فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب درسنامه ترجمه و تعریب
درسنامه ترجمه و تعریب

درسنامه ترجمه و تعریب

مولف: رضا امانی

ناشر کتاب: دارالعلم

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب فن ترجمه و تعریب کاربردی
فن ترجمه و تعریب کاربردی

فن ترجمه و تعریب کاربردی

مولف: علی اسودی

ناشر کتاب: دارالفکر

قیمت
160,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب مقابله و بررسی آثار ترجمه شده
مقابله و بررسی آثار ترجمه شده

مقابله و بررسی آثار ترجمه شده

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
50,000 ریال
قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی
روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی

روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی

مولف: حافظ نصیری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
27,000 ریال
خرید کتاب اصول فن ترجمه ( فرانسه به فارسی )
اصول فن ترجمه ( فرانسه به فارسی )

اصول فن ترجمه ( فرانسه به فارسی )

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب فن ترجمه
فن ترجمه

فن ترجمه

مولف: احمد فاضل سعدی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
45,000 ریال
40,500 ریال
قیمت
17,000 ریال
15,300 ریال
تعداد کل موارد 12
صفحه 1 از 1