین جهت رویکرد اصلی کتاب عبور از علم حصولی به نفس است و نظر به تجربه ی خویشتن خویش دارد آن هم به علم حضوری.

3- کتاب با این قصد تنظیم شده که حتی الامکان به عنوان متن درسی توسط کسانی که به مباحث مسلط هستند، تدریس شود مگر برای کسانی که خودشان تخصص کافی برای فهم این نوع متون را دارند.

4- بحث خودشناسی وقتی حائز اهمیت است که بدانیم مقصد حقیقی و نهایی انسان، حضرت حق جلّ جلاله می باشد و رجوع به حضرت حق بدون درک حضوریِ «وجود» میسّر نمی گردد و با تجربه ی «وجودِ» خویشتن، شرایط رجوع به وجود مطلق به روش حضوری و شهودی در جان انسان فراهم می گردد.

5- از طریق نظر به جنبه ی وجودی خود می توان به جنبه ی وجودی عوالم هستی نظر کرد و با «وجودِ» آن عالم روبه رو گشت و در این رابطه است که عرض می شود با شناخت نفس، امکان نظر به حقیقتِ وجودیِ حضرت صاحب الأمرg به عنوان حقیقی ترین وجود در عالمِ امکان، فراهم می گردد.

6- از آن جایی که معرفت نفس، نظر انسان را به حقیقت وجودی خویش می اندازد و انسان را از حجاب نسبت ها و کثرت ها آزاد می کند، به خودی خود یک نوع سلوک و سیر از کثرت به وحدت است و در همین رابطه حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» معرفت نفس را مقدمه ی ورود به عرفان می دانند.

7- ظلمات سوبژکتیویته و نومینالیسم که هرگونه حقیقتی را در خارج نفی می کند، بزرگ ترین حجاب امروز عالم است و با نظر به «وجود» از طریق معرفتِ نفس می توان از حجاب زمانه عبور کرد و سیر الی الله را در زندگی انسان ها به صحنه آورد.

8- با نظر به «وجود» از طریق معرفت نفس، مسیر رجوع به حضرت حق گشوده می شود و در چنین مسیری است که نه تنها امکان نظر به انسان کامل فراهم می گردد بلکه ضرورت و اهمیت ارتباط وجودی با امام زمان g برای ما آشکار می شود و در نتیجه در ظلمات آخرالزمان به جای گرفتارشدن در انواع توهمات و ماهیات، به حقیقی ترین حقیقت رجوع می کنیم و از منظر شناخت صحیح امام بر هر چیز می نگریم.

9- خلاصه ای از سخنان حضرت علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» در تفسیر شریف المیزان، در خصوص معرفت نفس در ذیل جلسه ی اول اضافه شده تا جایگاه قرآنی معرفت نفس نیز مشخص شود.

10- گروه فرهنگی المیزان افتخار دارد که توانسته است یکی از حساس ترین موضوعات مربوط به مبانی اعتقادی را در اختیار ملت ایران قرار دهد، به امید آن که قدمی در راه کاهش دغدغه ی مقام معظم رهبری«حفظه الله» برداشته باشد، آن جا که معظم له یکی از نقاط ضعف را عدم «طرح درست مبانی اعتقادی، چه مبانی اعتقادی مربوط به اسلام و چه آنچه مربوط به انقلاب و نظام جمهوری است» می دانند. زیرا ما معتقدیم یکی از اساسی ترین موضوعات در مبانی اعتقادی، معرفت نفس است، البته وقتی به شکل حضوری و وجودی مطرح شود.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما