بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • مسلمانان روسیه

مسلمانان روسیه

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 7469510003022
هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

در کتاب حاضر، پس از بررسی نظریه های هویت و استخراج نظریه هویت سیاسی، مسلمانان روسیه در دو بخش روسیه داخلی (مسلمانان بومی روسیه شامل تاتارها و باشقیرها) و مرزهای جنوبی روسیه (اقوام مسلمان غیربومی که روس تبار نیستند) مطالعه شده اند و ویژگی های هویتی، شاخص های هویت سیاسی و مصادیق هویتمندی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، ضمن تطبیق نظریه هویت سیاسی با مصادیق و شاخص های مطالعه موردی انجام شده مقایسه دو دسته مسلمانان روسیه داخلی و جنوبی (روس تباران و غیرروس تباران) مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به برجستگی موضوع کتاب، مطالعه زمینه های تدوین راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه روسیه، از اهداف اصلی کتاب بوده است. امید است با بررسی هویت سیاسی به عنوان یکی از مقوله های فرهنگ سیاسی، این زمینه فراهم آمده باشد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی