بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی: با تأکید بر جغرافیای فرهنگی ایران

به من اطلاع بده

معرفی کتاب

فرهنگ در زندگی ما نقش بسیار حیاتی ایفا می کند و شناخت یک جامعه یا گروه انسانی، تنها با شناخت آن ممکن است. دانش جغرافیای فرهنگی نیز در صدد شناخت فرهنگ و فضای جغرافیایی و تعامل این دو حوزه است. والرشتاین جغرافیای فرهنگی را چهارچوبی می داند که نظام جهانی در داخل آن عمل می کند. وی مشترکات فرهنگی هر حوزه جغرافیایی را مد نظر قرار داده، آن را «جنبه پوشیده جهان» می نامد و خط و مرزهای فرهنگی را «چهارچوب ژئوپولیتیک واقعی» معرفی می کند.

در این کتاب علاوه بر تبیین رابطه متقابل فرهنگ و محیط و نیز نحوه پراکندگی نمادها، فرایندها، چشم اندازها و هنجارهای فرهنگی در فضای جغرافیایی، توجه ویژه ای به ایران شده است. آشکار است که فرهنگ حاکم بر ملت ایران هم از محیط جغرافیایی سرزمین ایران تأثیر پذیرفته و هم بر آن اثرگذار بوده است.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته های جغرافیا در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی جغرافیای فرهنگی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

کتاب حاضر از چهار فصل اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

فصول کتاب: اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی با تاکید بر جغرافیای فرهنگی ایران

فصل اول: مفهوم فرهنگ و جغرافیای فرهنگی

فصل دوم: مطالعات موضوعی در جغرافیای فرهنگی

فصل سوم : جغرافیای فرهنگی و توسعه

فصل چهارم : جغرافیای فرهنگی ایران
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما