فراخوانی فراخوانی ...

تاریخ نگاری اسلامی

مولف : چیس اف. رابینسون

دکتر محسن الویری

ناشر کتاب : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 387

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
95,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

کتاب حاضر عنوانی دیگر از مجموعه «بازشناسی علم تاریخ» است که با هدف ارتقاء مباحث نظری و روش شناختی در گروههای تاریخ کشور، و به پیشنهاد آقای دکتر مهدی احمدی، ترجمه شده است. این کتاب می تواند برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس « تاریخ نگاری اسلامی» به ارزش 2 واحد مورد استفاده قرار گیرد. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

گزیده کتاب

مسلمانان دوران نخستین اسلامی چگونه گذشته خود را می فهمیدند؟ چه ارزشی برای تاریخ قائل بودند؟ چگونه تاریخ می نوشتند؟ تاریخ نگاری در میان دیگر گونه های نوشته های عربی چه جایگاهی داشت؟ این پرسشها و پرسشهایی از این دست در کتاب تاریخ نگاری اسلامی نوشته چیس اف. رابینسون پاسخ داده می شود. این کتاب مقدمه ای است بر شناخت گونه های اصلی، مباحث و مسائل متون تاریخی مسلمانان به زبان عربی و در نوع خود نخستین پژوهشی است که کارکردهای اجتماعی و سیاسی نوشته های تاریخی در جهان اسلام را مورد تأکید قرار داده است. این کتاب نقطه آغاز تاریخ نگاری مسلمانان در قرن هشتم و نهم میلادی و سیر تحول آن تا آغاز قرن شانزدهم میلادی را کاویده است و از همین روی به اثری معتبر و راهنمایی قابل فهم در حوزه ای پیچیده و دشوار برای خوانندگانی با آگاهی اندک و یا فاقد آگاهی در زمینه تاریخ نگاری اسلامی و عربی تبدیل شده است.

علائم اختصاری
سال شمار 1: مورخان دوره شکل گیری
سال شمار 2: مورخان دوره کلاسیک
مقدمه مترجم
به رسم سپاس
مقدمه
بخش اول: ریشه ها و گونه ها
    فصل اول: ریشه ها
    فصل دوم: پیدایش گونه ها
    فصل سوم: پیامدها و الگوها
    فصل چهارم: سه گونه تاریخ نگاری: سیره نگاری، تراجم نگاری، گاه نگاری
بخش دوم: بافتها و زمینه ها
    فصل پنجم: تاریخ نگاری و سنت گرایی
    فصل ششم: تاریخ نگاری و جامعه
    فصل هفتم: خدا و الگوهای تاریخ
    فصل هشتم: مورخان و حقیقت
بخش سوم: شیوه کار مورخان
    فصل نهم: شغلها و حرفه ها
    فصل دهم: نگارش تاریخ
نتیجه گیری
پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر
کتاب شناسی
اصطلاح نامه (فارسی- انگلیسی)
اصطلاح نامه (انگلیسی- فارسی)
نمایه اعلام
محصولات مرتبط