فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی
کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی

کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی

مولف: نسرین جزنی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
32,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها
علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها

علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها

مولف: نعمت الله فاضلی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب دانشگاهی که بود
دانشگاهی که بود

دانشگاهی که بود

مولف: ناصر فکوهی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب از مدرسه تا دانشگاه
از مدرسه تا دانشگاه

از مدرسه تا دانشگاه

مولف: محمد یمنی دوزی سرخابی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب ضرورت اصلاحات در آموزش عالی
ضرورت اصلاحات در آموزش عالی

ضرورت اصلاحات در آموزش عالی

مولف: نعمت الله عزیزی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان‏‫
دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان‏‫

دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان‏‫

مولف: مهری طیبی نیا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها
جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها

جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها

مولف: سید هادی مرجائی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
94,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ و آموزش عالی
فرهنگ و آموزش عالی

فرهنگ و آموزش عالی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: پدرام الوندی

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی
مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی

مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی

مولف: مجتبی لشگری

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
160,000 ریال
قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده
دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

مولف: محبوبه پاک نیا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب علم، دانشگاه و جامعه: مجموعه مقاله ها
علم، دانشگاه و جامعه: مجموعه مقاله ها

علم، دانشگاه و جامعه: مجموعه مقاله ها

مولف: رضا همتی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی؛ رویکردی فرهنگی به آموزش عالی
سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی؛ رویکردی فرهنگی به آموزش عالی

سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی؛ رویکردی فرهنگی به آموزش عالی

مولف: سید ضیاء هاشمی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب نخبگان دانش: مشارکت یا مهاجرت؟
نخبگان دانش: مشارکت یا مهاجرت؟

نخبگان دانش: مشارکت یا مهاجرت؟

مولف: محمدامین قانعی راد

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب نگاهی انتقادی به دانشگاه هاروارد
نگاهی انتقادی به دانشگاه هاروارد

نگاهی انتقادی به دانشگاه هاروارد

مولف: هری لویس

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی
رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی

رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی

مولف: محمدرضا نیلی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
150,000 ریال
قیمت
70,000 ریال
تعداد کل موارد 20
صفحه 1 از 1