بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. اسلام (2)
  4. نظام فکری و اعتقادی اسلام (2-2)
  5. کتاب چهارمین نشست اندیشه های راهبردی: آزادی (دوره دو جلدی)
  • کتاب چهارمین نشست اندیشه های راهبردی: آزادی (دوره دو جلدی)
  • کتاب چهارمین نشست اندیشه های راهبردی: آزادی - جلد اول (چاپ اول)

کتاب چهارمین نشست اندیشه های راهبردی: آزادی (دوره دو جلدی)

ناشر : پیام عدالت

تعداد صفحات : 1344

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 1503110003022

معرفی کتاب

نشست اندیشه های راهبردی با شرکت گروهی از محققان و صاحب نظران مربوط در محضر رهبر انقلاب اسلامی در آبانماه 1391 برگزار شده بود که مجموعه مقالات این نشست به همراه بیانات رهبر معظم انقلاب و سخنان دبیر نشست پس از ویرایش و تصحیحات لازم به محضر استادان، محققان و اندیشمندان دانشگاه ها و حوزه های علمیه ارائه گردیده است.

مطلع کتاب مزین به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در نشست ایراد فرمودند. همچنین سخنان دبیر نشست در ادامه درج شده است. مقالات کتاب در 6 محور ارائه شده است که در جلد اول 2 محور "فلسفه، مبانی و شاخص های آزادی در اندیشه اسلامی" و "تطبیق فلسفه، مبانی و شاخص های آزادی در نظام اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی" گنجانده شده است.

مدخلی بر تعاملات آزادی و عدالت نوشته بهرام اخوان کاظمی، آزادی در اندیشه مرحوم مطهری نوشته عماد افروغ، مبانی تحدید حقوق و آزادی های عمومی در گفتمان اسلامی نوشته سید احمد حبیب نژاد، آزادی از منظر حکمت سیاسی متعالیه نوشته ابوالحسن حسنی، تبیین جایگاه و مبانی فکری آزادی معنوی با تکیه بر اندیشه اسلامی، نوشته امیر حسین زاده، رویکرد مبنا شناسانه در مقوله آزادی از نگاه قرآن کریم نوشته علیرضا خرم روز از جمله مقالات این مجلد به شمار می روند.

آزادی از نگاه مولای متقیان حضرت علی (ع) نوشته فاطمه خواجه پیری، نسبت مسئولیت و آزادی در نظام ولایی نوشته سجاد رستمی پور، مفهوم آزادی انسان و اسلام و قرآن نوشته زینب سنچولی، پیوند عدالت و آزادی در اندیشه اسلام نوشته سید کاظم باقری، آزادی و مؤلفه های آن در حکمت متعالیه ملاصدرا نوشته فهیمه شریعتی، حمایت قانون طبیعی اسلامی از موهبت آزادی نوشته محمد حسین طالبی، روش شناسی مقایسه فلسفه آزادی در نظام اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی نوشته سید مجید ظهیری، جایگاه اختیار و آزادی از دیدگاه اسلام نوشته جعفر کریمی، شاخصه های آزادی در اندیشه دینی نوشته سید محمد مرتضوی، مفهوم آزادی در اندیشه علامه سید محمد حسین طباطبایی نوشته علی مرشدی زاد، تبیین الگوهای آزادی و شاخص های آن در اندیشه اسلامی با نگاهی بر مبانی و فلسفه نوشته عبدالمحمد مهدوی، آزادی یا مسئولیت نوشته داود مهدوی زادگان، نقش اختیار و خرد در رسیدن به آزادی با تکیه بر کلام اسلامی در سه فرقه اشاعره، معتزله و شیعه، نوشته طیبه مهری، گامی در تبیین «آزادی» از منظر کلامی نوشته محمد مهدی میر باقری، آزادی ها و مسئولیت مردم از دیدگاه اسلام نوشته سید حسین میر معزی، آزادی در دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی نوشته مهدی نادری، مراتب اندیشه آزادی در تکامل بیداری اسلامی و هویت ملی ایران نوشته موسی نجفی، مجموعه مقالات محور اول را شامل می شوند.انسان، علم و آزادی از دیدگاه اسلام و مواضع لیبرال دموکراسی نوشته معصومه قاسمی، بررسی مقایسه ای مبانی اندیشه ای و کارکردهای مفهوم آزادی در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران نوشته مصطفی ملکوتیان، از معنا گرایی تا لذت کگرایی دو رویکرد به آزادی در دو سپهر معرفتی نوشته سید علی موسوی، تطبیق فلسفه، مبانی و شاخص های آزادی در نظام اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی نوشته ابراهیم موسی زاده، تطبیق فلسفه، مبانی و شاخص های آزادی در نظام اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی نوشته معصومه نجف قلی زاده، جانب هنجارهای تلقی اسلامی از آزادی نوشته احمد واعظی از جمله مقالات منتشر شده در محور دوم این کتاب هستند.

مقالات کتاب در 6 محور ارائه شده است که در جلددوم 4 محور "آزادی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی در نظریه و عمل"، "ضمانت های تحقق آزادی در نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی در جهت تحقق آزادی در ایران و جهان"، "آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" و "ارزیابی تحقق آزادی در غرب از دو منظر نظام اسلامی و نظام دموکراسی لیبرال" گنجانده شده است.

مدل فرهنگی ایران در سایه دموکراسی اسلامی: راه حلی جهانی جهت آزادی از چالشهای اجتماعی در جوامع چند فرهنگی نوشته مطلب آذری، "آزادی، رقابت، شایستگی و شایسته سالاری" نوشته سید حسین ابطحی، "نظریه، الگو و راهبرد گسترش آزادی در نظام اسلامی" نوشته علی رضا پیروز مند، "آزادی و مسئله ما" نوشته علی ذوعلم، "مهندسی آزادی سیاسی متعالی در نگاه، نظریه و نظام جمهوری اسلامی در چشم انداز توسعه متعالی فراز آینده و در چالش ارتقای کارآمدی فرارو" نوشته علی رضا صدرا، "گفتمان تعاملی آزادی در جمهوری اسلامی ایران" نوشته عبدالحسین پور فرد، "کاربرد مدل سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت در تبیین آزادی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظام اسلامی" نوشته مهدی عظیم مزرجی، "شاخص های آزادی در اندیشه اسلامی" نوشته علی غضنفری، "اخلاق و آزادی" نوشته نجمه کیخا، "دموکراسی، دیکتاتوری و کارکرد اقتصادی" نوشته نادر مهرگان، "آزادی سیاسی در قرآن" نوشته منصور میر احمدی از جمله مقالات محور سوم به شمار می روند.

ضمانت تحقق آزادی در نظام اسلامی نوشته محمد حسین پژوهنده، بازخوانی مؤلفه های تحقق آزادی در نظام اسلامی با رویکردی بر کلام علوی و آیات وحی نوشته فاطمه سلطان محمدی، آزادی و اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی نوشته سید جلال دهقانی فیروز آبادی، مقالات محور چهارم را تشکیل می دهند.
آزادی در الگوی اسلامی پیشرفت نوشته محمد حسین ایراندوست، آزادی در الگوی سه گانه اسلام نوشته ابراهیم برزگر، آزادی یکی از مؤلفه های اصلی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته مهرداد راهداری، راهبرد تلفیق آزادی معنوی و اجتماعی نوشته محمد جواد رودگر، چشم اندازهای قرآنی آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته حسن ستاری ساربانقلی، آزادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر فرهنگ آکادمیک نوشته مسعود صدوق، تحلیل آزادی زنان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته کشتکاران، بررسی آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته راحله منتظر، مفهوم آزادی و نسبت آن با عدالت و پیشرفت در عرصه نظام سازی اسلامی نوشته سیاوش نادری فارسانی، نسبت آزادی با پیشرفت و عدالت نوشته حسن نوروزی، جایگاه آزادی های فردی و اجتماعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقالاتی هستند که محور پنجم این کتاب را تشکیل می دهند.

چالش های پارادایمی آزادی در لیبرال دموکراسی نوشته محمد تقی ایمان، آزادی در نظام اسلام و نظام لیبرال دموکراسی از منظر رهبر معظم انقلاب نوشته فردین باقری، سرمایه داری و آزادی: پارادوکس میان ارزش های بنیادین غرب و آزادی واقعی در نظام سرمایه نوشته ابراهیم سوزنچی کاشانی، بررسی اثرات نظریه لیبرالیسم در حوزه خانواده نوشته محدثه معینی فر، آزادی اقتصادی انسان محور بر اساس آموزه های اسلامی نوشته احمد علی یوسفی، مقالاتی هستند که در محور ششم این کتاب درج گردیده اند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط