بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

دفاع از جهانی شدن

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 8335910003022
23,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

اثر حاضر به یکی از مجادله‌انگیزترین بحث‌های روز جهان از زوایای گوناگون می‌پردازد، تا نشان دهد پدیدة جهانی شدن نه بخشی از مسئله، بلکه بخشی از راه حل برای رسیدن به توسعه در دنیای امروز است.

مؤلف کتاب، استاد برجستة دانشگاه کلمبیا و مشاور سابق دبیر کل سازمان جهانی شدن، اعم از تشدید فاصلة اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، گسترش فقر و بهره‌کی از کودکان، یکه‌تازی شرکت‌های چند ملیتی در عرصة اقتصاد بین‌الملل و از سوی دیگر، سینمای انسانی این پدیده و تبعات آن را از دیدگاه اقتصادی و تجارت بین‌الملل، با نگاهی تحلیلی به تاریخ، فلسفه و ادبیات بررسی کرده است.
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما