فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)
آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)

آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)

ناشر کتاب: روزنه

تحقیق و تنظیم کتاب: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی

قیمت
245,000 ریال
خرید کتاب معنویت و قدرت سیاسی
معنویت و قدرت سیاسی

معنویت و قدرت سیاسی

مولف: ولی محمد احمدوند

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
270,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی در علم سیاست
مفاهیم کلیدی در علم سیاست

مفاهیم کلیدی در علم سیاست

مولف: اندرو هیوود

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)
خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)

خداوندان اندیشه سیاسی (دوره سه جلدی)

مولف: لین و. لنکستر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
500,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها (دوره شش جلدی)

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
725,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 4: مجمع روحانیون مبارز در گذر زمان

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)
انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)

انقلاب اسلامی، احزاب و گروه ها 1: سازمان مجاهدین خلق (منافقین)

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب حماسه انتخاباتی
حماسه انتخاباتی

حماسه انتخاباتی

مولف: محسن نصری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
خرید کتاب شکوه ملی در فناوری هسته ای
شکوه ملی در فناوری هسته ای

شکوه ملی در فناوری هسته ای

مولف: محسن نصری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

قیمت
135,000 ریال
121,500 ریال
خرید کتاب اقتصاد مقاومتی در عصر مذاکرات هسته ای
اقتصاد مقاومتی در عصر مذاکرات هسته ای

اقتصاد مقاومتی در عصر مذاکرات هسته ای

مولف: حجت الله عبدالملکی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
110,000 ریال
99,000 ریال
خرید کتاب تغییر مذهب در ایران: دین و قدرت در ایران عصر صفوی
تغییر مذهب در ایران: دین و قدرت در ایران عصر صفوی

تغییر مذهب در ایران: دین و قدرت در ایران عصر صفوی

مولف: رولا جردی ابی صعب

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
420,000 ریال
378,000 ریال
خرید کتاب تضاد غرب و شرق: ایران و کشورهای غربی
تضاد غرب و شرق: ایران و کشورهای غربی

تضاد غرب و شرق: ایران و کشورهای غربی

مولف: فرامرز رفیع پور

ناشر کتاب: شرکت سهامی انتشار

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب اخلاق سیاست ورزی
اخلاق سیاست ورزی

اخلاق سیاست ورزی

مولف: رضا عیسی نیا

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
خرید کتاب خسارت محض در تعامل با شیطان بزرگ
خسارت محض در تعامل با شیطان بزرگ

خسارت محض در تعامل با شیطان بزرگ

مولف: سید عبدالرسول علم الهدی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب ولایت و رهبری در اسلام
ولایت و رهبری در اسلام

ولایت و رهبری در اسلام

مولف: سید حسن طاهری خرم آبادی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
62,000 ریال
خرید کتاب انتخابات از نگاه فقه
انتخابات از نگاه فقه

انتخابات از نگاه فقه

مولف: روح الله شریعتی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران
سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران

سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران

مولف: منصور میراحمدی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
25,000 ریال
قیمت
38,000 ریال
خرید کتاب بغی و تمرد در حکومت اسلامی
بغی و تمرد در حکومت اسلامی

بغی و تمرد در حکومت اسلامی

مولف: مهدی پورحسین

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
66,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله
اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله

اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله

مولف: نجف لک زایی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
180,000 ریال
تعداد کل موارد 1245
صفحه 1 از 35