فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی: جلد دوم
الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی: جلد دوم

الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی: جلد دوم

مولف: جبران مسعود

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
275,000 ریال
247,500 ریال
خرید کتاب الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی: جلد اول
الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی: جلد اول

الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی: جلد اول

مولف: جبران مسعود

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
295,000 ریال
265,500 ریال
خرید کتاب لغت نامه دهخدا (دوره 50 جلدی)
لغت نامه دهخدا (دوره 50 جلدی)

لغت نامه دهخدا (دوره 50 جلدی)

مولف: علی اکبر دهخدا

ناشر کتاب: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

قیمت
17,500,000 ریال
خرید کتاب لغت نامه دهخدا (دوره 46 جلدی)
لغت نامه دهخدا (دوره 46 جلدی)

لغت نامه دهخدا (دوره 46 جلدی)

مولف: علی اکبر دهخدا

ناشر کتاب: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

قیمت
17,500,000 ریال
قیمت
1,250,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب ترتیب مقاییس اللغة
ترتیب مقاییس اللغة

ترتیب مقاییس اللغة

مولف: ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی (دوره دو جلدی)
الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی (دوره دو جلدی)

الرائد: فرهنگ الفبایی عربی - فارسی (دوره دو جلدی)

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

مترجم: رضا انزابی نژاد

قیمت
570,000 ریال
513,000 ریال
خرید کتاب المنجد فی اللغة
المنجد فی اللغة

المنجد فی اللغة

مولف: لویس معلوف

ناشر کتاب: دارالعلم

قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب المعجم البسیط
المعجم البسیط

المعجم البسیط

مولف: ناصرعلی عبدالله

ناشر کتاب: دارالفکر

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ معاصر عربی - فارسی
فرهنگ معاصر عربی - فارسی

فرهنگ معاصر عربی - فارسی

مولف: عبدالنبی قیم

ناشر کتاب: فرهنگ معاصر

قیمت
550,000 ریال
خرید کتاب واژه شناسی موضوعی (فرانسه)
واژه شناسی موضوعی (فرانسه)

واژه شناسی موضوعی (فرانسه)

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب واژه شناسی زبان روسی
واژه شناسی زبان روسی

واژه شناسی زبان روسی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب شیوه استفاده از فرهنگ واژگان انگلیسی
شیوه استفاده از فرهنگ واژگان انگلیسی

شیوه استفاده از فرهنگ واژگان انگلیسی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
20,000 ریال
خرید کتاب هه نبانه بورینه: فرهنگ کردی - فارسی
هه نبانه بورینه: فرهنگ کردی - فارسی

هه نبانه بورینه: فرهنگ کردی - فارسی

مولف: عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)

ناشر کتاب: سروش

موجود شد باخبرم کن
تعداد کل موارد 23
صفحه 1 از 1