فراخوانی فراخوانی ...
قیمت 35,000 ریال
قیمت 24,000 ریال
قیمت 50,000 ریال

راهنمای نگارش

مولف: علی اکبر جعفرپور بروجنی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت 3,500 ریال
قیمت 65,000 ریال
تعداد کل موارد 149
صفحه 1 از 5
محصولات
موردی یافت نشد!
دسته بندی
موردی یافت نشد!
نویسنده
ناشرین
موردی یافت نشد!