فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز
زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز

زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز

مولف: جوآن دی جورجیو لوتز

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی
اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

مولف: محمدامین قانعی راد

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
420,000 ریال
خرید کتاب توسعه و سیاست آموزش عالی
توسعه و سیاست آموزش عالی

توسعه و سیاست آموزش عالی

مولف: مصطفی معین

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
430,000 ریال
خرید کتاب ایران مدرن و نظام آموزشی آن
ایران مدرن و نظام آموزشی آن

ایران مدرن و نظام آموزشی آن

مولف: عیسی خان صدیق

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی
درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی

درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی

مولف: غلامحسین خورشیدی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب دانشگاه پهلوی به روایت اسناد
دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

گردآورنده کتاب: فرزاد سلیمانی

قیمت
400,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب کوله پشتی سال اولی ها
کوله پشتی سال اولی ها

کوله پشتی سال اولی ها

مولف: حسن قدوسی زاده

ناشر کتاب: دفتر نشر معارف

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی
دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی

دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی

مولف: جرارد دلانتی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب تشکلهای صنفی دانشجویان
تشکلهای صنفی دانشجویان

تشکلهای صنفی دانشجویان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: دفتر ترجمه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب جهانی شدن و دانشگاه ها، سپهر نو و کنش گران نوین
جهانی شدن و دانشگاه ها، سپهر نو و کنش گران نوین

جهانی شدن و دانشگاه ها، سپهر نو و کنش گران نوین

مولف: میشل لامبرت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب چالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات
چالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات

چالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: سید محسن علوی پور

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات
مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات

مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: سید محسن علوی پور

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب دانشگاه مجازی: رسانه های جدید و نهادهای یادگیری و آموزش عالی
دانشگاه مجازی: رسانه های جدید و نهادهای یادگیری و آموزش عالی

دانشگاه مجازی: رسانه های جدید و نهادهای یادگیری و آموزش عالی

مولف: برایان دی. لودر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
370,000 ریال
خرید کتاب کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش
کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش

کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش

مولف: دومینیک ونک

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی
دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

مولف: اسماعیل یزدان پور

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
24,000 ریال
خرید کتاب آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد
آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد

آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد

مولف: دیوید پالفریمن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
29,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه مجازی جهانی
دانشگاه مجازی جهانی

دانشگاه مجازی جهانی

مولف: لالیتا راجاسینگام

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
46,000 ریال
خرید کتاب یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل
یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

مولف: بالاساب رامانیام چاندرا موهان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
45,000 ریال
خرید کتاب آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

مولف: ویلیام اسکات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه نهادی امروزین
دانشگاه نهادی امروزین

دانشگاه نهادی امروزین

مولف: آلفونسو بوررو کابال

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
51,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه و جهانی شدن
دانشگاه و جهانی شدن

دانشگاه و جهانی شدن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: رضا باقری

قیمت
66,000 ریال
خرید کتاب میان رشته ای و موقعیت های یادگیری
میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

مولف: آنتونیو والزان‏‫

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب ‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)
‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)

‏‫الگوی توسعه آموزش عالی ایران (در افق ایران ۱۴۰۴)

مولف: محمدرضا مردانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
178,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات
فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات

فرهنگ، دانشگاه و پژوهش: مجموعه مقالات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: رضا ماحوزی

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند
پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند

پژوهش میان رشته ای: نظریه و فرایند

مولف: آلن رپکو

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
268,000 ریال
خرید کتاب آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه
آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه

آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش پژوهانه

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: محمود مهرمحمدی

قیمت
330,000 ریال
خرید کتاب فلسفه آموزش
فلسفه آموزش

فلسفه آموزش

مولف: ویلفرد کار

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
قیمت
136,000 ریال
خرید کتاب نگارش پایان نامه
نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه

مولف: پل الیور

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
144,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب میان رشتگی
میان رشتگی

میان رشتگی

مولف: جو مورن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی
چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی

چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی

مولف: اویلی هلنا ایلیوکی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب بین المللی شدن آموزش عالی: مفاهیم، رویکردها و سیاست ها
بین المللی شدن آموزش عالی: مفاهیم، رویکردها و سیاست ها

بین المللی شدن آموزش عالی: مفاهیم، رویکردها و سیاست ها

مولف: جین نایت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
100,000 ریال
تعداد کل موارد 165
صفحه 1 از 5