بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  1. خانه
  2. کتاب
  3. خواندن متون اسلامی به زبان انگلیسی

خواندن متون اسلامی به زبان انگلیسی

هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

یکی از نیاز های کلیدی زبان‌آموزان ایرانی، تقویت مهارت خواندن است. مهارت خواندن اصلی‌ ترین منبع دریافت درونداد قابل‌ فهم، برای یادگیری زبان انگلیسی است. بر اساس پژوهش ‌های علمی، افرادی که بیشتر می‌خوانند، بهتر هم می‌نویسند و راحت ‌تر هم صحبت می‌کنند. برای آموزش و تقویت مهارت خواندن روز‌آمد‌ترین شیوه ‌ی آموزشی، انگاره ‌ی خواندن فعال (نیل اندرسون، 2003) است. این کتاب بر مبنای همین انگاره تدوین شده و از شش اصل زیر برای تقویت مهارت خواندن بهره برده است: 1- فعال سازی دانش پیشین؛ 2- تقویت دامنه‌ی واژگان؛ 3- خواندن با هدف درک مطلب؛ 4- افزایش تدریجی سرعت خواندن؛ 5- یادگیری راهبردهای خواندن و تبدیل آنها به مهارت؛ 6- ارزیابی مستمر میزان پیشرفت در خواندن.
محصولات مرتبط