فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب جامعه شناسی خانوادۀ ایرانی
جامعه شناسی خانوادۀ ایرانی

جامعه شناسی خانوادۀ ایرانی

مولف: تقی آزادارمکی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
55,000 ریال
قیمت
620,000 ریال
558,000 ریال
قیمت
290,000 ریال
261,000 ریال
خرید کتاب توسعه اجتماعی
توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی

مولف: جمعی از مترجمان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
34,000 ریال
خرید کتاب آموزش عالی و توسعه ملی؛ دانشگاه ها و جوامع در حال گذار
آموزش عالی و توسعه ملی؛ دانشگاه ها و جوامع در حال گذار

آموزش عالی و توسعه ملی؛ دانشگاه ها و جوامع در حال گذار

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: رضا سیمبر

قیمت
68,000 ریال
خرید کتاب هنر جنگ
هنر جنگ

هنر جنگ

مولف: سان تزو

ناشر کتاب: سیته

قیمت
60,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی
جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی

جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی

مولف: حسین بستان (نجفی)

ناشر کتاب: هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)

قیمت
93,000 ریال
قیمت
560,000 ریال
خرید کتاب تفکر نظری در جامعه شناسی
تفکر نظری در جامعه شناسی

تفکر نظری در جامعه شناسی

مولف: ویلیام اسکیدمور

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (دوره دو جلدی)
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (دوره دو جلدی)

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (دوره دو جلدی)

مولف: باقر ساروخانی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
520,000 ریال
قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی - جلد اول: اصول و مبانی
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی - جلد اول: اصول و مبانی

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی - جلد اول: اصول و مبانی

مولف: باقر ساروخانی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب پیر بوردیو
پیر بوردیو

پیر بوردیو

مولف: پاتریک شامپاین

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب پایان تئولوژی (دوره دو جلدی)
پایان تئولوژی (دوره دو جلدی)

پایان تئولوژی (دوره دو جلدی)

مولف: بیژن عبدالکریمی

ناشر کتاب: نقد فرهنگ

قیمت
600,000 ریال
قیمت
270,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب دریچه ای به جامعه ولایی
دریچه ای به جامعه ولایی

دریچه ای به جامعه ولایی

مولف: سید محمدمهدی میرباقری

ناشر کتاب: کتاب جمکران

قیمت
175,000 ریال
157,500 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
95,000 ریال
85,500 ریال
قیمت
65,000 ریال
58,500 ریال
قیمت
30,000 ریال
27,000 ریال
تعداد کل موارد 275
صفحه 1 از 8