فراخوانی فراخوانی ...

«در شناخت غرب» از میرباقری

کتاب «در شناخت غرب» مجموعه گفتارهای حجت الاسلام والمسلمین میرباقری، رئیس دفتر فرهنگستان علوم اسلامی درباره غرب و مدرنیته منتشر شد.

شنبه 3 مهر 1389

تلاش برای واکاوی غرب و بررسی تاریخی آن، همواره مورد توجه اندیشمندان غربی و شرقی بوده است و هر یک با انگیزه ای به شناخت آن مبادرت نموده اند. باید اعتراف کنیم که کمتر تحلیلی در این زمینه ها با هدف «استحاله غرب در مجموعه تمدن اسلامی» صورت گرفته است و اکثراً به دنبال توصیف و نهایتاً‌ اقتباس از آن بوده اند. تحلیل غرب در جهت استحاله آن، مبتنی بر مبانی فلسفی و معرفت شناسی خاصی است که این کتاب در صدد بررسی و تبیین آن مبانی و نقد رویکردهای دیگر است و در پایان با تحلیل خاص در مورد ماهیت جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی و تجدّد، مطالب خود را به پایان می‌رساند.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: جایگاه غرب شناسی در فلسفه تاریخ
1 ـ انتخاب دستگاه فلسفی مناسب در مطالعات غرب‌شناسی
1/1ـ فلسفه نظام ولایت
2/1 ـ فلسفۀ رایج در علوم اسلامی
3/1ـ انتخاب دستگاه فلسفی این گفتار
2ـ گام اوّل:فلسفۀ تاریخ
1/2 ـ تحلیل تاریخ به محوریت «اراده ها»
2/2 ـ تحلیل «نظام اراده ها»
3 ـ شکل‌گیری دو جامعه تاریخی حق و باطل
1/3 ـ تحلیل نسبت اراده های مادون به مافوق
4 ـ غرب‌شناسی در پرتو فلسفۀ تاریخ
1/4 ـ نقد مبانی و اصول بنیادین تمدن غرب
2/4 ـ شناخت مناسب برای اعتلای کلمۀ توحید
5 ـ خلاصۀ بحث

فصل دوم: هدف و بایسته­های غرب­شناسی
1 ـ چه زمانی غرب‌شناسی ضروری می شود؟
2 ـ تعیین جایگاه غرب‌شناسی در برنامه ریزی اجتماعی
1/2 ـ غرب شناسی به مثابۀ دشمن شناسی
3 ـ سر فصل های اصلی مطالعات غرب شناسی
4 ـ دشمن شناسی در بستر فلسفۀ تاریخ
1/4 ـ تعریف غرب شناسی
5 ـ چگونگی غرب شناسی

فصل سوم: دهکده جهانی
1 ـ مفاهیم بنیادین در دهکدۀجهانی
1/1- جهانی شدن
2/1- جهانی سازی
3/1- جهانی شدن یا جهانی سازی؟
2 ـ توسعۀ انسانی،محور جهانی سازی
3 ـ جهانی سازی غربی
1/3 ـ مانع جهانی شدن تمدن غرب
2/3- ارزش محوری در جهانی سازی تمدن غرب
4 ـ هدف از جهانی سازی در نامة روشنفکران آمریکائی
1/4 ـ رفتار محوری در جهانی سازی غربی
2/4 ـ نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، هدف نهایی غرب
5- حرکت انقلاب اسلامی در جهت جهانی‌سازی اسلام

فصل چهارم: آرمان­های غربی
مقدمه: سیری گذرا بر 5 قرن حیات تمدّن غرب
1 ـ سه رکن اساسی تمدّن غرب
1/1ـ حاصل جریان مدرنیته: تغییر نظام ارزشی جامعه
2 ـ جایگاه دین در آرمانشهرِ غرب
3 ـ افول تمدّن غرب
1/3 ـ پایین آمدن پرچم تمدن غرب
4 ـ وضع استراتژی کلان، در میان انقلابیون
1/4 ـ دیدگاه اول: مدرنیته اسلامی
2/4 ـ دیدگاه دوم: اصلاح قرائت دینی، متناسب با جریان مدرنیته
3/4 ـ دیدگاه سوم: ایجاد تمدن اسلامی

فصل پنجم: پنج پرسش در ارتباطِ غرب و مذهب
1 ـ سوال اوّل: علّت شکل‌گیری یک تمدن ضد مذهبی در غرب چیست؟
1/1ـ بیان یک نکته قبض و بسط شریعت
2/1 ـ تحجر دینی
3/1 ـ آغاز تکامل غیر دینی
2 ـ سوال دوم: رابطۀ تمدن غرب با دین چیست؟
1/2 ـ بررسی یک ادعا
3 ـ سوال سوّم:آیا تمدن غرب مسیر تکامل حقیقی را خواهد پیمود؟
1/3 ـ پاسخ به قسمت اوّل سوال
2/3 ـ پاسخ به قسمت دوم سوال
4 ـ سوال چهارم: نقش انقلاب اسلامی در شکست این تمدن چیست؟
1/4 ـ چگونگی تحلیل جایگاه انقلاب اسلامی
5 ـ سوال پنجم: موضع انقلاب اسلامی در ارتباط با تکنولوژی
1/5 ـ آیا ما می‌توانیم؟

فصل ششم: پایان غرب
1 ـ جنگ تحمیلی در بستر تاریخ انقلاب اسلامی
1/1 ـ دشمنان انقلاب اسلامی
2/1 ـ جایگاه جنگ تحمیلی در فلسفۀ تاریخ
3/1 ـ نوک پیکان جبهۀ کفر
4/1 ـ موضوع «زمان» در منازعات نظامی
2 ـ امام خمینی(ره) و جنگ
1/2 ـ نگاه فلسفه تاریخی امام(ره) به جنگ
2/2 ـ جنگ برای احیای اسلام
3 ـ استراتژی غلبه خون بر شمشیر
1/3 ـ استراتژی های نظامی مؤمنین و کافرین
2/3 ـ نقش شهادت طلبی را در میدان جنگ
3/3 ـ دستاوردهای دفاع مقدس در عرصه تمدنی
4/3 ـ جنگ در سایۀ صلح
4 ـ طراحی جنگ همه جانبه، دستور کار غرب
1/4 ـ ایجاد الگو های جعلی
2/4 ـ برنامۀ ما در جنگ همه جانبه

فصل هفتم: ما و تجدد
1 ـ تحلیل تجدد
1/1 ـ وضعیت «امنیت» در دنیای متجدد
2/1 ـ وضعیت «کرامت انسانی» در دنیای متجدد
3/1 ـ وضعیت «آزادی» در دنیای متجدد
4/1 ـ آزادی و حقوق زنان
5/1 ـ پوچی و نهیلیسم
2 ـ تحلیل انقلاب اسلامی در بستر تاریخ تجدد
1/2 ـ نگاه به آسیبهای انقلاب اسلامی
2/2 ـ آسیب شناسی انقلاب در حوزۀ معرفت
3/2 ـ «جهت داری»، پیشنهادی جدید برای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی
3 ـ تصویر دنیای بدون تجدد
1/3 ـ افزایش پیچیدگی، امری اجتناب ناپذیر
2/3 ـ بت های جدید، محصول پیچیدگی مادی
4 ـ ما وتجدد
1/4 ـ نیاز جدید، هویت جدید
2/4 ـ چگونگی دستیابی به هویت جدید

تنظیم اولیه:غلام‌سخی رضوانی، مهدی قربـان‌زاده
تنظیم نهایی:حسین مهدی زاده
ناشر: مؤسسـه فرهنگـی فجـر ولایـت
] مرکز پخش : دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم/خیابان آیت الله مرعشی/روبروی کوچه20/پلاک355/دورنویس7837978-0251]

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری در سال 1340 در شهر قم متولد شد. از مهم‌ترین استادان او در فقه و اصول، حضرات آیات جواد تبریزی، وحید خراسانی، زنجانی و بهجت و در منطق و فلسفه حضرات آیات مطهری(ره)، حسن‌زاده آملی، جوادی آملی و مصباح یزدی را می‌توان نام برد. او در حال حاضر، علاوه بر مسئولیت دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، به تدریس درس خارج اصول در حوزه و انجام پژوهش در منطق، فلسفه، روش علوم و معارف اسلامی اشتغال دارد. همچنین نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی متعددی در زمینه‌های روش‌شناسی، فلسفه، فلسفه علوم، غرب‌شناسی، معارف اسلامی، سیره ائمه و تحلیل مسائل فرهنگی – اجتماعی در مجامع حوزوی و دانشگاهی داشته اند.

 آثار مکتوب زیر از این نویسنده و اندیشمند در فروشگاههای دفتر نشر معارف و سایت پاتوق کتاب موجود و قابل تهیه است:

جهت داری علوم از منظر معرفت شناختی
پاسخی به پرسش های ریاست محترم جمهور از نخبگان حوزه و دانشگاه
کالبدشکافی فرهنگی فتنه 88

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
اخبار مرتبط
اخبار مرتبط