فراخوانی فراخوانی ...
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه
رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه

رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه

ناشر کتاب: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

گردآورنده کتاب: فرزانه نزاکتی

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب قدرت ارتباطات
قدرت ارتباطات

قدرت ارتباطات

مولف: مانوئل کاستلز

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران
بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران

بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران

مولف: حسین گودرزی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب طراحی مفهومی نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی
طراحی مفهومی نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی

طراحی مفهومی نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی

مولف: حسین پرکان

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب مدیریت کیفیت در سازمان های فرهنگی
مدیریت کیفیت در سازمان های فرهنگی

مدیریت کیفیت در سازمان های فرهنگی

مولف: سید محمدحسین هاشمیان

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران
بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران

بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران

مولف: حسین گودرزی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب رفتار انتخاباتی مردم ایران
رفتار انتخاباتی مردم ایران

رفتار انتخاباتی مردم ایران

مولف: محسن شریف زاده

ناشر کتاب: شرکت سهامی انتشار

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب مدل مدیریت جامع فرهنگ
مدل مدیریت جامع فرهنگ

مدل مدیریت جامع فرهنگ

مولف: علی ماهرالنقش

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
650,000 ریال
خرید کتاب مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین
مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین

مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین

مولف: ویرجینیا نایتینگل

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
140,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب ارتباطات و سلطه فرهنگی
ارتباطات و سلطه فرهنگی

ارتباطات و سلطه فرهنگی

مولف: هربرت شیلر

ناشر کتاب: موسسه نشر شهر

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب تأملی در مبانی تبلیغ
تأملی در مبانی تبلیغ

تأملی در مبانی تبلیغ

مولف: بهروز اثباتی

ناشر کتاب: ساقی

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ و سیاست (مجموعه مقالات)
فرهنگ و سیاست (مجموعه مقالات)

فرهنگ و سیاست (مجموعه مقالات)

مولف: جواد منصوری

ناشر کتاب: دفتر نشر معارف

قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
خرید کتاب سخن رمضان
سخن رمضان

سخن رمضان

مولف: محمدابراهیم آیتی بیرجندی

ناشر کتاب: نوید ظهور

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب عبادت های اجتماعی
عبادت های اجتماعی

عبادت های اجتماعی

مولف: علی مختاری

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
34,000 ریال
30,600 ریال
خرید کتاب سفر به فراسوی چین
سفر به فراسوی چین

سفر به فراسوی چین

مولف: مسلم ناصری

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
92,000 ریال
82,800 ریال
خرید کتاب روش های تبلیغ و سخنرانی
روش های تبلیغ و سخنرانی

روش های تبلیغ و سخنرانی

مولف: احمد صادقی اردستانی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
110,000 ریال
99,000 ریال
خرید کتاب رابطه ها
رابطه ها

رابطه ها

مولف: جواد محدثی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
60,000 ریال
54,000 ریال
خرید کتاب دشت اسب های سرخ
دشت اسب های سرخ

دشت اسب های سرخ

مولف: مسلم ناصری

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
تعداد کل موارد 794
صفحه 1 از 23