فراخوانی فراخوانی ...

لوح فشرده نرم افزار کنزالحکمه 7: معجم موضوعی شرح المقاصد

چکیده ها و نمایه ها (به همراه اصطلاح نامه علم کلام)

ناشر الکترونیک : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: 10003022
60,000 ریال
افزودن به سبد سفارش

گزیده لوح فشرده

کنز الحکمه (7) نرم افزاری در زمینه علوم عقلی اسلامی است. این برنامه در برگیرنده دو نوع اطلاعات است: 1) نمایه ها و چکیده های کتاب شرح المقاصد 2) اصطلاحنامه علم کلام.

1) نمایه ها و چکیده های کتاب شرح المقاصد
تهیه معجم موضوعی که زمینه مراجعه سریع و دقیق را به محل درج مطالب مربوط به یک موضوع فراهم کند، از پیش نیازهای اجتناب ناپذیر برای تحقیق جامع بویژه برای طرح های تحقیقاتی وسیع تخصصی به شمار می رود.
یکی از بهترین شیوه های تهیه معجم موضوعی، چکیده نویسی و نمایه سازی براساس اصطلاحات رایج علوم است که از طریق نرم افزار رایانه ای قابل استفاده باشد.
چکیده: عبارتی خلاصه و گویا از محتوای یک مطلب از متن است که با توجه به هدف چکیده سازی باید ضوابط چکیده نویسی در آن رعایت شده باشد.
کتاب شرح المقاصد که در این نرم افزار چکیده ها و نمایه های آن آمده است واجد مشخصات کتاب شناختی ذیل است:
شرح المقاصد، 5جلد (در 4مجلد)، سعدالدین تفتازتنی (مسعودبن عمربن عبدالله)، تحقیق: عبدالرحمن عمیرة، قم: منشورات الشریف الرضی، چاپ اول، 1409ق/ 1989م.

2) اصطلاح نامه علم کلام
اصطلاحنامه ای که در این نرم افزار ارائه شده است مربوط به اصطلاحات علم کلام است. این اصطلاحات از حدود 169 عنوان (316 مجلد) منابع علم کلام و تعدادی از منابع رشته های دیگر علوم عقلی استخراج و همه اصطلاحات و روابط آنها به منابع و تعاریف شان مستند شده است.
شایان ذکر است با توجه به گستردگی منابع و اصطلاحات این اصطلاح نامه قابل تکمیل و افزایش اصطلاحات است که این کار در حال انجام است و در نسخه های بعدی این نرم افزار منعکس خواهد شد.
رابطه اصطلاح نامه و کلید واژه
باتوجه به اهمیت ایجاد ارتباط میان کلیدواژه و نمایه با اصطلاحات مرجح در این برنامه سعی شده است که کلید واژه ها با اصطلاح نامه هماهنگ شود اما باید توجه داشت که رابطه اصطلاحات مرجح در اصطلاح نامه با کلید واژه های نمایه ها رابطه عموم و خصوص من وجه است چه آنکه از یک سو منابع اصطلاح نامه علم کلام فراتر از کتاب شرح المقاصد است از این رو اصطلاحات کلامی آن بیش از شرح المقاصد خواهد بود و از سوی دیگر شرح المقاصد کلید واژگانی فراتر از اصطلاحنامه علم کلام دارد زیرا در این کتاب به اصطلاحات علوم دیگر ، اعلام، فرق، آثار و... نیز اشاره شده است که در کلید واژه های این برنامه منعکس شده است.
با توجه به نکته فوق برای دست یابی به همه محتوای این نرم افزار دو طریق برای جست وجو وجود دارد : یک ) از طریق واژه های مندرج در اصطلاح نامه ؛ دو) از طریق وارد کردن کلیدواژه های مورد نظر در برنامه .
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
محصولات مرتبط