فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
190,000 ریال
قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب مبانی نظریه پردازی
مبانی نظریه پردازی

مبانی نظریه پردازی

مولف: سید علی اکبر افجه

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب علم و تعلیم
علم و تعلیم

علم و تعلیم

مولف: احمدرضا اخوت

ناشر کتاب: قرآن و اهل بیت نبوت (ع)

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب ساختار انقلاب های علمی
ساختار انقلاب های علمی

ساختار انقلاب های علمی

مولف: تامس سامیوئل کیون

ناشر کتاب: فرهنگ نشر نو

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب روش شناسی علوم انسانی اسلامی
روش شناسی علوم انسانی اسلامی

روش شناسی علوم انسانی اسلامی

مولف: احمدحسین شریفی

ناشر کتاب: آفتاب توسعه

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب فلسفه علم
فلسفه علم

فلسفه علم

مولف: روی جکسون

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب جستارهایی در فلسفه علم (1)
جستارهایی در فلسفه علم (1)

جستارهایی در فلسفه علم (1)

مولف: سید علی حقی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به طبقه بندی علوم
کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به طبقه بندی علوم

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به طبقه بندی علوم

مولف: عبدالله صادقی

ناشر کتاب: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب افسانه نجات بخشی علم
افسانه نجات بخشی علم

افسانه نجات بخشی علم

مولف: ماری میجلی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
200,000 ریال
180,000 ریال
خرید کتاب مبانی علوم اجتماعی مدرن
مبانی علوم اجتماعی مدرن

مبانی علوم اجتماعی مدرن

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

مترجم: سید علی سیدی فرد

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی
گفتارهایی در نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی

گفتارهایی در نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

گردآورنده کتاب: جمعی از نویسندگان

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
180,000 ریال
خرید کتاب کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن
کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن

کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن

مولف: شهریار زرشناس

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ اصطلاحات میان رشته ای
فرهنگ اصطلاحات میان رشته ای

فرهنگ اصطلاحات میان رشته ای

مولف: منصور متین

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
خرید کتاب معماری علم در ایران
معماری علم در ایران

معماری علم در ایران

مولف: رضا منصوری

ناشر کتاب: دیبایه

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب فلسفه علم
فلسفه علم

فلسفه علم

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

گردآورنده کتاب: ابراهیم دادجو

قیمت
400,000 ریال
360,000 ریال
تعداد کل موارد 196
صفحه 1 از 6