فراخوانی فراخوانی ...

اسناد نهضت اسلامی ایران (دوره ده جلدی)

گردآورنده کتاب : سید هادی خسروشاهی

نویسنده مقدمه کتاب : سید هادی خسروشاهی

ناشر کتاب : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سال نشر : 1395

تعداد صفحات : 4052

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
1,980,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

در مقدمه مرکز اسناد انقلاب اسلامی که در آغاز این مجموعه آمده، می خوانیم: «انقلاب اسلامی ایران که در بهمن 1357 به پیروزی رسید، دارای سه رکن رکین است: نخست رهبری حضرت امام خمینی (ره)، دوم ایدئولوژی اسلامی، و سوم مردم. عنوانی هم که انقلاب اسلامی را از سایر انقلابات جهان متمایز می کند، می تواند مشخص کننده ماهیت و رهبری آن باشد. در کنار رهبری بی بدیل حضرت امام که در پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین نقش را داشت، بایست جایگاه علما و حوزه علمیه را مورد توجه قرار داد.

از سپیده دم شروع نهضت اسلامی در سال 1341 حوزه علمیه قم به مهمترین کانون نهضت اسلامی تبدیل گردید. حوزه علمیه قم حلقه واسط علما و روحانیون و حضرت امام از یک سو و سراسر ایران از طرف دیگر بود. در واقع آموزه های نهضت اسلامی ایران توسط حوزه علمیه قم به سراسر ایران منتقل می گردید. ناگفته نماند آنچه در دوره نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی در حوزه علمیه مورد استفاده قرار گرفت، از مواریث ارزشمند دوران زعامت آیت الله العظمی بروجردی بود. این دوره دوران شکوفایی حوزه های علمیه قم و احیای حوزه های علمیه در سراسر ایران بود. ضمن اینکه آیت الله العظمی بروجردی با اعزام وکلای خود به سراسر ایران، شبکه گسترده وکالت ایجاد کرد که در گستردگی و همگانی شدن نهضت اسلامی نقش غیرقابل انکاری را ایفا کردند.

حوزه علمیه قم از دو منظر در تاریخ انقلاب اسلامی قابل دقت و توجه است: نخست از منظر حقوقی و عنوان «حوزه علمیه» می باشد و بر همین اساس بخش مهمی از اسناد برجای مانده از نهضت اسلامی به نام حوزه علمیه قم منتشر گردیده است. از سوی دیگر از منظر حقیقی علما و روحانیون است که به نام حقیقی به امضای اعلامیه های روشنگر و مبارزه، مبادرت می کردند.

حجت الاسلام والمسلمین استاد سید هادی خسروشاهی از فعالان فرهنگی ـ سیاسی پیشگام نهضت اسلامی در دوران قبل از انقلاب، علی رغم خطرات موجود، در اقدامی قابل تحسین و تقدیر به گردآوری اسناد تاریخ نهضت اسلامی پرداخته است. جلد سوم شامل اعلامیه ها و بیانیه هایی است که به امضای طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در طول تاریخ نهضت اسلامی منتشر شده است. اسناد این مجلد که به ترتیب تاریخی تدوین گردیده است در حقیقت گاهشمار تاریخ نهضت اسلامی به روایت اعلامیه ها و بیانیه ها به حساب می آید...»

جلد اول و دوم از مجموعه «اسناد نهضت اسلامی ایران» تحت عنوان «بعثت و انتقام» منتشر شده است. «انتقام» و «بعثت» دو نشریه منحصر به فرد تاریخ نهضت اسلامی هستند. نشریه انتقام تا هشت شماره و نشریه بعثت تا چهارده شماره، علی رغم پیگرد و تعقیب ساواک منتشر شدند. هر دو نشریه داخلی حوزه علمیه قم بودند که نشریه انتقام را آیت الله محمدتقی مصباح یزدی می نوشت و منتشر می کرد و نشریه بعثت را آقایان هاشمی رفسنجانی، سید هادی خسروشاهی، علی حجتی کرمانی و سید محمود دعایی.

در این مجلد ابتدا محتویات چهارده شماره نشریه «بعثت» به چاپ رسیده است که در سالهای 1342 تا 1344 و در دوران حاکمیت وحشت و خشونت و سانسور و خفقان رژیم شاهنشاهی و در شرایطی بسیار دشوار و در شکلی کاملا مخفی، به عنوان نشریه داخلی دانشجویان حوزه علمیه قم انتشار می یافت و به سهم خود توانست در آن دوران، رسالت مبارزاتی و انقلابی خویش را بر اساس ایدئولوژی خالص و فرهنگ ناب اسلامی ایفا کند.

دقت در مضامین مقالات این نشریه علاوه بر اینکه سطوری درخشان و برجسته از تاریخ انقلاب اسلامی میهن مان را روشن می سازد، خواننده را در فضای سیاسی ـ اجتماعی روزهای پس از 15خرداد 1342 قرار می دهد و او را با اهداف و آرمان های زنده و مترقی روحانیت اصیل و جوان اسلام و تشیع آشنا می کند. همچنین وی را در راستای شرایط دشوار و امکانات بسیار محدود مبارزاتی آن روزگار قرار داده و به درستی درمی یابد که چه افرادی، با چه اهداف و آرزوهایی و در چه شرایطی و با چه امکاناتی به پا خواسته و دامن همت به کمر زدند.

در بخش دوم از این مجلد، محتویات هشت شماره نشریه «انتقام»، دومین نشریه مخفی طلاب حوزه علمیه قم به چاپ رسیده که از تاریخ 29 آذر 1343/ 15 شعبان 1384، با استناد از آیه «والله عزیز ذوانتقام» شروع به انتشار نموده و تا تاریخ 15 مهر 1344 ـ 7 جمادی الآخر 1385 انتشارش ادامه یافته است.

مجلدات بعدی «اسناد نهضت اسلامی ایران» به اعلامیه ها و بیانیه های علما و مدرسان و طلاب و محصلان حوزه علمیه قم و سپس اسناد و اعلامیه های مراجع عظام تقلید اختصاص یافته است.

اعلامیه ها و بیانیه هایی که در دوران نهضت اسلامی ایران صادر و منتشر شده اند، اسنادی تاریخی ارزنده و ماندگار درباره چگونگی پیدایش و استمرار و تکامل مبارزه روحانیت و مردم ایران به شمار می روند که با بررسی و تحلیل محتوای آنها، می توان تاریخ پیدایش و تکامل و حقیقت هدف نهضت را به دست آورد و چگونگی آن را ارزیابی نمود و سپس مورد داوری منصفانه و منطقی قرار داد.

جلد سوم و چهارم این مجموعه، شامل «اعلامیه ها و بیانیه های فضلا و طلاب حوزه های علمیه» در دوران نهضت اسلامی است که بخشی از آنها که با امضاهای مشخص افراد منتشر شده اند، در یک جلد (جلد سوم) و بخش دیگری که تحت عناوین و امضاهای کلی و مختلف ، از جمله، حوزه علمیه قم، جامعه مدرسین، علمای مبارز، جامعه محصلین، طلاب قم، دانشجویان حوزه علمیه قم، مجمع روحانیون مجاهد، هیأت مدرسین، روحانیون مبارز قم، نهضت روحانیت، روحانیون مترقی قم و ... منتشر شده اند، در یک مجموعه دیگر (جلد چهارم) انتشار می یابد.

در بخش پایانی جلد سوم متن اعلامیه ای هم که در سال 1377 ق و با امضای سید هادی خسروشاهی درباره تحریم معامله با بهائیان و پپسی کولا، با استناد به فتوای آیت الله بروجردی، مرجع عالیقدر وقت و علمای عظام دیگر منتشر شده بود، به عنوان پیوست، نقل می شود که در واقع نخستین اعلامیه ای بود که از سوی طلبه ای در حوزه علمیه قم و قبل از آغاز نهضت منتشر گردیده بود که البته به نوبه خود اثر مثبت و فراوانی در سراسر کشور داشت که شرح آن در کتاب های مختلف مربوط به تاریخ معاصر آمده است.


مجلد پنجم و ششم و هفتم از مجموعه «اسناد نهضت اسلامی ایران » حاوی اسناد مبارزات امام خمینی (ره) ـ اعلامیه ها و بیانات امام خمینی ـ است. جلد پنجم ، از 1323 تا 15 شهریور 1357 را شامل می شود و مجلد بعدی ، از 18 شهریور تا 21 آبان 1357 و جلد هفت، از 22 آبان 1357 تا 22 بهمن 1357 را شامل می شود.


جلد هشتم از این مجموعه، شامل اعلامیه ها و نامه های آیت الله شیرازی است که هر کدام از آنها در جای خود سندی تاریخی محسوب می شود و گوشه ای از تاریخ نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی را روشن می کند. این مجلد در هشت بخش با عناوین زیر سامان یافته است: حوادث و رویدادهای انقلاب اسلامی و بعد از آن، مکاتبات با امام خمینی، مکاتبات با مراجع تقلید، مکاتبات با مسئولین نظام جمهوری اسلامی، دفاع مقدس، شیعیان رانده شده و علمای عراق، مسائل لبنان و امام موسی صدر، مسائل سایر کشورهای اسلامی.


جلد نهم «اسناد نهضت اسلامی ایران »، شامل بخشی از اعلامیه ها و بیانیه های آیت الله سید صادق روحانی است که نشر آنها برای روشن شدن زوایای تاریخ معاصر کاملاً ضروری است. این مجلد در برگیرنده اعلامیه های ایشان از سال 1341، در مخالفت با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، تا سال 1358، در ترغیب مردم به شرکت در همه پرسی قانون اساسی و رأی مثبت به آن می باشد. در بخش آخر این مجلد ـ ملحقات ـ نمونه هایی چند از نامه های امام خمینی (ره) به ایشان نقل می شود که هر کدام به نوبه خود سندی تاریخی است که اهمیت ویژه ای دارند.

دهمین جلد از مجموعه «اسناد نهضت اسلامی ایران»، شامل اعلامیه ها، نامه ها، تلگرام ها، بیانیه ها و بعضی از مصاحبه های مراجع ثلاث قم ـ آیات عظام: سید محمدرضا گلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، سید شهاب الدین مرعشی نجفی ـ در دوران حوادث پرشتاب نهضت، از آغاز تا پیروزی است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط