فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی
روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی

روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی

مولف: حافظ نصیری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
27,000 ریال
تعداد کل موارد 5
صفحه 1 از 1