سفر به پایتخت داعش: خاطرات یک عضو سابق داعش

سفر به پایتخت داعش: خاطرات یک عضو سابق داعش

خرید سریع کتاب سفر به پایتخت داعش: خاطرات یک عضو سابق داعش

  • هادی یحمد مولف
  • ابوالفضل کریمی، رضا ناظمیان مترجم
  • کتاب صبح ناشر کتاب
تعداد:

قیمت پشت جلد: 250,000 ریال
قیمت: 225,000 ریال
نوع ارسال سفارش را از جدول زیر انتخاب کنید:

25,000 ریال (3 تا 7 روز کاری بعد از تحویل به پست)
50,000 ریال (2 تا 4 روز کاری بعد از تحویل به پست)

سفر به پایتخت داعش: خاطرات یک عضو سابق داعش

سفر به پایتخت داعش: خاطرات یک عضو سابق داعش
قیمت: 0 ریال
هزینه ارسال: ریال
مبلغ قابل پرداخت: ریال
برای دریافت پیامک، در وارد کردن شماره موبایل خود دقت کنید!

بانک رسالت