فراخوانی فراخوانی ...

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یک نگاه

2463 بازدید

تاریخ ثبت اطلاعات : جمعه 23 بهمن 1388

تاریخ ویرایش اطلاعات : جمعه 23 بهمن 1388

کد : 5725

رصد مستمر و روزآمد تحولات جهانی به‌ویژه دنیای اسلام و جامعه ایران، تحلیل وضعیت و گمانه‌زنی و آینده‌نگری، در جهت احراز ابتکار عمل و نقش پیشتازانه از جمله فعالیت‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نهادی علمی فکری دارای مجوز رسمی و شخصیت حقوقی مستقل و در حکم دستگاه عمومی که حسب الارشاد مقام معظم رهبری در سال 1373 با اهداف اهتمام به نظریه پردازی، نوآوری و گره‌گشایی در قلمرو اندیشه دینی و نظام های رفتاری اسلام؛ دفاع علمی از حکمت و اندیشه و فرهنگی دینی؛ مطالعه تطبیقی و نقد مبتکرانه و عالمانه مکاتب و مناظر فکری معارض؛ کوشش برای رفع نیازهای علمی و نظری نظام جمهوری اسلامی در حوزه نظامات اجتماعی و رفتاری اسلام؛ نقادی و بازپیرایی مواریث معرفت علمی بازمانده از سلف صالح، در حوزه دین پژوهی و حکمت و معرفت دینی و نظامات اجتماعی اسلام؛ بازآرایی و ارائه مناسب معارف دینی، با لحاظ نظرها و نیازهای نوپدید تأسیس شده است.

تحقیق، تألیف، ترجمه و نشر آثار علمی عمیق و دقیق، منقح و متقن، با بهره‌گیری از قالب‌ها و بیان فراخور نسل معاصر؛ بررسی علل و عوارض آسیب‌پذیری جامعه بویژه نسل جوان، در زمینة باورداشت‌های دینی، فرهنگ ملی، و یافتن راهکارهای مناسب، و تألیف و نشر آثار مورد نیاز؛ نقد و بررسی علمی مبانی و مواضع مکاتب فلسفی، فکریِ معارض و پاسخگویی به استفهامات و شبهات القایی آنان؛ تشکیل دوره‌های آموزش عالی و رشته‌های تخصصی، در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و سطح سه و چهار حوزوی به منظور تربیت محققان و صاحب‌نظران کارآمد مورد نیاز؛ اطلاع‌رسانی و تهیه و انتشار نشریه‌های علمی با تأکید بر نیاز نخبگان دانشگاهی، حوزوی، و مدیریتی، و سایر اقشار اجتماعی تأثیرگذار؛ برپایی همایش‌ها و ‌هم‌اندیشی‌‌های علمی و تحقیقی؛ ایجاد ارتباط فعال با شخصیت‌ها، تشکل‌ها، دستگاه‌های علمی تحقیقی، داخلی و خارجی، به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ملی و فراملی و نیز بهره‌برداری از نظرات، تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی و مطالعاتی آنان در زمینه اهداف و وظایف پژوهشگاه؛ شناسایی، جذب و به‌کارگیری محققان، مترجمان و حمایت از پژوهشگرانی که در حوزه فعالیت پژوهشگاه به پژوهش و نگارش از جمله مأموریت ها و وظایف کلی پژوهشگاه است.

همچنین تقدم مباحث زیرساختی و کلیدی نظری و اهتمام به تولید اندیشه و نظریه‌پردازی، نسبت به مباحث و مسایل سنتی، فرعی و روبنایی؛ رصد مستمر و روزآمد تحولات جهانی به‌ویژه دنیای اسلام و جامعه ایران، تحلیل وضعیت و گمانه‌زنی و آینده‌نگری، در جهت احراز ابتکار عمل و نقش پیشتازانه، در مواجهه فکری با مبادی جریان‌های رقیب (با اجتناب از برخورد منفعلانه)؛ تقدم کیفیت بر کمیت در برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشگاه؛ کلان‌گرایی و جریان‌سازی (عمل به اقتضای شأن مولّد و فکرساز انقلاب و پژوهشگاه)؛ پیوسته‌نگری و کل‌گرایی (تنیدگی و مکملیت متقابل برنامه‌ها و فعالیت‌ها، و اجتناب از پراکنده‌کاری)؛ بسط گسترة نفوذ و سرعت تأثیرگذاری برنامه‌ها، با بهره‌گیری از امکانات مدرسن و نیز اهتمام به نوسازی مداوم شیوه‌ها و ابزارهای فعالیت و بهره‌ برداری جدی از استطاعت‌های داخلی و خارجی انقلاب و نظام، در جهت تحقق اهداف پژوهشگاه اصول راهبردی پژوهشگاه را تشکیل می دهد.

در این میان چشم انداز بیست ساله پژوهشگاه قابل توجه است که پژوهشگاه سعی دارد طی آن به اهداف مهمی همچون احراز جایگاه برجسته ترین دستگاه موّ لد معرفت و اندیشه در سطح جهان اسلام، در زمینههای معرفت دینی و علوم انسانی که دارای وجه فکری و چالش برانگیز در حوزة دین باشد؛ کسب جایگاه بزرگترین گفتمان فکری نقاد و رقیب گفتمان‌های معارض جهانی در حوزة معرفت دینی و دین‌پژوهی، در افق بین‌المللی؛ دست‌یابی به الگوهای روزآمد، در زمینة نظام‌های رفتاری مورد نیاز حکومت اسلامی (سیاست، حقوق، اقتصاد، اخلاق، مدیریت و...)؛ احراز جایگاه بزرگترین و اثرگذارترین مؤسسة ملی تأمین‌کننده نیازهای فکری فرهنگی طبقات نخبه دانشگاهی، حوزوی و مدیریتی و همچنین جوان و پشتیبانی کنندة دستگاه‌های فرهنگی صنفی کشور و دارنده و در برگیرنده شمار درخوری از محققان متضلع و صاحب‌نظران کارآمد و نام‌آور در حوزة فعالیت، به مقیاس ملی و جهانی نائل آید.

یادآور می شود، دانشوران و نخبگان فکری، علمی و اجتماعی و نیز جوانان و دانشجویان از مخاطبان اصلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند.

پژوهشگاه درحال حاضر دارای چهار پژوهشکده مشتمل بر نوزده گروه علمی است که در رشته های مختلف پژوهشی فعالیت دارند. محور اصلی فعالیت‌های پژوهشگاه در گروه های علمی ساماندهی شده است که تهیه فهرست عنوان های مطالعاتی، اولویت‌گذاری، تعریف و تهیه پیش طرح، تأیید صلاحیت محققان، تصویب طرح های تحقیقاتی، نظارت بر حسن جریان اجرای تحقیقات و تأیید نهایی، حاص تحقیق می باشد.

پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
دارای هفت گروه علمی با عنوان های معرفت شناسی، قرآن پژوهی، فلسفه، کلام و دین پژوهی، منطق فهم دین، عرفان و اندیشه جوان است.

بازپروری و بازپیرایی حکمت و کلام و معارف اسلامی؛ تبیین و ساماندهی مناسب مباحث زیرساختی اندیشه دینی با توجه به نیازها و نظریه های جدید؛ ایجاد بستر مناسب برای تعمیق و پویایی و بالندگی اندیشه دینی به تناسب نیازهای زمانه؛ پاسخ به شبهات القائی در قلمرو عقاید و کلام اسلامی و نقد مکاتب و دیدگاه های معارض در حوزه زیرساخت های اندیشه دینی از جمله اهداف و برنامه های کلی این پژوهشکده است.

پژوهشکده نظام های اسلامی
این پژوهشکده دارای شش گروه علمی با عنوان های فقه و حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق و تربیت، مدیریت اسلامی و اندیشه جوان است که بازپروری و پیراست و تنسیق فقه غنی و قویم اسلامی و دانش های وابسته (فلسفه فقه، قواعد فقه، اصول فقه، فقه سیاست و فقه اقتصاد) با لحاظ دستاوردها و روش های علمی نوین و نیازهای کنونی امت؛ کشف و طراحی نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام؛ تحقیق و تبیین عالمانه مبانی و مباحث اساسی نظامات اجتماعی اسلام و ارائه الگوهای کاربردی در قلمرو آن؛ آسیب شناسی نظری و کارکردی نظام جمهوری اسلامی و مددرسانی به متولیان امور و بسترسازی برای تحقق کامل‌تر نظام های اسلامی؛ تحقیق در باب مسائل مستحدثه به انگیزه گره گشایی در زمینه نیازهای نوپیدایی فقهی؛ پاسخ گویی به شبهات مطرح در باب فقه و نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام و شناخت و نقد علمی مکاتب و نظامات معارض از جمله اهداف و برنامه های کلی است که این پژوهشکده دنبال می کند.

پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی
تاریخ و تمدن، غرب شناسی، مطالعات انقلاب اسلامی، ادبیات اندیشه، فرهنگ پژوهی و اندیشه جوان گروه های علمی این پژوهشکده است.

این پژوهشکده برای رسیدن به اهداف شناخت و بازپیرایی مواریث مکتوب علمی اسلامی در حوزه تاریخ، تمدن، فرهنگ و هنر ایران و اسلام؛ تحقیق در زمینه تحولات، مبانی و مسائل تمدن، فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی؛ تحلیل و بازکاوی کاستی های دیرین و آسیب شناسی وضعیت کنونی و بررسی چشم انداز و چالش های آتی فرهنگ و تمدن اسلامی و ارائه راهکارهای شایسته جهت احیا و ارتقای فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی و تعمیق پیوند نسل امروز با آن؛ بررسی و تبیین نظری پیشینه، مبانی، اهداف و فرایند تحقق انقلاب اسلامی و مطالعه و بازشناسی مسائل و موانع انقلاب و راه های تحکیم اصول و توسعه آرمان ها و ارزش های متعالی آن و مصون سازی طبقات اجتماعی در قبال تازش فکری ـ فرهنگی بیگانگان؛ بازشناسی ماهیت و مؤلفه های فکر و فرهنگ غربی و نقد و ارزیابی علمی دستاوردهای تمدن جدید و بررسی راه های توسعه اندیشه اسلامی و طرق اصطیاد عناصر انسانی و عقلانی فرهنگ و تمدن دیگر ملل و نقد آثار منتشره و آرای مطرح شده در حوزه های مطالعاتی پژوهشکده تأسیس شده است.

پژوهشکده دانشنامه نگاری
دانشنامه، گسترده نگاشته‌ای است جامع و نظام‌مند که با تنسیق مجموعه‌ای از مقالات نگاشته شده از سوی صاحب‌نظران برجستة یک حوزة معرفتی که در بالاترین درجة اتقان علمی و استواری فنی، صورت بسته باشد، تألیف می‌گردد. این پژوهشکده در حال حاضر دارای چهار دانشنامه مستقل قرآن شناسی، سیره نبوی‌‌(ص)، امام علی‌‌(ع) و فرهنگ فاطمی‌‌(س) است.

کانون اندیشه جوان
از مؤسسات تابعه پژوهشگاه می باشد که به جهت ضرورت پرداخت علمی ـ کاربردی به مباحث فکری و بایستگی تبیین زیرساخت‌های اندیشه دینی و نظامات اجتماعی اسلام برای آینده سازان کشور و نیز لزوم آسیب شناسی در حوزه فرهنگ و باورداشت‌های دینی و پاسخ گویی به شبهات مطرح و به منظور صیانت از هویت فرهنگی و سلامت عقیدتی نسل جوان فعالیت می کند. توضیح تفصیلی فعالیت ها و آثار کانون اندیشه جوان در پایگاه اطلاع رسانی کانون به نشانی www.canoon.org آمده است.

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سازمان انتشارات در راستای اهداف کلان پژوهشگاه به فعالیت های انتشاراتی می پردازد. «سازمان» متولی انحصاری اماده سازی، چاپ و توزیع آثار پژوهشگاه و مؤسسات وابسته است. تاکنون بیش از 665 عنوان کتاب و مجله تخصصی حاصل تحقیقات پژوهشگاه و مؤسسات وابسته از سوی سازمان به زیور طبع آراسته شده است.

علاوه بر خصوصیات منحصر به فرد تحقیقات و آثار پژوهشگاه از جهت رویکرد تحقیق، نوع تحقیق، محتوا و مضمون، سامانه پژوهشی و نگارشی و ادبیات و نثر، سازمان انتشارات نیز از جنبه فنی و صوری در کلیه کتاب ها شرایط استاندارد و ویژه ای را از جمله ویرایش و نمونه خوانی فنی و صوری با استفاده از تیم مجرب و حرفه ای؛ حروف زنی و صفحه آرایی دقیق و فنی با چشم نوازی لازم؛ برخورداری از طرح جلد مناسب و در خور موضوع و مخاطب با استفاده از تیم مجرب مدیریت هنری؛ استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه کاغذ، مقوا و سایر موارد چاپ؛ برخورداری از بهترین کیفیت چاپ و صحافی مطابق با استانداردهای موجود و بسته بندی تک جلدی آثار را رعایت می کند.

خاطرنشان می شود، دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی سازمان در تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ تقاطع بزرگراه مدرس ـ پلاک 56 واقع شده است و تلفن های 88503341 و 88505402 و دورنگار 88730446 آماده دریافت سفارشات بوده و امکان ارسال کتاب برای سراسر کشور وجود دارد.

بیش از 66 نمایندگی در کشور نسبت به عرضه آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اقدام می کنند و پایگاه اطلاع رسانی www.poiict.org آخرین اطلاعات آثار منتشره را در اختیار کاربران قرار داده است.

گفتنی است، علاقه مندان برای کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با سایر فعالیت ها و برنامه های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسات وابسته می توانند به پایگاه اطلاع رسانی www.iict.ir مراجعه کنند.

کتب منتشر شده زیر از این انتشارات در فروشگاههای دفتر نشر معارف و سایت پاتوق کتاب موجود و قابل تهیه است:
آسیب شناسی دین پژوهی معاصر: تحلیل دین شناسی شریعتی، بازرگان و سروش
ابزاهای مالی اسلامی (صکوک)
اخلاق الاهی ج27 - پیوندها و حقوق (بخش پنجم - پیوند با معصومان (ع))
اخلاق الاهی ج28 - پیوندها و حقوق (بخش ششم - پیوند با اهل ایمان)
اخلاق الاهی ج5 - آفات زبان (بخش دوم)
امام علی (ع) و خوارج
تاریخ تحلیلی - انتقادی فلسفه اسلامی (به ضمیمه نقد محتوایی کتاب)
جریان شناسی چپ در ایران
حدیث عشق و فطرت
رشحات المعارف
رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام
سیرت جاودانه (دوره 2 جلدی)
شذرات المعارف: عارف حکیم آیت‌ الله العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی (قدس سره)
علم و فلسفه
فطرت عشق
فلسفه های مضاف 1
فلسفه های مضاف 2
فیلسوف فطرت: نگاهی به احوال و افکار عارف حکیم آیت الله العظمی محمد علی شاه آبادی
مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس
پژوهشی در نسبت دین و عرفان
کیش پارسایان (دروس استاد مجتبی تهرانی)

کتاب های مرتبط
اخبار مرتبط
اخبار مرتبط

نظر دهی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر