بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • انتشار کتابی درباره تحکیم روابط خانوادگی با زبانی نو و روان

انتشار کتابی درباره تحکیم روابط خانوادگی با زبانی نو و روان

کتاب «خانه سازی» (بایسته های ساختن خانواده) تألیف ابوالفضل اقبالی از سوی دفتر نشر معارف به چاپ رسید.

یکشنبه 18 خرداد 1399

امروز نیاز بسیاری از زوجین جوان توانمندسازی در عرصه تعامل با یکدیگر و ارتقای آگاهی آنان در زمینه مناسبات زناشویی و خانوادگی است. اینکه حقوق متقابل و تکالیف آنها در برابر یکدیگر چیست و چگونه به بهترین نحو وظایف خود را در قبال یکدیگر انجام دهند و یا اینکه چگونه فضای اخلاقی و عاطفی مناسبی را بر روابط خود حاکم کنند.
کتاب «خانه سازی» از «مقدمه و دو فصل: اسلام و خانواده و الگوی خانواده متعادل» تشکیل شده است. در فصل اول مطالبی در رابطه با مباحث «اهمیت خانواده در اسلام، آرامش جسمی و روانی افراد، ارضای نیازهای جنسی، تداوم و بقای نسل انسانی، کارکرد تربیتی و جامعه پذیری، کارکرد اقتصادی و تفاوت ها و وجوه مثبت و منفی» می خوانیم.
در رابطه با کارکرد تربیتی و جامعه پذیری در این کتاب آمده است: «خانواده نخستین مکان برای یادگیری آغازین دانش ها است. نخستین دانش ها مانند سنگ نوشته هایی هستند که همواره پایدارند. دختر و پسر پس از ازدواج، نخستین اختلاف سلیقه های جدی را در روابط زناشویی تجربه می کنند. در همین مواقع، تحمل و مدارا و بردباری را نیز می آموزند و در صورت مدیریت درست عواطف خویش، از همین مسیر کامل تر می شوند.»
نویسنده در فصل دوم به عناوین «روابط میان زوجین، تقوا و رعایت حدود الهی در روابط خانوادگی، محبت و عشق ورزی، گذشت و چشم پوشی از خطاها، حسن معاشرت، سازگاری و مدارا، یگانگی، بدگمانی نداشتن، عذرخواهی هنگام ارتکاب اشتباه، تفاهم و رفتار منطقی، تفاهم چگونه به دست می آید، همکاری و همیاری، نظافت و آراستگی، رازداری و پرده پوشی، وفاداری، مدیریت بحران، وظایف زن در قبال شوهر، وظایف شوهر در قبال همسر، روابط میان والدین و فرزندان، رابطه پدر با فرزندان، رابطه پدر با فرزند دختر، رابطه مادر با فرزند، رابطه فرزندان با والدین، روابط میان فرزندان در خانواده و روابط میان خویشاوندان» پرداخته است.
یکی از عوامل استحکام زندگی زناشویی حسن معاشرت است که نویسنده در این زمینه نگاشته است: «زن وظیفه دارد با شوهرش به نیکی معاشرت کند و نیز حق دارد از شوهر خویش معاشرت نیکو بخواهد، چنان که مرد نیز حق دارد از همسر خویش تکریم و معاشرت نیکو طلب کرده و هم موظف است با همسرش به نیکی و مهربانی رفتار کند.»
کتاب «خانه سازی» (بایسته های ساختن خانواده) در 120 صفحه، دو رنگ، قطع پالتویی، صفحه آرایی جذاب، شمارگان 13هزار جلد و قیمت 5هزار تومان از سوی دفتر نشر معارف به چاپ رسیده است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی