فراخوانی فراخوانی ...

بررسی کتب درسی جمهوری آذربایجان

ناشر کتاب: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

...

قیمت 140,000 ریال

جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها

مولف: سید هادی مرجائی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت 94,000 ریال
قیمت 150,000 ریال
135,000 ریال
تعداد کل موارد 3363
صفحه 1 از 94
محصولات
موردی یافت نشد!
دسته بندی
موردی یافت نشد!
نویسنده
ناشرین
موردی یافت نشد!