فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
400,000 ریال
360,000 ریال
قیمت
25,000 ریال
22,500 ریال
خرید کتاب ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)
ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)

ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)

مولف: باقر انصاری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
45,500 ریال
خرید کتاب فلسفه حقوق
فلسفه حقوق

فلسفه حقوق

مولف: محمود حکمت نیا

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
420,000 ریال
378,000 ریال
خرید کتاب حقوق کیفری در قرآن: بررسی و نقد شبهات
حقوق کیفری در قرآن: بررسی و نقد شبهات

حقوق کیفری در قرآن: بررسی و نقد شبهات

مولف: سعید داودی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران
نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران

نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران

مولف: فرج الله هدایت نیا گنجی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه)
حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه)

حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه)

مولف: فرج الله هدایت نیا گنجی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب رابطه جرم و گناه
رابطه جرم و گناه

رابطه جرم و گناه

مولف: سید صادق سیدحسینی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
26,000 ریال
خرید کتاب مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار
مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار

مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار

مولف: محمود حکمت نیا

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب مشروعیت سیاسی کیفر
مشروعیت سیاسی کیفر

مشروعیت سیاسی کیفر

مولف: محمد یکرنگی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
275,000 ریال
247,500 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی
آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی

آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی

مولف: اسماعیل رحیمی نژاد

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله
تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله

تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله

مولف: اسماعیل نعمت اللهی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
48,000 ریال
قیمت
75,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم (اتانازی)
مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم (اتانازی)

مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم (اتانازی)

مولف: اسماعیل آقابابایی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
64,000 ریال
خرید کتاب میراث فرهنگی: بررسی فقهی - حقوقی
میراث فرهنگی: بررسی فقهی - حقوقی

میراث فرهنگی: بررسی فقهی - حقوقی

مولف: سید محسن فتاحی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب حقوق متهمان (بررسی فقهی - حقوقی)
حقوق متهمان (بررسی فقهی - حقوقی)

حقوق متهمان (بررسی فقهی - حقوقی)

مولف: جواد فخارطوسی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
88,000 ریال
خرید کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا
تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا

تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا

مولف: سید علی اکبر طباطبائی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
250,000 ریال
قیمت
300,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب زندگی و اندیشه های ادم اسمیت
زندگی و اندیشه های ادم اسمیت

زندگی و اندیشه های ادم اسمیت

مولف: جک راسل وینستین

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب بررسی جرم شناختی جرایم جنسی
بررسی جرم شناختی جرایم جنسی

بررسی جرم شناختی جرایم جنسی

مولف: علی محمدی جورکویه

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
450,000 ریال
405,000 ریال
قیمت
160,000 ریال
144,000 ریال
خرید کتاب فقه و حقوق قراردادها: ادله عام روایی
فقه و حقوق قراردادها: ادله عام روایی

فقه و حقوق قراردادها: ادله عام روایی

مولف: ابوالقاسم علیدوست

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب فقه و حقوق قراردادها: ادله عام قرآنی
فقه و حقوق قراردادها: ادله عام قرآنی

فقه و حقوق قراردادها: ادله عام قرآنی

مولف: ابوالقاسم علیدوست

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
450,000 ریال
405,000 ریال
قیمت
35,000 ریال
خرید کتاب حقوق خانواده؛ چالش ها و راهکارها
حقوق خانواده؛ چالش ها و راهکارها

حقوق خانواده؛ چالش ها و راهکارها

مولف: فرج الله هدایت نیا گنجی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
230,000 ریال
207,000 ریال
تعداد کل موارد 337
صفحه 1 از 10