فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)
آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)

آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)

ناشر کتاب: روزنه

تحقیق و تنظیم کتاب: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی

قیمت
245,000 ریال
خرید کتاب معنویت و قدرت سیاسی
معنویت و قدرت سیاسی

معنویت و قدرت سیاسی

مولف: ولی محمد احمدوند

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
270,000 ریال
243,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی در علم سیاست
مفاهیم کلیدی در علم سیاست

مفاهیم کلیدی در علم سیاست

مولف: اندرو هیوود

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)
خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)

خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)

مولف: لین و. لنکستر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
500,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
725,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
25,000 ریال
قیمت
250,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب حماسه انتخاباتی
حماسه انتخاباتی

حماسه انتخاباتی

مولف: محسن نصری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
خرید کتاب اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری
اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

گردآورنده کتاب: معاونت فرهنگی خانه انقلاب اسلامی و ولایت

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب شکوه ملی در فناوری هسته ای
شکوه ملی در فناوری هسته ای

شکوه ملی در فناوری هسته ای

مولف: محسن نصری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

قیمت
135,000 ریال
121,500 ریال
قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب بودجه ریزی عمومی: نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی
بودجه ریزی عمومی: نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی

بودجه ریزی عمومی: نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی

مولف: طیبه امیر خانی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
105,000 ریال
خرید کتاب رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه
رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه

رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه

ناشر کتاب: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

گردآورنده کتاب: فرزانه نزاکتی

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب قدرت ارتباطات
قدرت ارتباطات

قدرت ارتباطات

مولف: مانوئل کاستلز

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
450,000 ریال
تعداد کل موارد 2490
صفحه 1 از 70