بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ائمه دوازده گانه (ع)

زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ائمه دوازده گانه (ع)

ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

نویسنده : عادل ادیب

مترجم : اسدالله مبشری

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 234

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 1316810003022
هم اکنون غیرقابل سفارش!

تاریخ دانان،زندگینامه امامان(ع)را از دو نظرگاه بررسی کردهاند:

نظرگاه نخست: پیشوایان یا امامان اهل بیت(ع)را در فهرست رهبران سیاسی به شمارآورده اند.یعنی در شمار رهبرانی که سیاست را برای خویشتن حرفه و شغلی دانسته تا مطالب و مطامع شخصی و حزبی و قومی خود را صورت تحقق بخشند.

این تاریخ دانان رسالتی را که زندگانی پیشوایان(ع)بر آن استوار بوده است نادیده می گیرند.از این روی،این دسته از مورخان عادت کرده اند که فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و فکری پیشوایان را که با توانائی،مسئولیت سنگین آن را خود انجام داده اند و مطالعه حالات متفاوت هر یک از حیث توانائی و علو همت و ضعف و قوت یا صفات دیگر که شخصیت هر پیشوائی منوط به آن است،با دیگر رهبران سیاسی ملتها در یک تراز قرار داده و در یک سطح مطالعه کنند.

نظرگاه دوم: برخی از مطالعه زندگانی پیشوایان(ع)به عنصر تجربه تکیه می کنند.اگر چه این نظرگاه در مطالعه و بررسی«تاریخ خط امامت»برای مطالعه زندگانی هر یک از پیشوایان به صورت مستقل،ضروری است و غالبا برنامه هر یک ازحیث صحت و کوتاهی ممتاز است.اما زندگانی پیشوایان به این ترتیب طوری نمودار می گردد که گوئی روش هر یک با آن دیگری متباین و متناقض بوده است.

امام حسن(ع)با معاویه صلح کرد و امام حسین(ع)در برابر حکومت اموی دست به قیام زد و امام سجاد(ع)به دعا بسنده فرمود و به کاری دیگر دست نزد و در آن میان،زندگی امام باقر(ع) در حدیث و فقه مقصور گردید..لذا این کتاب برای اینکه وظایف پیشوایان(ع)را در حیات اسلامی نشان دهد وببیند تا کدام عامل مشترک،کوشش آنان را در کار اجتماعی وحدت بخشیده است،چند قضیه را که با یکدیگر بستگی کامل دارد و در مسیر اجتماعی اسلام به خط پیشوایان متصل میگردد بررسی می کند و آن ها عبارت است از:

-وظیفه پیشوایان در تاریخ اسلامی

-خط اسلامی که در عمل اجتماعی ضرورت داشته است.

-رابطه خط اسلامی مزبور با نهضت اصلاحی که نزد پیشوایان موجبدگرگونی اجتماعی گردید.
این کتاب به بررسی تحلیلی زندگانی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) پرداخته و روش آن ها را تحلیل کرده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط