بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
شماره تماس با فروشنده
2,500 تومان

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نشر اها
استان / شهر تهران / تهران
تاریخ انتشار 2 ماه پیش
در حوزه روانشناسی و مدیریت