فراخوانی فراخوانی ...
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه
رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه

رسانه ها؛ روند هم گرایی و تحولات فناورانه

ناشر کتاب: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

گردآورنده کتاب: فرزانه نزاکتی

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب قدرت ارتباطات
قدرت ارتباطات

قدرت ارتباطات

مولف: مانوئل کاستلز

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب رمان و آرمان: فراز و نشیب رمان اجتماعی در ایران
رمان و آرمان: فراز و نشیب رمان اجتماعی در ایران

رمان و آرمان: فراز و نشیب رمان اجتماعی در ایران

مولف: حمید عبداللهیان

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم
ارتباطات توسعه در جهان سوم

ارتباطات توسعه در جهان سوم

مولف: لزلی استیوز

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
330,000 ریال
قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب مبانی نظام اجتماعی اسلام
مبانی نظام اجتماعی اسلام

مبانی نظام اجتماعی اسلام

مولف: حسن خیری

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر مفهوم تغییرات اجتماعی در قرآن
درآمدی بر مفهوم تغییرات اجتماعی در قرآن

درآمدی بر مفهوم تغییرات اجتماعی در قرآن

مولف: نیکو سادات هدایی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران
بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران

بررسی تحلیلی نشر مطبوعات دینی در ایران

مولف: حسین گودرزی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب طراحی مفهومی نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی
طراحی مفهومی نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی

طراحی مفهومی نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی

مولف: حسین پرکان

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب مدیریت کیفیت در سازمان های فرهنگی
مدیریت کیفیت در سازمان های فرهنگی

مدیریت کیفیت در سازمان های فرهنگی

مولف: سید محمدحسین هاشمیان

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران
بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران

بررسی تحلیلی نشر کتاب دینی در ایران

مولف: حسین گودرزی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم
ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم

ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم

مولف: سید حسین شرف الدین

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
400,000 ریال
360,000 ریال
خرید کتاب رفتار انتخاباتی مردم ایران
رفتار انتخاباتی مردم ایران

رفتار انتخاباتی مردم ایران

مولف: محسن شریف زاده

ناشر کتاب: شرکت سهامی انتشار

قیمت
95,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب مدل مدیریت جامع فرهنگ
مدل مدیریت جامع فرهنگ

مدل مدیریت جامع فرهنگ

مولف: علی ماهرالنقش

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
650,000 ریال
خرید کتاب مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین
مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین

مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین

مولف: ویرجینیا نایتینگل

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
140,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب ارتباطات و سلطه فرهنگی
ارتباطات و سلطه فرهنگی

ارتباطات و سلطه فرهنگی

مولف: هربرت شیلر

ناشر کتاب: موسسه نشر شهر

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب تأملی در مبانی تبلیغ
تأملی در مبانی تبلیغ

تأملی در مبانی تبلیغ

مولف: بهروز اثباتی

ناشر کتاب: ساقی

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ و سیاست (مجموعه مقالات)
فرهنگ و سیاست (مجموعه مقالات)

فرهنگ و سیاست (مجموعه مقالات)

مولف: جواد منصوری

ناشر کتاب: دفتر نشر معارف

قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
خرید کتاب سخن رمضان
سخن رمضان

سخن رمضان

مولف: محمدابراهیم آیتی بیرجندی

ناشر کتاب: نوید ظهور

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب عبادت های اجتماعی
عبادت های اجتماعی

عبادت های اجتماعی

مولف: علی مختاری

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
34,000 ریال
30,600 ریال
تعداد کل موارد 822
صفحه 1 از 23