{preheader}
BookRoom.ir
 
هفته چهارم خردادماه 1393
 
bookio4-6
 

شریعتی دین و جامعه: نقد و ارزیابی دیدگاه های دین شناختی دکتر علی شریعتی

پژوهش گر کتاب معتقد است این کتاب دارای دوازده مقاله است که در آن به زندگی نامه و اندیشه شریعتی، روش شناسی او، انسان شناسی، دین، تشیع، امامت اجتماعی یا ماوراء الطبیعه، روشنفکری یا پیامبری، اسلام شناسی، بازگشت به خویشتن، مبحث زن و ... پرداخته شده است.

 
 

دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن

در تاریخ‌ هر مرز و بوم، چهره‌هایی‌ وجود دارند که‌ نام‌ آنها در شمار برجستگان‌ تاریخ‌ ثبت‌ شده‌ است. بعضی‌ از این‌ نامها در روایت‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ جوامع‌ بگونه‌ای‌ مطرح‌ هستند که‌ براستی‌ فهم‌ و درک‌ هویت‌ تاریخی‌ و فرهنگی‌ هر جامعه‌ بدون‌ آنها ممکن‌ نیست. 

 
 

آسیب شناسی دین پژوهی معاصر: تحلیل دین شناسی شریعتی، بازرگان و سروش

کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر به سه گفتمان دین شناسی مهندس بازرگان، دکترشریعتی و دکترسروش می پردازد. این سه شخصیت به نحوی در اندیشه دینی معاصر تأثیرگذار بوده اند، اما تا کنون منظومه فکری آنها مورد نقد و بررسی قرار نگرفته بود

 
bookio4-5
 

ناگفته های دمشق: روایتی مستند از 159 روز اسارت و ایستادگی

در بخشی از این کتاب آمده:« از اتوبوس که داشتیم پیاده می شدیم، یک تونل وحشتی که معمولا بعثی های عراق در زمان جنگ برای اسیرهای رزمنده ایرانی ایجاد می کردند، آنجا برای ما هم دست و پا شد. نشان دادند که کشتن ما برایشان کاری ندارد و سخت شان نیست… آن ساعت، هرکس با هرچه می توانست یا دم دستش بود؛ یکی با مشت، دیگری با چوب دسته کلنگ و از همه دردناک تر با کابل و باتوم که مخصوص زدن است، ما ۴۹ نفر را می زدند…»

 
 

مشروطه شناسی: شناخت تاریخی تحلیلی نهضت های اسلامی معاصر ایران

مشروطه شناسی، مجموعه مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی های دکتر موسی نجفی با موضوع شناخت تاریخی تحلیلی نهضت های اسلامی معاصر ایران است. 

 

 

فطوغرافخانه: وقایع نگاری تاریخ مشروطه

" ... هنوز دو سال از صدور فرمان مشروطه نگذشته بود که طاقت استبداد طاق شد و مجلس را برنتافت، انگار از همان آغاز این دو را سر سازگاری نبود. نهال نوپای مجلس، از خلاف آمد عادت، در برابر دربار سبز شده بود، اما در حافظه تاریخی سلطنت نمی گنجید.

تاریخ سیاسی معاصر ایران (دوره دو جلدی)

این کتاب به وقایع مهم دو قرن اخیرـ البته بصورت فشرده ـ پرداخته است. مسائل نهضت تنباکو، مشروطه ، نفت و هم چنین 15 خرداد و انقلاب اسلامی 22 بهمن از جمله مباحث مبسوط این کتاب هستند.

 

 

 
bookio4-4
 

ابعاد مبارزات آیت الله العظمی نجفی اصفهانی علیه بابیان ازلیه و بهائیه:

این کتاب به بررسی مبارزات آیت الله العظمی آقانجفی اصفهانی علیه مهمترین فرقه های منحرف ایران معاصر یعنی بابیه و بهائیه می پر دازد. نقش سیاست استعماری انگلستان در فرقه سازی در کشورهای اسلامی، اهمیت نقش علمای شیعه به ویژه آقانجفی اصفهانی در مقابله با این فرقه های انحرافی و همچنین بررسی لوح ابن الذئب (نامه حسینعلی نوری، رئیس اول بهائیان به آقانجفی) برای نخستین بار، قسمت هایی از محتوای این کتاب را تشکیل می دهند.

 
 

پرتوی از عنایات الهی و افاضات رحمانی بر عالم ربانی آیت الله آقانجفی اصفهانی

وارسته پیوسته: زندگینامه مرحوم آیت الله شیخ محمد نجفی اصفهانی

 
 

دانشگاه و رکود اندیشه

بدیهی است که دانشگاه و آموزش عالی نقش مهمی را در پیشرفت فکری و نهایتاً انسانی هر کشور ایفا می‌کند. یکی از اهداف تحصیل در دوره‌های آموزش عالی، تربیت متخصصان متفکر و خلاق است تا دست به خلق و ارائة ایده‌های تازه بزنند و افق‌های جدیدی را برای یک زندگی فضلیت‌بار فراهم آورند؛ و بدین ترتیب جوامع انسانی را قوام بخشند تا در پرتو آن دانش خود نیز بسط و تنقیح یابند. از این‌رو، بررسی و مطالعه «دانشگاه» و مبانی فکری و تحولات تاریخی آن می‌تواند توسعه و گسترش دانش را به‌نحو انباشتی تعمیق بخشد؛ به‌ویژه اگر این دانش با رویکردی انتقادی و مبتنی بر نیازهای هر جامعه باشد.

 
 

سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موثر بر آن

نظام دانشگاهی در جهان غرب، سرگذشتی در حدود 800 سال دارد که سه دورة تمهید، تکوین و توسعه را پشت سر گذاشته است. اما نظام دانشگاهی در ایران، در مقایسه با جهان، دچار تعویق تاریخی شده است و سرگذشتی در حدود 80-70 سال دارد. به عبارت دیگر به جای سه دورة تمهید، تکوین و توسعه در جهان، درخصوص ایران باید از هفت دورة پرفراز و نشیب تعویق و تاخیر؛ تمهید؛ تکوین؛ تاسیس و تشکیل؛ رشد و تکثیر؛ توسعة ناتمام؛ و تعطیل و تعویق تا تعدیل و چالش‌های توسعة محدود، سخن گفت. نگارنده در کتاب حاضر نخست تحول نهادهای علم و دانش در جهان را در دوره‌های تمدن باستانی، سده‌های میانی (دورة تمهید دانشگاه در جهان)، رنسانس تا روشنگری، و پس از روشنگری (دورة توسعة دانشگاه در جهان) بررسی کرده است.

 
bookio4-3
 

نشان از بی نشان ها

این کتاب شرح حال و کرامات و مقالات و طریقه سیر و سلوک عرفانی شیخ حسنعلی اصفهانی قدس سره می باشد که به قلم فرزند ایشان نگاشته شده است. نویسنده در مقدمه کتاب می گوید: از آنجا که مرد را به سخنانش توان شناخت و به فرموده امیرالمؤ منین علیه السلام : المرء مخبو تحت لسانه - و یعرف المرء من فلتات لسانه ... آدمى در پشت زبان خود پنهان است - و هرکس را از آنچه ناگهان بر زبان مى راند، توان شناخت و نیز گفته اند: تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار

چشمه سار معرفت

کتاب «چشمه‌سار معرفت» مجموعه سخنان آیت‌االه شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، آیت‌الله ملامحمد بیدآبادی، شیخ رجبعلی خیاط و آیت‌الله سیدرضا بهاءالدینی است. این اثر در 4 فصل تنظیم شده که در فصل اول فرمایشاتی از آیت‌الله شیخ حسنعلی نخودکی آورده شده که خود دارای 94 بخش، فصل دوم فرمایشات آیت‌الله بیدآبادی با 39 زیرمجموعه و فصل سوم فرمایشات شیخ رجبعلی خیاط در 97 بخش و فصل چهارم سخنان آیت‌الله بهاءالدینی را با 173 بخش آورده است.

 
bookio4-2
 

در میدان انقلاب: روایتی مختصر از سه انقلاب بزرگ تاریخ: فرانسه، روسیه و ایرا

 

تاریخ قرن هیجدهم و انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون

خلع سلاح عراق، جستجو برای تسلیحات کشتار جمعی

 
bookio4-1
 

نقش فدائیان اسلام در تاریخ معاصر ایران

این کتاب به بررسی نقش جمعیت فدائیان اسلام و شخص شهید نواب صفوی در تاریخ معاصر ایران پرداخته است. فدائیان اسلام در یک مصاف فرهنگی با دشمنان تشیع ظهور کردند و به دلیل ضرورت های زمانی بر بعد سیاسی اقدامات خود افزودند که رفتار سیاسی آن ها موجب تحولاتی عمیق در مقطع 1328 تا 1334 گردید.

فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه از شهید نواب صفوی

در کتاب فدائیان اسلام، دو بخش عمده موجود است. بخش اول که تقریرات شهید نواب صفوی است، درباره‌ی تشکل و برنامه‌های فدائیان اسلام سخن گفته شده است. و در بخش دوم اسناد و نیز دیدگاه‌های شهید نواب صفوی در قالب کتاب جامعه و حکومت اسلامی بوده است، افزوده شده است.