بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • میاندار

میاندار

اشعاری در رثای سردار شهید محمود کاوه

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 689610003022

معرفی کتاب

در دفتر حاضر مجموعه اشعاری در وصف سردار شهید محمود کاوه وجود دارد. در انتهای کتاب نیز، علاوه بر زندگی نامه این شهید، آلبوم عکس رنگی وجود دارد.

دل اگر باز کنم بوی جنون می شنوید / باز از جبهه موسیقی خون می شنوید
ای شما فاصله هایی که رها دربادید / ساکنان غزلستان جنون آبادید
مپسندید در اندوه شناور باشم / بگذارید که یک جرعه قلندر باشم
من از این هیئت افسرده طرب می طلبم / سحری گمشده درشدت شب می طلبم
شعر تا مرتبه ی داغ شما برده مرا / این حریر کلمات است که آزرده مرا
واژه ها را به تکلم بتکانید امشب / شعر را یکسره آتش بکشانید امشب
لحظه ای رگ بگشایید و اشارت بکنید / واژه و قافیه را یکسره غارت بکنید
که در این همهمه آوای شهیدان خوشتر / شعر اگر گل کند از نای شهیدان خوشتر
روح دریاست که در قالب ظرف آمده است / دل شهیدیست که بی پرده به حرف آمده است
آی گردان بسیجی به جنون برگردید / به سماعی پر خمپاره و خون برگردید
سبب له شدن روح اساطیری چیست؟ / آسمان بودن و اینگونه زمینگیری چیست؟
چه شد آن فرصت در خون و خطر باریدن / رگ به رگ باز شدن سرخ شدن چرخیدن
چه شد آن فرصت عریانی و گل پوشیدن / جام در جام عطش خوردن و مل نوشیدن
عشق بارید چرا یکسره پرپر نزدید / دست افلیج گناهیست که بر سر نزدید
گردباد آمده و راه از او ترسیده / شب هیولا شده و ماه از او ترسیده
گفته بودید که از پیر و جوان می آییم / کربلا در طلبت رقص کنان می آییم
مگر این نیست که پایان جنون کرببلاست / پس چه شد؟ این همه آشفته نشینی ز کجاست؟
مردم این قبله تان حیرت نان می بندد / هفت آویخته از سود و زیان می بندد
جبهه آنجاست که تأثیر دعا مفهوم است / سرخی تازه خون شهدا مفهوم است
این همانجاست که جبریل ز پر می افتد / هر چه جز گوشه ی ابرو ز نظر می افتد
تانکها با شتکی خون همگی می می شد / هفت اقلیم به یک گام زدن طی می شد
تیغ بود و علم و دست که ممتد می شد / هفتمین گام سلوک از دل مین رد می شد
تا نسیمی ز شب حمله خبر می آورد / زخم آماده ی اعزام مجدد می شد
چین نقش است که هر لحظه پری می افتد / دم به دم عاشق خونین جگری می افتد
رو به شب می کنم ای ماه تو ای ماه بزرگ / می رسانیم مرا باز به ارواح بزرگ؟
عاشقانی که به کار دو جهان خندیدند / بر غم و شادی و بر سود و زیان خندیدند
عارفانی که پر از عربده ی هو بودند / عاشق خط مقدم تر از ابرو بودند
هیچ یا هو نزده سر اناالحق دیدند / عشق را آن سوی این بحر معلق دیدند
با یزید است چنین در عطش مشربشان / می وصل است روان از خط سبز لبشان
چفیه دوشان سفر کرده ز خاکستر تن / هیئتی رد شده از مرز اساطیر شدن
گر گرفتند که تا مشهد غیرت برسند / و در آفاق تماشا به زیارت برسند
گر گرفتند که این رسم قلندر شدن است / چفیه هاشان سند شدت پرپر شدن است
چفیه دفترچه ی زخم است پر از خاطره است / و به سمت شهدا بازترین پنجره است
چفیه یعنی دل عاشق چقدر افتاده است / زخم می بندد و هم سفره و هم سجاده است
چفیه یعنی دل عاشق ز جهان هیچ نداشت / زین همه دغدغه ی سود و زیان هیچ نداشت
گر چه چندیست گرفتار زمینی دل من / شب حمله است نباید بنشینی دل من
شب قدری که ملائک همه کف می کوبند / پنج خورشید الوالعزم به دف می کوبند
شب فواره زدنهای پیاپی تا سرخ / جشن رگ پاشی و دیوانگی و می تا سرخ
شب در بستر خون سبز شدن گل کردن / عشق را هر چه که خونریز تحمل کردن
شب از دست جنون باده پیاپی خوردن / تا سحر مست شدن چرخ زدن می خوردن
شب از فرط عطش تاک به رگها بستن / فرصت رد شدن از خویش و به خم پیوستن
نعره و زخم، تن و تیر گره خورده به هم / خاک با خون اساطیر گره خورده به هم
این بهشت است که از خویش برون آمده است / به تماشای خدایان جنون آمده است
ملکوت است که زنجیر زنان می آید / بوی هفتاد و دو لبخند جوان می آید
مشهد سوخته ی نسل شهیدان دل است / عرفات تن مجروح و بیابان دل است
رونق فاصله ها چرخ زنان می افتد / قاب قوسین کمان پشت کمان می افتد
گلشن راز که در معبر مین می روید / با یزید است که از عشق چنین می گوید :
عشق بی سوختن و کشته شدن بی معناست / پر زدن در قفس بسته ی تن بی معناست
بگذارید که عریان تماشا باشند / بر تن آینه ها غسل و کفن بی معناست
دشت در محضر لیلا زدگان چیزی است / کوه در چشم اویسان قرن بی معناست
عاشق آن است که در خون به غزل بنشیند / عشق این است و جز این هر چه سخن بی معناست
عاشق آن است که از زخم تغافل نکند / جز تبی سرخ ز پیشانی او گل نکند
عشق یعنی نفسی خسته جنونی چالاک / پیکر بی سر مجنون شهیدی در خاک
سر چه ناچیزترین پیشکش تقدیمی است / در حریری که پر از آینه و اسلیمی است
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی