فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی و روان شناختی
سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی و روان شناختی

سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی و روان شناختی

مولف: مسعود نور علیزاده میانجی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
560,000 ریال
خرید کتاب عقل و روش پژوهش عقلی؛ گستره و محدودیت
عقل و روش پژوهش عقلی؛ گستره و محدودیت

عقل و روش پژوهش عقلی؛ گستره و محدودیت

مولف: محمد حسین زاده

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی
چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی

چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی

مولف: نسترن دهقان نجم آبادی

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی آیت الله سیدعلی خامنه ای
اندیشه سیاسی آیت الله سیدعلی خامنه ای

اندیشه سیاسی آیت الله سیدعلی خامنه ای

مولف: سجاد رستمی پور

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت
330,000 ریال
خرید کتاب رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه
رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه

رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب اسناد بهار عربی و بیداری اسلامی
اسناد بهار عربی و بیداری اسلامی

اسناد بهار عربی و بیداری اسلامی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

مترجم: جبار شجاعی

قیمت
315,000 ریال
خرید کتاب اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه
اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه

اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه

مولف: غلامحسین ابراهیمی دینانی

ناشر کتاب: نور سخن

قیمت
350,000 ریال
قیمت
700,000 ریال
630,000 ریال
خرید کتاب اپلای
اپلای

اپلای

مولف: نرجس شکوریان فرد

ناشر کتاب: عهد مانا

قیمت
240,000 ریال
216,000 ریال
خرید کتاب زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز
زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز

زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز

مولف: جوآن دی جورجیو لوتز

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی
اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

مولف: محمدامین قانعی راد

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
420,000 ریال
خرید کتاب اندیشه مستقبل: مقالاتی در باب آینده پژوهی
اندیشه مستقبل: مقالاتی در باب آینده پژوهی

اندیشه مستقبل: مقالاتی در باب آینده پژوهی

مولف: علی پایا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب توسعه و سیاست آموزش عالی
توسعه و سیاست آموزش عالی

توسعه و سیاست آموزش عالی

مولف: مصطفی معین

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
430,000 ریال
خرید کتاب ایران مدرن و نظام آموزشی آن
ایران مدرن و نظام آموزشی آن

ایران مدرن و نظام آموزشی آن

مولف: عیسی خان صدیق

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی
درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی

درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی

مولف: غلامحسین خورشیدی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
قیمت
300,000 ریال
270,000 ریال
قیمت
435,000 ریال
391,500 ریال
خرید کتاب امام خمینی (ره) و مساله آزادی
امام خمینی (ره) و مساله آزادی

امام خمینی (ره) و مساله آزادی

مولف: شریف لک زایی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب جاده در بن بست: مجموعه شعر
جاده در بن بست: مجموعه شعر

جاده در بن بست: مجموعه شعر

ناشر کتاب: سفیر اردهال

شاعر: نسرین حسامیان

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب آن سوی پایان: مجموعه شعر
آن سوی پایان: مجموعه شعر

آن سوی پایان: مجموعه شعر

ناشر کتاب: سفیر اردهال

شاعر: نسرین حسامیان

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب عشق من برگرد
عشق من برگرد

عشق من برگرد

مولف: شیوا همتی

ناشر کتاب: سفیر اردهال

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب فایده بازیافت
فایده بازیافت

فایده بازیافت

مولف: جف بارکر

ناشر کتاب: انتشارات فنی ایران

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب تفنگ اهلی
تفنگ اهلی

تفنگ اهلی

مولف: مسعود ملک یاری

ناشر کتاب: انتشارات فنی ایران

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب سموره
سموره

سموره

مولف: آذر ودودی

ناشر کتاب: انتشارات فنی ایران

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب سیمرغ پدربزرگ من بود
سیمرغ پدربزرگ من بود

سیمرغ پدربزرگ من بود

مولف: فاطمه سرمشقی

ناشر کتاب: انتشارات فنی ایران

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب شهر بدون پلاستیک
شهر بدون پلاستیک

شهر بدون پلاستیک

مولف: بدری مشهدی

ناشر کتاب: انتشارات فنی ایران

قیمت
80,000 ریال
تعداد کل موارد 86
صفحه 1 از 3