فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)
آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)

آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)

ناشر کتاب: روزنه

تحقیق و تنظیم کتاب: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی

قیمت
245,000 ریال
خرید کتاب معنویت و قدرت سیاسی
معنویت و قدرت سیاسی

معنویت و قدرت سیاسی

مولف: ولی محمد احمدوند

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
270,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی در علم سیاست
مفاهیم کلیدی در علم سیاست

مفاهیم کلیدی در علم سیاست

مولف: اندرو هیوود

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)
خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)

خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)

مولف: لین و. لنکستر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
500,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
725,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
25,000 ریال
قیمت
250,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب حماسه انتخاباتی
حماسه انتخاباتی

حماسه انتخاباتی

مولف: محسن نصری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
خرید کتاب اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری
اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

گردآورنده کتاب: معاونت فرهنگی خانه انقلاب اسلامی و ولایت

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب شکوه ملی در فناوری هسته ای
شکوه ملی در فناوری هسته ای

شکوه ملی در فناوری هسته ای

مولف: محسن نصری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

قیمت
135,000 ریال
121,500 ریال
قیمت
220,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
قیمت
165,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد
نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد

نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
17,500 ریال
خرید کتاب منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع
منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع

منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام
مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام

مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

مولف: محمد پورمند (نبی زاده)

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
120,000 ریال
تعداد کل موارد 2781
صفحه 1 از 78