فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش
کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش

کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش

مولف: دومینیک ونک

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی
دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

مولف: اسماعیل یزدان پور

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
24,000 ریال
خرید کتاب آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد
آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد

آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد

مولف: دیوید پالفریمن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
29,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه مجازی جهانی
دانشگاه مجازی جهانی

دانشگاه مجازی جهانی

مولف: لالیتا راجاسینگام

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
46,000 ریال
خرید کتاب یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل
یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

مولف: بالاساب رامانیام چاندرا موهان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
45,000 ریال
خرید کتاب آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

مولف: ویلیام اسکات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه نهادی امروزین
دانشگاه نهادی امروزین

دانشگاه نهادی امروزین

مولف: آلفونسو بوررو کابال

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
51,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه و جهانی شدن
دانشگاه و جهانی شدن

دانشگاه و جهانی شدن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: رضا باقری

قیمت
66,000 ریال
خرید کتاب میان رشته ای و موقعیت های یادگیری
میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

مولف: آنتونیو والزان‏‫

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب ‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)
‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)

‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)

مولف: محمدرضا مردانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
178,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات
فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات

فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: رضا ماحوزی

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند
پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند

پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند

مولف: آلن رپکو

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
268,000 ریال
خرید کتاب آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه
آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه

آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: محمود مهرمحمدی

قیمت
330,000 ریال
خرید کتاب فلسفه آموزش
فلسفه آموزش

فلسفه آموزش

مولف: ویلفرد کار

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
قیمت
136,000 ریال
خرید کتاب نگارش پایان نامه
نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه

مولف: پل الیور

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
144,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب میان رشتگی
میان رشتگی

میان رشتگی

مولف: جو مورن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی
چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی

چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی

مولف: اویلی هلنا ایلیوکی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب بین المللی شدن آموزش عالی: مفاهیم، رویکردها و سیاست ها
بین المللی شدن آموزش عالی: مفاهیم، رویکردها و سیاست ها

بین المللی شدن آموزش عالی: مفاهیم، رویکردها و سیاست ها

مولف: جین نایت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب مروری بر حقوق و مسئولیت های دانشجویی در چهار گوشه جهان
مروری بر حقوق و مسئولیت های دانشجویی در چهار گوشه جهان

مروری بر حقوق و مسئولیت های دانشجویی در چهار گوشه جهان

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
90,000 ریال
قیمت
41,000 ریال
36,900 ریال
قیمت
24,000 ریال
قیمت
37,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
قیمت
46,000 ریال
قیمت
45,000 ریال
قیمت
49,000 ریال
خرید کتاب پژوهش در آموزش عالی
پژوهش در آموزش عالی

پژوهش در آموزش عالی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: مژگان جبلی

قیمت
360,000 ریال
خرید کتاب ویژگی های اساتید برتر
ویژگی های اساتید برتر

ویژگی های اساتید برتر

مولف: کن بین

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
130,000 ریال
قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب هویت های متغیر در آموزش عالی
هویت های متغیر در آموزش عالی

هویت های متغیر در آموزش عالی

مولف: روبرتور دی ناپولی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب نوشتار دانشجویان در دانشگاه: مسائل فرهنگی و معرفت شناختی
نوشتار دانشجویان در دانشگاه: مسائل فرهنگی و معرفت شناختی

نوشتار دانشجویان در دانشگاه: مسائل فرهنگی و معرفت شناختی

مولف: برایان استریت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
تعداد کل موارد 146
صفحه 1 از 5