فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
160,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب دولت اسلامی و امنیت
دولت اسلامی و امنیت

دولت اسلامی و امنیت

مولف: سید مهدی موسوی کاشمری

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب خبرگان و تداوم شرایط رهبری
خبرگان و تداوم شرایط رهبری

خبرگان و تداوم شرایط رهبری

مولف: مصطفی جعفرپیشه فرد

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی
منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی

منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی

مولف: مصطفی جعفرپیشه فرد

ناشر کتاب: مرکز تحقیقات حکومت اسلامی

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب الدوله الاسلامیه دوله عالمیه
الدوله الاسلامیه دوله عالمیه

الدوله الاسلامیه دوله عالمیه

مولف: عبدالکریم آل نجف

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی
حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی

حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی

مولف: نادعلی علی نیا خطیر

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب حکومت علوی، هدف ها و مسئولیت ها
حکومت علوی، هدف ها و مسئولیت ها

حکومت علوی، هدف ها و مسئولیت ها

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب معیارهای اسلامی بودن حکومت
معیارهای اسلامی بودن حکومت

معیارهای اسلامی بودن حکومت

مولف: سید جواد ورعی

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
70,000 ریال
قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام
حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام

حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام

مولف: محمدعلی رستمیان

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب حکومت اسلامی و حریم خصوصی
حکومت اسلامی و حریم خصوصی

حکومت اسلامی و حریم خصوصی

مولف: مصطفی اسکندری

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب پرسمان ولایی 1: ولایت فقیه و مشروعیت
پرسمان ولایی 1: ولایت فقیه و مشروعیت

پرسمان ولایی 1: ولایت فقیه و مشروعیت

مولف: مصطفی اسکندری

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
20,000 ریال
خرید کتاب بیعت و قدرت
بیعت و قدرت

بیعت و قدرت

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

...

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب پیشینه نظریه ولایت فقیه
پیشینه نظریه ولایت فقیه

پیشینه نظریه ولایت فقیه

مولف: مصطفی جعفرپیشه فرد

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
80,000 ریال
قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی
چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی

چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی

مولف: نسترن دهقان نجم آبادی

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب المرجعیه و القیاده
المرجعیه و القیاده

المرجعیه و القیاده

مولف: سید کاظم حسینی حائری

ناشر کتاب: دارالبشیر

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب اساس الحکومه الاسلامیه
اساس الحکومه الاسلامیه

اساس الحکومه الاسلامیه

مولف: سید کاظم حسینی حائری

ناشر کتاب: دارالبشیر

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب ولایه الامر فی عصر الغیبه
ولایه الامر فی عصر الغیبه

ولایه الامر فی عصر الغیبه

مولف: سید کاظم حسینی حائری

ناشر کتاب: مجمع الفکر الاسلامی

قیمت
150,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها
انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

مولف: منوچهر محمدی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
265,000 ریال
خرید کتاب انقلاب در کشورهای عربی
انقلاب در کشورهای عربی

انقلاب در کشورهای عربی

مولف: امیر عظیمی دولت آبادی

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
175,000 ریال
157,500 ریال
خرید کتاب از بسیج تا انقلاب
از بسیج تا انقلاب

از بسیج تا انقلاب

مولف: چارلز تیلی

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
135,000 ریال
121,500 ریال
قیمت
137,500 ریال
123,800 ریال
خرید کتاب جایگاه شورا در حکومت اسلامی
جایگاه شورا در حکومت اسلامی

جایگاه شورا در حکومت اسلامی

مولف: کاظم قاضی زاده

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
خرید کتاب درباره نظریه آزادی انقلاب اسلامی
درباره نظریه آزادی انقلاب اسلامی

درباره نظریه آزادی انقلاب اسلامی

مولف: سید جواد طاهایی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
15,000 ریال
13,500 ریال
خرید کتاب مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران
مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران

مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران

مولف: محمدوحید قلفی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
72,000 ریال
64,800 ریال
خرید کتاب روش شناسی مطالعات انقلاب با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران
روش شناسی مطالعات انقلاب با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران

روش شناسی مطالعات انقلاب با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران

مولف: محمدرضا طالبان

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)
معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)

معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)

مولف: محمدرضا طالبان

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
115,000 ریال
103,500 ریال
قیمت
390,000 ریال
351,000 ریال
تعداد کل موارد 911
صفحه 1 از 26