فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
250,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری
اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

اقتصاد مقاومتی: برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری

ناشر کتاب: حدیث راه عشق

گردآورنده کتاب: معاونت فرهنگی خانه انقلاب اسلامی و ولایت

قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
قیمت
165,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد
نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد

نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
17,500 ریال
خرید کتاب منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع
منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع

منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام
مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام

مقدمه ای بر مالیه عمومی در اسلام

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

مولف: محمد پورمند (نبی زاده)

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب مبانی اقتصاد اسلامی ( تلخیص و تکمیل )
مبانی اقتصاد اسلامی ( تلخیص و تکمیل )

مبانی اقتصاد اسلامی ( تلخیص و تکمیل )

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب مبانی اقتصاد اسلامی
مبانی اقتصاد اسلامی

مبانی اقتصاد اسلامی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
145,000 ریال
قیمت
45,500 ریال
خرید کتاب مالیه عمومی و انتخاب عمومی : جلد دوم
مالیه عمومی و انتخاب عمومی : جلد دوم

مالیه عمومی و انتخاب عمومی : جلد دوم

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
52,000 ریال
خرید کتاب مالیه عمومی و انتخاب عمومی : جلد اول
مالیه عمومی و انتخاب عمومی : جلد اول

مالیه عمومی و انتخاب عمومی : جلد اول

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
53,500 ریال
خرید کتاب مالیه بین الملل
مالیه بین الملل

مالیه بین الملل

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب گفتار و ابزار : روش شناسی تلفیقی علم اقتصاد
گفتار و ابزار : روش شناسی تلفیقی علم اقتصاد

گفتار و ابزار : روش شناسی تلفیقی علم اقتصاد

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
6,000 ریال
خرید کتاب گستره اقتصاد اسلامی
گستره اقتصاد اسلامی

گستره اقتصاد اسلامی

مولف: حسن سبحانی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
300,000 ریال
قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب عقد و اوراق استصناع: کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی
عقد و اوراق استصناع: کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی

عقد و اوراق استصناع: کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی

مولف: محمد نقی نظر پور

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب سیاست اقتصادی عمومی
سیاست اقتصادی عمومی

سیاست اقتصادی عمومی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
7,500 ریال
خرید کتاب درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی
درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی

درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
55,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی
درآمدی بر اقتصاد اسلامی

درآمدی بر اقتصاد اسلامی

مولف: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب خدمات مالی اسلامی
خدمات مالی اسلامی

خدمات مالی اسلامی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
44,500 ریال
خرید کتاب توسعه در آینه تحولات
توسعه در آینه تحولات

توسعه در آینه تحولات

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
17,500 ریال
قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب تحولات اقتصادی ایران (2)
تحولات اقتصادی ایران (2)

تحولات اقتصادی ایران (2)

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب تحلیل اقتصادی آموزش
تحلیل اقتصادی آموزش

تحلیل اقتصادی آموزش

مولف: وحید مهربانی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
155,000 ریال
خرید کتاب تاریخ عقاید اقتصادی
تاریخ عقاید اقتصادی

تاریخ عقاید اقتصادی

مولف: یدالله دادگر

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
140,000 ریال
تعداد کل موارد 633
صفحه 1 از 18