فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب اکنون و آینده ما
اکنون و آینده ما

اکنون و آینده ما

مولف: رضا داوری اردکانی

ناشر کتاب: نقد فرهنگ

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب کنش دینی و نوسازی عقل
کنش دینی و نوسازی عقل

کنش دینی و نوسازی عقل

مولف: طاها عبدالرحمان

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب باورهای کهن و خرافه های مدرن
باورهای کهن و خرافه های مدرن

باورهای کهن و خرافه های مدرن

مولف: مارتین لینگز (ابوبکر سراج الدین)

ناشر کتاب: حکمت

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب گفت و گو با امروز: تأملاتی در نسبت اقتصاد با فرهنگ و سیاست
گفت و گو با امروز: تأملاتی در نسبت اقتصاد با فرهنگ و سیاست

گفت و گو با امروز: تأملاتی در نسبت اقتصاد با فرهنگ و سیاست

مولف: شهریار زرشناس

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
خرید کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران
سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران

سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران

مولف: منصور میراحمدی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب نقد و ارزیابی عرفی گرایی در جمهوری اسلامی
نقد و ارزیابی عرفی گرایی در جمهوری اسلامی

نقد و ارزیابی عرفی گرایی در جمهوری اسلامی

مولف: محمدجواد نوروزی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب النهضة الفکریة فی رؤیة الامام الخامنئی
النهضة الفکریة فی رؤیة الامام الخامنئی

النهضة الفکریة فی رؤیة الامام الخامنئی

مولف: مهدی قربان زاده

ناشر کتاب: مرکز الحضاره لتنمیة الفکر الاسلامی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب النهضة العلمیة و الثقافیة فی رؤیة الامام الخمینی
النهضة العلمیة و الثقافیة فی رؤیة الامام الخمینی

النهضة العلمیة و الثقافیة فی رؤیة الامام الخمینی

مولف: محمدرضا کتابی

ناشر کتاب: مرکز الحضاره لتنمیة الفکر الاسلامی

قیمت
150,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب تاملاتی بنیادی درباره اسلام و پیشرفت
تاملاتی بنیادی درباره اسلام و پیشرفت

تاملاتی بنیادی درباره اسلام و پیشرفت

مولف: رضا غلامی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب مدرنیته از نگاه دین
مدرنیته از نگاه دین

مدرنیته از نگاه دین

مولف: محمدتقی سهرابی فر

ناشر کتاب: دانش و اندیشه معاصر

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب مدرنیته، توسعه و لیبرالیسم
مدرنیته، توسعه و لیبرالیسم

مدرنیته، توسعه و لیبرالیسم

مولف: مهدی مشکی

ناشر کتاب: دفتر نشر معارف

قیمت
25,000 ریال
22,500 ریال
قیمت
36,000 ریال
32,400 ریال
خرید کتاب دین و فرایند جهانی شدن
دین و فرایند جهانی شدن

دین و فرایند جهانی شدن

مولف: مهدی نکوئی سامانی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
37,000 ریال
33,300 ریال
خرید کتاب یگانه سنت
یگانه سنت

یگانه سنت

مولف: ویلیام کوئین

ناشر کتاب: حکمت

قیمت
380,000 ریال
342,000 ریال
خرید کتاب مد و مدرنیته
مد و مدرنیته

مد و مدرنیته

مولف: الیزابت ویلسون

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب جهان در آستانه تحولی نوین
جهان در آستانه تحولی نوین

جهان در آستانه تحولی نوین

مولف: محمدحسن آلاله

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب اسلام و نقد سنت وبری
اسلام و نقد سنت وبری

اسلام و نقد سنت وبری

مولف: داود مهدوی زادگان

ناشر کتاب: کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب نیچه و مدرنیته
نیچه و مدرنیته

نیچه و مدرنیته

مولف: تروند برگ اریکسن

ناشر کتاب: پرسش

قیمت
250,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب اسلام سنتی در دنیای متجدد
اسلام سنتی در دنیای متجدد

اسلام سنتی در دنیای متجدد

مولف: سید حسین نصر

ناشر کتاب: دفتر پژوهش و نشر سهروردی

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب مبانی علوم اجتماعی مدرن
مبانی علوم اجتماعی مدرن

مبانی علوم اجتماعی مدرن

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

مترجم: سید علی سیدی فرد

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب تصور عصر پساتوسعه: مقالاتی درباره توسعه
تصور عصر پساتوسعه: مقالاتی درباره توسعه

تصور عصر پساتوسعه: مقالاتی درباره توسعه

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
250,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
خرید کتاب کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن
کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن

کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن

مولف: شهریار زرشناس

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
تعداد کل موارد 345
صفحه 1 از 10