فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب نهادها و سازمانها
نهادها و سازمانها

نهادها و سازمانها

مولف: دبلیو. ریچارد اسکات

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب نگاهی به زبان (یک بررسی زبان شناختی)
نگاهی به زبان (یک بررسی زبان شناختی)

نگاهی به زبان (یک بررسی زبان شناختی)

مولف: جورج یول

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب نگارش مقدماتی زبان فارسی
نگارش مقدماتی زبان فارسی

نگارش مقدماتی زبان فارسی

مولف: غلامحسین غلامحسین زاده

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
34,000 ریال
خرید کتاب نگارش پیشرفته
نگارش پیشرفته

نگارش پیشرفته

مولف: فلورسیتا بوستامانته

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب نقد تفکر فلسفی غرب: از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم
نقد تفکر فلسفی غرب: از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم

نقد تفکر فلسفی غرب: از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم

مولف: اتین ژیلسون

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب نامه نگاری
نامه نگاری

نامه نگاری

مولف: عباس کسرائیان

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
35,000 ریال
خرید کتاب گفت و شنود آزمایشگاهی (1 و 2)
گفت و شنود آزمایشگاهی (1 و 2)

گفت و شنود آزمایشگاهی (1 و 2)

مولف: محمدرضا طالبی نژاد

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
7,000 ریال
خرید کتاب کلیات زبان شناسی
کلیات زبان شناسی

کلیات زبان شناسی

مولف: محمود فرخ پی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
24,000 ریال
خرید کتاب حرکت سینمایی: کارگاه عملی بر اجرای صحنه های سینمایی
حرکت سینمایی: کارگاه عملی بر اجرای صحنه های سینمایی

حرکت سینمایی: کارگاه عملی بر اجرای صحنه های سینمایی

مولف: استیون دی. کتز

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
225,000 ریال
خرید کتاب قرائت متون عربی 1 (داستانهای قدیم)
قرائت متون عربی 1 (داستانهای قدیم)

قرائت متون عربی 1 (داستانهای قدیم)

مولف: ناصرقلی سارلی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب فیلمنامه نویسی شخصیت محور
فیلمنامه نویسی شخصیت محور

فیلمنامه نویسی شخصیت محور

مولف: اندرو هورتون

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب فنون یادگیری
فنون یادگیری

فنون یادگیری

مولف: سید اکبر میرحسنی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ حسابداری آکسفورد - جلد اول
فرهنگ حسابداری آکسفورد - جلد اول

فرهنگ حسابداری آکسفورد - جلد اول

مولف: جوناتان لاو

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
51,500 ریال
خرید کتاب فرهنگ حسابداری آکسفورد - جلد دوم
فرهنگ حسابداری آکسفورد - جلد دوم

فرهنگ حسابداری آکسفورد - جلد دوم

مولف: جوناتان لاو

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)
ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)

ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)

مولف: باقر انصاری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
45,500 ریال
خرید کتاب روان شناسی رشد 2: با نگرش به منابع اسلامی
روان شناسی رشد 2: با نگرش به منابع اسلامی

روان شناسی رشد 2: با نگرش به منابع اسلامی

مولف: سید احمد رهنما

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
225,000 ریال
خرید کتاب روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی
روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

مولف: اکبر عباسی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
214,000 ریال
خرید کتاب راهنمای نگارش
راهنمای نگارش

راهنمای نگارش

مولف: علی اکبر جعفرپور بروجنی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
3,500 ریال
خرید کتاب خواندن و درک مفاهیم (2)
خواندن و درک مفاهیم (2)

خواندن و درک مفاهیم (2)

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

گردآورنده کتاب: سید مهدی سجادیان

قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب خواندن و درک مفاهیم (پیش نیاز)
خواندن و درک مفاهیم (پیش نیاز)

خواندن و درک مفاهیم (پیش نیاز)

مولف: سید مهدی سجادیان

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
15,000 ریال
خرید کتاب خواندن متون مطبوعاتی
خواندن متون مطبوعاتی

خواندن متون مطبوعاتی

مولف: صابر دلشاد

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب خواندن متون مطبوعاتی
خواندن متون مطبوعاتی

خواندن متون مطبوعاتی

مولف: اعظم سازور

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
4,000 ریال
خرید کتاب تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)
تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)

تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)

مولف: غلامحسین زرگری نژاد

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
330,000 ریال
خرید کتاب تاریخ ادبیات ایران (2) : از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول
تاریخ ادبیات ایران (2) : از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول

تاریخ ادبیات ایران (2) : از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول

مولف: محمود براتی خوانساری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب تاریخ ادبیات ایران (2)
تاریخ ادبیات ایران (2)

تاریخ ادبیات ایران (2)

مولف: محمدرضا نصر اصفهانی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب تاریخ ادبیات ایران (1)
تاریخ ادبیات ایران (1)

تاریخ ادبیات ایران (1)

مولف: محمود براتی خوانساری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
48,500 ریال
خرید کتاب بودجه ریزی عمومی: نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی
بودجه ریزی عمومی: نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی

بودجه ریزی عمومی: نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی

مولف: طیبه امیر خانی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
105,000 ریال
خرید کتاب بر آستان جانان (گزارش بیست غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ)
بر آستان جانان (گزارش بیست غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ)

بر آستان جانان (گزارش بیست غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ)

مولف: میرجلال الدین کزازی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب آواشناسی A practical course of English phonetics and phonology
آواشناسی A practical course of English phonetics and phonology

آواشناسی A practical course of English phonetics and phonology

مولف: محمدحسین کشاورز

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
65,000 ریال
قیمت
195,000 ریال
خرید کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد دوم
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد دوم

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد دوم

مولف: مهدی ابوجعفری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد چهارم
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد چهارم

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد چهارم

مولف: مهدی ابوجعفری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد اول
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد اول

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن - جلد اول

مولف: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب اصول و روش ترجمه
اصول و روش ترجمه

اصول و روش ترجمه

مولف: حسین ملا نظر

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر عرفان عملی در اسلام
درآمدی بر عرفان عملی در اسلام

درآمدی بر عرفان عملی در اسلام

مولف: سید حسین سیدموسوی

ناشر کتاب: دفتر نشر معارف

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
تعداد کل موارد 148
صفحه 1 از 5