فراخوانی فراخوانی ...
 
 

خرید کتاب

قیمت
230,000 ریال
207,000 ریال
خرید کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران
بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

مولف: محسن حنیف

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب جامعه پذیری دیوانی
جامعه پذیری دیوانی

جامعه پذیری دیوانی

مولف: زاخاری اوبرفیلد

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب همه گفتند مرگ بر شاه
همه گفتند مرگ بر شاه

همه گفتند مرگ بر شاه

ناشر کتاب: سوره مهر

گردآورنده کتاب: محمدرضا سرشار

قیمت
60,000 ریال
قیمت
550,000 ریال
خرید کتاب گناه شناسی از منظر آیات و روایات
گناه شناسی از منظر آیات و روایات

گناه شناسی از منظر آیات و روایات

مولف: محمدرضا حدادپور جهرمی

ناشر کتاب: مولف

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب نهضت تفسیری (ویژه دهه محرم)
نهضت تفسیری (ویژه دهه محرم)

نهضت تفسیری (ویژه دهه محرم)

مولف: صالح قنادی

ناشر کتاب: دفتر نشر معارف

قیمت
14,000 ریال
12,600 ریال
قیمت
50,000 ریال
45,000 ریال
قیمت
407,000 ریال
366,300 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب انسان شناسی فطری و رفتار مالی
انسان شناسی فطری و رفتار مالی

انسان شناسی فطری و رفتار مالی

مولف: محمدامین صلواتیان

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد
نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد

نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد

مولف: جعفر عسگری

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
200,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب رسول ترک: آزده شده امام حسین (ع)
رسول ترک: آزده شده امام حسین (ع)

رسول ترک: آزده شده امام حسین (ع)

مولف: محمدحسن سیف الهی

ناشر کتاب: انتشارات نبوغ

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

مولف: سید حسن اسلامی اردکانی

ناشر کتاب: کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب خدا و شر: درسنامه مسئله شر
خدا و شر: درسنامه مسئله شر

خدا و شر: درسنامه مسئله شر

مولف: مایکل پترسون

ناشر کتاب: کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب وقت نیایش ماهی ها
وقت نیایش ماهی ها

وقت نیایش ماهی ها

مولف: مصطفی جمشیدی

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب آنتونی و کلئوپاترا
آنتونی و کلئوپاترا

آنتونی و کلئوپاترا

مولف: ویلیام شکسپیر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی
ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی

ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی

مولف: پیتر جیلت

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب زیر آسمان بزرگ
زیر آسمان بزرگ

زیر آسمان بزرگ

مولف: تری ور رومین

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب آدم آهنی دست بیلچه ای
آدم آهنی دست بیلچه ای

آدم آهنی دست بیلچه ای

مولف: زهرا ابراهیمی خبیر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب اما
اما

اما

مولف: زهرا ابراهیمی خبیر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
75,000 ریال
قیمت
300,000 ریال
270,000 ریال