loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

اسلام گرایی در غرب پس از 11 سپتامبر 2001 (ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و روسیه)

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 37171 10003022
احتمال تاخیر در تهیه
29,000 27,550 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

اسلام در غرب و نحوه تعامل جوامع و دولت های غربی نسبت به اقلیت های مسلمان در آن کشورها موضوعی است که نزدیک به دو دهه در محافل علمی، دانشگاهی و رسانه ای اروپا و آمریکا محل توجه و تدبر تحلیلگران و فرهنگ شناسان قرار گرفته است. در این میان به نظر می رسد که نگرش ها و نحله های فکری متفاوت نسبت به اسلام و مسلمانان ساکن اروپا و آمریکا با وضعیت عینی و عملی پویش های اجتماعی اقلیت ها و جریان های اسلامی در این مناطق فاصله بسیار داشته باشد. به بیان دیگر، صرف­ نظر از وجود دیدگاه ها و رهیافت های متفاوت پیرامون نحوه تعامل با این اقلیت های دینی، جریان های اسلامی در غرب خود را در تنگناهای عمیق هویتی می یابند.

در این میان، وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، گذشته از ریشه ها و مبادی آن، سبب شد تا موضوع روابط اسلام و غرب در صدر توجهات آگاهان، اندیشه ورزان و تحلیلگران غربی و اسلامی قرار گیرد. در نتیجه، دولت های اروپایی و آمریکایی به شکل جدی گام هایی را به منظور شناخت عمق و ابعاد رویداد 11 سپتامبر و نیز تعیین خط مشی ها و سیاست هایی با هدف جلوگیری از تکرار وقایع مشابه (هرچند به نظر ناموفق) در پیش گرفتند. آنچه در این میان نگرانی کشورهای اروپایی و آمریکایی را عمیق می نماید، رشد چشمگیر و غیرقابل مقایسة سکنة مسلمان در کنار ضریب منفی رشد جمعیتی شهروندان خود است. در کنار شکل گیری و گسترش برخی جریان ها و گرایش های دینی افراطی نظیر القاعده، جریان قدرتمند دیگری نیز در میان مسلمانان ساکن اروپا و آمریکا در حال تکوین است که علاوه بر ارائة گفتمانی میانه رو از اسلام، می کوشد تا در قامت یک «قدرت نرم» و یک منبع هویت ساز در جوامع یاد شده ظاهر شود. در این کتاب تلاش می شود تا فهم دقیقی از این تعاملات اجتماعی و نیز وضعیت هویتی جریان های اسلام گرا در پنج کشور یاد شده پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحدة آمریکا ارائه دهد.

آنچه که هدف اصلی این کتاب را تشکیل می دهد، واکنش مسلمانان و نهادهای اسلامی مقیم در غرب به فشارها و تبعیض های اجتماعی یاد شده می باشد. بر این اساس، این کتاب قصد پاسخ به این پرسش را دارد که شکل گیری مجموعه نگرش ها و روندهای تقابل گرایانه به اسلام پس از 11 سپتامبر 2001، چه تأثیری بر بافت هویتی و فعالیت های اجتماعی گروه ها و سازمان های اسلامی در آن جوامع گذاشته است؟ با اینکه امروزه مسلمانان در زمره اقلیت های عمده در تمامی کشورهای غربی به شمار می روند، لیکن در این تحقیق به مطالعة حضور و تحلیل فعالیت های دینی، سیاسی و اجتماعی آنان در 5 کشور ایالات متحد آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و روسیه اکتفاء شده است. در حقیقت، این کشورها در مقایسه با سایر دول غربی بیشترین جمعیت مسلمان را میزبانی می کنند. در این اثر برای پرهیز از پراکنده گویی و رعایت اصل انسجام در جمع­آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، تلاش شده است تا در قالب سه شاخص روند اسلام گرایی و هویت یابی مسلمانان در غرب مورد ارزیابی قرارگیرد: الف) گرایش مسلمانان ساکن غرب به مشارکت اجتماعی به منظور حفظ هویت دینی، ب) گرایش مسلمانان به اسلام به عنوان یک جنبش سیاسی- اجتماعی، و ج) گرایش مسیحیان و پیروان سایر ادیان در غرب به اسلام.

بر اساس مشاهدات به دست آمده در این پژوهش، در یک تقسیم بندی کلی می توان پنج کشور مورد مطالعة این تحقیق را در ارتباط با نحوة سیاستگذاری و مواجهه شان با اقلیت های مسلمان در آن جوامع به دو دسته تقسیم نمود. در یک دسته می توان کشورهای امریکا، انگلیس و روسیه را قرار داد. این کشورها رسماً و عملاًً نوعی سیاست کثرت گرایی را در قبال اقلیت های مسلمان اتخاذ نموده اند. کثرت گرایی در اینجا به معنای پذیرش حقوق برابر برای مسلمانان همانند دیگر اقلیت های دینی نیست، بلکه منظور انعطاف بیشتر دولت و جامعه مدنی در این کشورها در قبال حقوق اجتماعی مسلمانان در مقایسه با شدت بیشتر تبعیض های کشورهای آلمان و فرانسه در این رابطه می باشد. در نتیجه، اگرچه کشورهای یاد شده همچنان به اسلام و مسلمانان به عنوان یک «مسئله» در جوامع خود می نگرند، اما آنان با تساهل و مدارای بیشتری نسبت به اقلیت های مسلمان ساکن در کشورهای خود برخورد کرده و سعی می کنند تا محدودیت های کمتری برای فعالیت های عبادی و مدنی این اقلیت ها وضع نمایند. جالب اینکه شدت محدودیت ها در آمریکا پس از 11 سپتامبر نسبت به مسلمانان، کمتر از فشارهای اجتماعی و محیطی در جوامع اروپای غربی در خصوص این اقلیت ها بوده است.

اما در کشورهای دسته دوم که مشخصاً شامل آلمان و فرانسه می باشد، مسلمانان با محدودیت های اجتماعی شدیدتری مواجه هستند. بر اساس گفتمان عمومی حاکم بر این جوامع، اسلام با ارزش های آنان سازگار نیست و لذا آن گروه از مسلمانانی که می خواهند در جوامع یاد شده، ادغام شوند، باید دست از عقاید و ارزش های دینی خود بردارند. به دنبال 11 سپتامبر، گفتمان ضداسلامی شکل رادیکال تری به خود گرفت، چه آنکه از نظر بسیاری، مسلمان بودن مترادف با افراطی بودن و حتی تروریست بودن است. همانگونه که مشاهده می شود، بر خلاف دسته کشورهای پیشین که از ادغام، برداشت کثرت گرایانه داشتند، این دو کشور به ادغام به عنوان یک سیاست همسان ساز می نگرند. معمولاً در جوامعی که فاقد تجربه لازم همزیستی با هویت ها، قومیت ها و فرهنگ های متفاوت هستند، رفتاری که با مهاجرین صورت می گیرد، ناشی از نگرشی بیگانه وار به آنها است. چه آنکه آنها به لحاظ فرهنگی، «دیگری» محسوب می شوند. در این جوامع، بیگانه نیز در مظان اتهام و دشمنی بالقوه است، دشمنی که تمامیت و یگانگی ملی وفرهنگی کشور میزبان را با تهدید مواجه می سازد. این دیدگاه باعث می شود که مهاجرین مسلمان حتی اگر به شهروندی نیز پذیرفته شوند، به دلیل بهره مندی از هویتی متمایز، بخشی از آن جامعه محسوب نشوند. البته باز لازم به یادآوری است که بن مایة چنین نگرشی در سه کشور دیگر که بالنسبه کثرت گرایی فرهنگی را پذیرا شده اند نیز کم و بیش وجود دارد، لیکن آنچه مهم است غلظت این نگرش در جوامع آلمان و فرانسه به مراتب بیشتر است.

این اثر در هفت فصل با عناوین زیر به رشته تحریر درآمده است:

فصل1. روند اسلام گرایی در غرب پیش از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

فصل2. روند اسلام گرایی در ایالات متحدة آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001

فصل3. روند اسلام گرایی در فرانسه پس از 11 سپتامبر 2001

فصل4. روند اسلام گرایی در آلمان پس از 11 سپتامبر 2001

فصل5. روند اسلام گرایی در انگلیس پس از 11 سپتامبر 2001

فصل6. روند اسلام گرایی در روسیه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001

فصل7. نتیجه گیری
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما