فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی
جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

مولف: حسین شکوئی

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
33,000 ریال
29,700 ریال
خرید کتاب مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS
مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS

مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS

مولف: مجید یاسوری

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
16,000 ریال
14,400 ریال
تعداد کل موارد 2
صفحه 1 از 1