فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب معنا و ساختار علم دینی
معنا و ساختار علم دینی

معنا و ساختار علم دینی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

تحقیق و تنظیم کتاب: قاسم بابایی

قیمت
155,000 ریال
139,500 ریال
خرید کتاب درباره اخلاق تولید علم
درباره اخلاق تولید علم

درباره اخلاق تولید علم

مولف: محمدرضا جباران

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
290,000 ریال
261,000 ریال
قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب علم دینی: ماهیت و روش شناسی
علم دینی: ماهیت و روش شناسی

علم دینی: ماهیت و روش شناسی

مولف: رمضان علی تبار فیروزجائی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
220,000 ریال
198,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی با تأکید بر علوم انسانی
درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی با تأکید بر علوم انسانی

درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی با تأکید بر علوم انسانی

مولف: قاسم ترخان

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب مبانی نظریه پردازی
مبانی نظریه پردازی

مبانی نظریه پردازی

مولف: سید علی اکبر افجه

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب علم و تعلیم
علم و تعلیم

علم و تعلیم

مولف: احمدرضا اخوت

ناشر کتاب: قرآن و اهل بیت نبوت (ع)

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب ساختار انقلاب های علمی
ساختار انقلاب های علمی

ساختار انقلاب های علمی

مولف: تامس سامیوئل کیون

ناشر کتاب: فرهنگ نشر نو

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب روش شناسی علوم انسانی اسلامی
روش شناسی علوم انسانی اسلامی

روش شناسی علوم انسانی اسلامی

مولف: احمدحسین شریفی

ناشر کتاب: آفتاب توسعه

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب فلسفه علم
فلسفه علم

فلسفه علم

مولف: روی جکسون

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب جستارهایی در فلسفه علم (1)
جستارهایی در فلسفه علم (1)

جستارهایی در فلسفه علم (1)

مولف: سید علی حقی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
52,000 ریال
46,800 ریال
خرید کتاب کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به طبقه بندی علوم
کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به طبقه بندی علوم

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به طبقه بندی علوم

مولف: عبدالله صادقی

ناشر کتاب: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب افسانه نجات بخشی علم
افسانه نجات بخشی علم

افسانه نجات بخشی علم

مولف: ماری میجلی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
200,000 ریال
180,000 ریال
خرید کتاب مبانی علوم اجتماعی مدرن
مبانی علوم اجتماعی مدرن

مبانی علوم اجتماعی مدرن

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

مترجم: سید علی سیدی فرد

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی
گفتارهایی در نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی

گفتارهایی در نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

گردآورنده کتاب: جمعی از نویسندگان

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
تعداد کل موارد 205
صفحه 1 از 6