فراخوانی فراخوانی ...

المبدا و المعاد

مولف : محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)

تصحیح و تعلیق کتاب : سید جلال الدین آشتیانی

ناشر کتاب : بوستان کتاب قم

تعداد صفحات : 676

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
موجود شد باخبرم کن

معرفی کتاب

"المبداء و المعاد "به همراه دو کتاب دیگر (شواهد الربوبیه، و المسائل القدیسه) به نوعی تلخیص کتاب "اسفار اربعه "تالیف "ملاصدرای شیرازی " ( 979 1050ق) است .ملاصدرا، کتاب "مبدا و معاد "را تحت تاثیر کتاب "مبدا و معاد ابن سینا "به زبان عربی تحریر نموده و حتی در ترتیب و انتخاب مباحث نیز از وی پیروی کرده است ;زیرا وی اعتقاد دارد ابن سینا حق را دریافته و از آن تجاوز نکرده است.

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است:
بخش نخست تحت عنوان "ربوبیات و مفارقات "که شامل سه گفتار است" :مبدا وجود"، "صفات واجب "و "افعال واجب ."در بحث از مبدا، فطری بودن وجود خدای متعال و توجه عرفا در حالت های دشوار برای رسیدن به حق تعالی و براهین اثبات واجب آمده است.
در مبحث صفات الهی به مسئله علم خداوند، قدرت، حیات، سمع و بصر، ابتهاج و لذت حق متعال، عشق، کیفیت محبت خدای متعال و مانند آن اشاره می شود ;سپس در بحث از افعال الهی ; موضوع مجردات و ترتیب نزول تا اجسام و محددالجهات و احکام آنها تبیین گردیده است.
بخش دوم کتاب که به بحث درباره معاد اختصاص دارد در سه مقوله "کیفیت تکوین"، "معاد جسمانی "و "ضرورت نبوت تبیین و تحلیل معجزه، کرامات و سعادت انسان "تنظیم شده است.
در هر دو بخش کتاب، ملاصدرا با ذکر شواهد و مطالبی از مبدا و معاد ابن سینا، به شرح و نقد آنها اهتمام نموده است .در تصحیح این کتاب از دو نسخه "کتابخانه استاد علامه حاج میرزا محمدحسین طباطبایی تبریزی "و "نسخه خطی ملکی "(چاپ دانشگاه تهران) استفاده شده است .
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط