فراخوانی فراخوانی ...

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (دوره دو جلدی)

خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست و جستارهایی از تاریخ معاصر ایران

گردآورنده کتاب : موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

تحقیق و تنظیم کتاب : عبدالله شهبازی

راوی کتاب : حسین فردوست

ناشر کتاب : اطلاعات

سال نشر : 1392

تعداد صفحات : 1439

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
1,600,000 1,520,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

جلد اول کتاب حاضر، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، یکی از برجسته ترین و موثر ترین چهره های سیاسی، اطلاعاتی رژیم پهلوی است و جلد دوم کتاب به معرفی اشخاص مرتبط با دربار پهلوی به روایت مولف می پردازد.

حسین فردوست از دوران کودکی به عنوان دانش آموز دبستان نظام وارد کلاس مخصوصی شد، که رضاخان برای ولیعهدش محمد رضا پهلوی ترتیب داده بود. رضا خان که تمایل داشت در کنار فرزندش دوست و همبازی «درس خوانی» باشد، فردوست را مورد توجه خاص قرار داد او به دربار راه یافت. بدینسان فردوست از کودکی نزدیک ترین دوست محمد رضا پهلوی و محرم اسرار او شد. با عزیمت «ولیعهد» به سوئیس برای تحصیل در کالج «له روزه»، فردوست تنها همکلاسی بود که به طور رسمی با او اعزام شد و طی سال های اقامت در سوئیس همچنان صمیمی ترین یار محمد رضا بود. طی این سال ها، این رابطه متقابل تعمیق یافت و چنان پیوندی پدید شد که گویی فردوست جزء مکملی از شخصیت و زندگی محمد رضا پهلوی است. با صعود محمد رضا به سلطنت، فردوست همچنان در کنار او بود و این رابطه چنان بود که شاه در تاب ماموریت برای وطنم تنها کسی را که به عنوان دوست خود معرفی کرد فردوست بود :
در آن موقع دوست صمیمی من پسری بود به نام حسین فردوست که پدرش ستوان ارتش بود. حسین در دوران تحصیل در سوئیس هم با من همدرس بود و بعد هم با درجه سرهنگی سمت استادی دانشکده افسری را عهده داری می کرد و فعلا در گارد شاهنشاهی مشغول به انجام وظیفه است.
در دوران سلطنت محمد رضا پهلوی، فردوست نه فقط صمیمی ترین دوست او بود، تا بدان حد که تنها فردی بود که با «شاه» و «ملکه» بر سر یک میز غذا می خورد، بلکه محرم اسرار محمدرضا و رابط او در مخفیانه ترین ارتباطات نیز بود. بالا تر از این ، حسین فردوئست به عنوان «چشم» و «گوش» محمد رضا پهلوی عمل می کرد. فردوست در راس مهم ترین ارگان اطلاعاتی رژیم پهلوی، «دفتر ویژه اطلاعات» که سازمان اطلاعاتی شخصی «شاه» محسوب می شد بر کل سیستم سیاسی و اطلاعاتی کشور و حتی بر «ساواک» نظارت داشت و رابطه شخصی «شاه» را با مهم ترین ارگان های اطلاعاتی هم سنگ برقرار می ساخت.----------------------------
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی عنوان کتابی دو جلدی است که در سال ۱۳۶۹ (بیش از هزار روز پس از مرگ ارتشبد فردوست) توسط انتشارات موسسه اطلاعات و موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر شد. جلد اول کتاب شامل خاطرات ارتشبد حسین فردوست، دوست صمیمی محمدرضا شاه پهلوی از دوران کودکی و رئیس دفتر ویژه اطلاعات وی است که توسط عبدالله شهبازی ویرایش شده است. در این جلد حسین فردوست خاطرات خود را از دوران ورودش به دربار رضاشاه تا نخستین سال های سلطنت محمدرضا و همراهی با او تا دوران سقوط سلطنت محمدرضا و انقلاب اسلامی بیان نموده است؛ بصورتی که آژانس مرکزی اطلاعات امریکا (سیا) در کتاب محرمانه "نخبگان و توزیع قدرت در ایران" نام فردوست را در رأس محفل خصوصی شاه ذکر می کند. حسین فردوست از دوران کودکی به عنوان دانش آموز دبستان نظام وارد کلاس مخصوصی شد، که رضاخان برای ولیعهدش محمد رضا پهلوی ترتیب داده بود. رضاخان که تمایل داشت در کنار فرزندش دوست و همبازی «درس خوانی» باشد، فردوست را مورد توجه خاص قرار داد او به دربار راه یافت. بدینسان فردوست از کودکی نزدیک ترین دوست محمد رضا پهلوی و محرم اسرار او شد. با عزیمت «ولیعهد» به سوئیس برای تحصیل در کالج «له روزه»، فردوست تنها همکلاسی بود که به طور رسمی با او اعزام شد و طی سال های اقامت در سوئیس، همچنان صمیمی ترین یار محمدرضا بود. طی این سال ها، این رابطه متقابل تعمیق یافت و چنان پیوندی پدیدار شد که گویی فردوست جزء مکملی از شخصیت و زندگی محمدرضا پهلوی است. با صعود محمد رضا به سلطنت، فردوست همچنان در کنار او بود و این رابطه چنان بود که شاه در کتاب "ماموریت برای وطنم" تنها کسی را که به عنوان دوست خود معرفی کرد فردوست بود:
در آن موقع دوست صمیمی من پسری بود به نام حسین فردوست که پدرش ستوان ارتش بود. حسین در دوران تحصیل در سوئیس هم با من همدرس بود و بعد هم با درجه سرهنگی سمت استادی دانشکده افسری را عهده داری می کرد و فعلا در گارد شاهنشاهی مشغول به انجام وظیفه است.
در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، فردوست نه فقط صمیمی ترین دوست او بود، تا بدان حد که تنها فردی بود که با «شاه» و «ملکه» بر سر یک میز غذا می خورد، بلکه محرم اسرار محمدرضا و رابط او در مخفیانه ترین ارتباطات نیز بود. بالاتر از این، حسین فردوست به عنوان «چشم» و «گوش» محمد رضا پهلوی عمل می کرد.
فردوست در راس مهم ترین ارگان اطلاعاتی رژیم پهلوی، یعنی «دفتر ویژه اطلاعات» که سازمان اطلاعاتی شخصی «شاه» محسوب می شد بر کل سیستم سیاسی و اطلاعاتی کشور و حتی بر «ساواک» نظارت داشت و رابطه شخصی «شاه» را با مهم ترین ارگان های اطلاعاتی هم سنگ برقرار می ساخت. فردوست تنها چشم و گوش محمدرضا پهلوی نبود. بررسی اسناد دفتر ویژه اطلاعات نشان می دهد که مهمتر از این، او در واقع مغز شاه نیز بوده است؛ این فردوست بود که با دقت ریاضی خود اطلاعات رسیده را جمع بندی می کرد، تصمیم گیری می نمود و عصاره هزاران برگ پرونده را در چند سطر به توشیح ملوکانه می رساند و شاه تنها امضا می کرد. خاطرات فردوست گنجینه ای است از تاریخ دوران پهلوی، بویژه دوران 37 ساله سلطنت محمدرضا شاه، که اعماق و ابعاد این مقطع مهم از تاریخ معاصر ایران را می کاود و از بسیاری ناگفته ها و ناشنیده ها پرده برمی دارد.
در جلد اول به مواردی از خاطرات فردوست همچون، ورود به دربار تا سقوط رضاشاه؛ نخستین سال های سلطنت محمدرضا؛ شاه، دربار و رژیم پهلوی؛ رژیم پهلوی، پایگاه جاسوسی غرب؛ سازمان اطلاعاتی رژیم پهلوی؛ مسائل امنیتی داخلی در دوران محمدرضا؛ رژیم پهلوی، ابرقدرت ها و خاورمیانه؛ انقلاب و سقوط سلطنت؛ بازجویی های ارتشبد حسین فردوست پرداخته می شود.
جلد دوم، با عنوان «جستارهایی از تاریخ معاصر ایران»، در این جلد برای اولین بار اسناد اطلاعاتی در تاریخ نگاری ایران مورد استفاده قرار گرفته است و برخی مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران و زندگی گروهی از رجال برجسته دوران پهلوی بازگو می گردد. از این رو در جلد دوم به تاریخ نگاری درباری و وقایع شهریور 1320؛ ماجرای تیمورتاش و ارتباط او با سرویس اطلاعاتی شوروی (گ.پ.او)؛ محمدعلی فروغی و جایگاه او در تاریخ معاصر ایران؛ آلن چارلز ترات کیست؟؛ میرزا کریم خان رشتی چهره مرموز تاریخ معاصر ایران؛ خاندان روچیلدها و امپراتوری جهانی صهیونیسم؛ ریپورترها، اینتلیجنس سرویس انگلستان و ایران؛ چهره های سیا و ایران؛ عَلَم از امیری قائن تا فرمانروائی ایران؛ زاهدی ها و دولتمردی در عهد پهلوی؛ امینی و سیاست های امریکا در ایران؛ طلوع و افول دکتر منوچهر اقبال؛ رشیدیان ها چهره ای از اشرافیت اطلاعاتی؛ منصور و صعود نخبگان امریکائی؛ هویدا و زوال سلطنت؛ سیمای سیاسی جعفر شریف امامی و.... پرداخته است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
نظرات

vahid

لطفا کتاب ظهور تا سقوط پهلویو به صورت الکترونیکی و ارزانتر قرار دهید

22 بهمن 1393

رضا گمنام

بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام خدمت تمامی کارکنان سایت کتاب فردا.
دوستان عزیز من یه خواهش دارم تورو خدا کمکم کنید من یه کتاب میخام که از (حکومت قاجار) تا الان یعنی همین نزدیکی های سال 1390 خیلی کامل برام توضییح بده چه اتفاق هایی واسه ایران افتاده ؟تمام عهد نامه ها با کشور هارو تمام پیغام و نامه های بزرگان ایران رو برام بگه... لطفا راهنماییم کنید

17 آذر 1394

پاتوق کتاب فردا

سلام
کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران نوشته سید جلال الدین مدنی در این زمینه کتاب خوبی است ولی باید برای به دست آوردن اطلاعات کامل تر کتاب های مختلفی را بخوانید و با خواندن یک کتاب نمیتوانید به تمام زوایای تاریخ یک دوره دست پیدا کنید.
لینک کتاب:
bookroom.ir/book/5646

18 آذر 1394 ساعت 09:25

محصولات مرتبط
اخبار مرتبط