فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب درد دل کسب و کارهای مردم با دولت
درد دل کسب و کارهای مردم با دولت

درد دل کسب و کارهای مردم با دولت

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: بنیاد توسعه فردا

قیمت
300,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
153,000 ریال
خرید کتاب سازمان های اخلاقی در کسب و کار
سازمان های اخلاقی در کسب و کار

سازمان های اخلاقی در کسب و کار

مولف: احد فرامرز قراملکی

ناشر کتاب: مجنون

قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

مولف: امین عمید

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
30,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی کسب و کار
مفاهیم کلیدی کسب و کار

مفاهیم کلیدی کسب و کار

مولف: مارک ورنون

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
109,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی کسب و کار بین الملل
مفاهیم کلیدی کسب و کار بین الملل

مفاهیم کلیدی کسب و کار بین الملل

مولف: دیانا کانول

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب مدل دلتا: بازآفرینی استراتژی کسب و کار
مدل دلتا: بازآفرینی استراتژی کسب و کار

مدل دلتا: بازآفرینی استراتژی کسب و کار

مولف: آرنولدو سی. هکس

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب خلق مدل کسب و کار
خلق مدل کسب و کار

خلق مدل کسب و کار

مولف: ایو پیگنیور

ناشر کتاب: آریانا قلم

قیمت
390,000 ریال
خرید کتاب تحلیل فضای کسب و کار
تحلیل فضای کسب و کار

تحلیل فضای کسب و کار

مولف: مرتضی عمادزاده

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
160,000 ریال
قیمت
250,000 ریال
تعداد کل موارد 21
صفحه 1 از 1