فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب مقدمه ابن خلدون - جلد اول
مقدمه ابن خلدون - جلد اول

مقدمه ابن خلدون - جلد اول

مولف: عبدالرحمن ابن خلدون

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

مشاهده
قیمت
190,000 ریال
171,000 ریال
خرید کتاب انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده
انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده

انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده

مولف: یووال نوح هراری

ناشر کتاب: فرهنگ نشر نو

قیمت
680,000 ریال
خرید کتاب مقدمه ابن خلدون - جلد دوم
مقدمه ابن خلدون - جلد دوم

مقدمه ابن خلدون - جلد دوم

مولف: عبدالرحمن ابن خلدون

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

مشاهده
خرید کتاب فلسفه تاریخ
فلسفه تاریخ

فلسفه تاریخ

مولف: محمدحسن زورق

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
340,000 ریال
خرید کتاب نظریه تاریخ شفاهی
نظریه تاریخ شفاهی

نظریه تاریخ شفاهی

مولف: لین آبرامز

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
400,000 ریال
خرید کتاب الفبای جریان شناسی
الفبای جریان شناسی

الفبای جریان شناسی

مولف: محمدمهدی زارع

ناشر کتاب: تسنیم اندیشه

قیمت
190,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
قیمت
160,000 ریال
قیمت
250,000 ریال
قیمت
158,000 ریال
خرید کتاب نگاهی نو به تاریخنگاری جمهوری آذربایجان
نگاهی نو به تاریخنگاری جمهوری آذربایجان

نگاهی نو به تاریخنگاری جمهوری آذربایجان

مولف: محرم ذوالفقاری

ناشر کتاب: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

قیمت
110,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر
انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر

انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر

مولف: یووال نوح هراری

ناشر کتاب: فرهنگ نشر نو

قیمت
680,000 ریال
خرید کتاب معنا در تاریخ
معنا در تاریخ

معنا در تاریخ

مولف: کارل لوویت

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب سرمه سعادت 36: حرکت تکاملی تاریخ از منظر قرآن
سرمه سعادت 36: حرکت تکاملی تاریخ از منظر قرآن

سرمه سعادت 36: حرکت تکاملی تاریخ از منظر قرآن

مولف: معصومه حاجی مقصودی

ناشر کتاب: هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)

قیمت
39,000 ریال
خرید کتاب تاریخ نگاری منهاج سراج
تاریخ نگاری منهاج سراج

تاریخ نگاری منهاج سراج

مولف: فیضان جعفرعلی

ناشر کتاب: سفیر اردهال

قیمت
100,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب مبانی علم تاریخ
مبانی علم تاریخ

مبانی علم تاریخ

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب فلسفه نظری تاریخ (مبانی ، مفاهیم و نظریه ها)
فلسفه نظری تاریخ (مبانی ، مفاهیم و نظریه ها)

فلسفه نظری تاریخ (مبانی ، مفاهیم و نظریه ها)

مولف: مجید کافی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
155,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
115,000 ریال
خرید کتاب روشهای میدانی در باستان شناسی
روشهای میدانی در باستان شناسی

روشهای میدانی در باستان شناسی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب روش های سالیابی در باستان شناسی
روش های سالیابی در باستان شناسی

روش های سالیابی در باستان شناسی

مولف: فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
45,000 ریال
خرید کتاب تاریخچه علم باستان شناسی
تاریخچه علم باستان شناسی

تاریخچه علم باستان شناسی

مولف: غلامرضا معصومی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
360,000 ریال
خرید کتاب تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری)
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری)

تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامی (تا سده هفتم هجری)

مولف: عبدالرحیم قنوات

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
157,000 ریال
خرید کتاب تاریخ نگاری در سده بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن
تاریخ نگاری در سده بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

تاریخ نگاری در سده بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

مترجم: عبدالحسین آذرنگ

قیمت
24,000 ریال
خرید کتاب تاریخ نگاری در اسلام
تاریخ نگاری در اسلام

تاریخ نگاری در اسلام

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب تاریخ نگاری اسلامی
تاریخ نگاری اسلامی

تاریخ نگاری اسلامی

مولف: چیس اف. رابینسون

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب تاریخ تفکر باستان شناختی
تاریخ تفکر باستان شناختی

تاریخ تفکر باستان شناختی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
215,000 ریال
خرید کتاب تاریخ اجتماعی: مسائل ، راهبردها و روش ها
تاریخ اجتماعی: مسائل ، راهبردها و روش ها

تاریخ اجتماعی: مسائل ، راهبردها و روش ها

مولف: مایلز فربرن

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
145,000 ریال
تعداد کل موارد 48
صفحه 1 از 2