فراخوانی فراخوانی ...

سه رساله درباره زندگی و مبارزه سید جمال الدین اسد آبادی

مولف : سید حسن تقی زاده | صفات الله جمالی | لطف الله جمالی

گردآورنده کتاب : سید هادی خسروشاهی

ناشر کتاب : کلبه شروق

سال نشر : 1379

تعداد صفحات : 236

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
موجود شد باخبرم کن

معرفی کتاب

مجموعه این سه کتاب به عنوان قدیمی‏ترین و معتبرترین تالیفات و آثار درباره سید جمال، در یک کتاب منتشر شده است تا مدرک قابل اطمینانی در اختیار محققان و علاقمندان قرار گیرد.

رساله 1. شرح حال و آثارسیّد جمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی شامل قسمت های زیر است:
یادداشت
دیباچه
سرآغاز
شرح حال وآثار
مولد و نسب و تاریخ ولادت سید جمال الدین
ایام صباوت سید و تحصیلاتش در قزوین
اولین ورود سید به تهران همراه پدرش
حرکت سید به عتبات با پدرش و تحصیلش در نزد شیخ مرتضی
حرکت سید به مکه از راه هند و رفتنش به کابل از راه طهران و مشهد
حرکت سید از افغانستان به عزم مکه و آمدنش از راه مصر به اسلامبول
ورود سید بار دوم به مصر و فعالیت او در آنجا
حرکت سید به هند و رفتنش به لندن و پاریس
آمدن سید به طهران برحسب دعوت ناصرالدین شاه
حرکت سید به روسیه و ملاقاتش با ناصرالدین شاه و دعوتش بار دوم به ایرا
زجر و تبعید سید از طهران و آمدنش به بصره
حرکت سید از راه بصره به لندن
ورود سید به اسلامبول بار دوم به دعوت عبدالحمید و وفاتش در آنجا
خاتمه
اسناد و مدارک درباره سیدجمال الدین اسدآبادی
یاد داشت
از مقدمة کتاب تاریخ بیداری ایرانیان
آثار و مدارک موجود
سلسله انساب سیدجمال الدین اسدآبادی
رونوشت چند فقره تلگرافات نایب السلطنه
مشخصات خانة پدری سیدجمال الدین
صورت منقوره چند الواح از قبور منسوبین سید
تحصیلات سید
ورود سید به بوشهر و دعوت ناصرالدین شاه از او
تبعید سید از طهران
اجمالی از اعتراضات راجع به عمل افغانها
آثار سید
اوصاف گزیدة سید
قسمتی از مقالة جمعیت دارالتقریب اسلامی
چند نامه از دانشمندان معاصر و مطلع در حالات سید
دو یادداشت مهم راجع به سید اسدآبادی
سید اسدآبادی در اسلامبول
مفسر قرآن
بحث و انتقاد راه اصلاح کشور
سیدجمال الدین اسدآبادی و افغانها
ضمیمة رسالة دوم : خاطرات من
ضمیمة رسالة دوم : خاطرات من
سیّد جمال الدین اسدآبادی رهبر نهضت آزادیخواهی ایران
یادداشتی بر چاپ دوم
یادداشت
سیدجمال الدین اسدآبادی
تکمله راجع به شرح تاریخ زندگی سیدجمال الدین اسدآبادی
سیّد جمال الدین اسدآبادی باعث نهضت ها
سید جمال الدین معروف به افغانی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط