loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

گفتمان تجدد

ناشر کتاب فردا

نویسنده محمدرضا خاکی قراملکی

تعداد صفحات : 552

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 10545 10003022
110,000 99,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

در غرب شناسی و هویت شناسی مدرن که گونه ای دشمن شناسی در لایه های عمیق فرهنگی، علمی و اجتماعی است، باید صورت مسئله را خوب طرح کرد. بدون طرح درست و منطقی موضوع و مسئله، درنهایت، صورت مسئله پاک می شود و مصادره به مطلوب خواهد شد. در غرب شناسی و تجددشناسی باید در لایه عمیق تر به الگو و روش طرح مسئله غرب مدرن پرداخت؛ لذا کسی که در توصیف هویت و ماهیت گفتمان غرب، روش و مدل توصیف و تبیین درست و دقیق نداشته باشد، نمی تواند غرب را از منظری بایسته تحلیل کند و در نهایت ممکن است بدون الگوی توصیف، مسئله غربشناسی به مدح و ثنای این گفتمان ختم شود. البته منظور این نیست که باید توصیفی به کار گرفت که به دشمنی و ضدیت کور در مقابل غرب ختم شود. بلکه روش توصیف هویت باید برآمده از ملاک و شاخص های علمی تمدنی خود باشد. سایر شاخص ها و معیارهای آکادمیک گفتمان مقابل نیز در ذیل شاخص و معیارهای عالم و گفتمان مطلوب، قابل طرح و استفاده است.
پژوهش حاضر، تحت عنوان «گفتمان تجدد» قدمی کوچک برای به وجود آوردن خودآگاهی تاریخی نسبت به تمدن خودی، با شناساندن هویت مهاجم و سیطر ه خواه عالم تجدد است؛ به همین روی این پژوهش به منظور ارائۀ بحث نسبتاً جامعی در غرب شناسی و تجددشناسی تدوین شده است. هرچند ادعای جامعیت خالی از نقص نیست، اما می توان در این چشم انداز و الگوی خاص، به پاسخ چیستی هویت گفتمان تجدد راه یافت. با اینکه در این پژوهش به دنبال این بوده ایم که هویت گفتمان تجدد را به مثابه یک نظام و سیستم بررسی کنیم و برای حصول این مقصود مطالعات مبسوط و متنوعی انجام گرفته است اما رویکرد اصلی این اثر، تحلیلی، تبیینی و انتقادی بوده و با دغدغۀ هویت شناسی جامع غرب مدرن صورت گرفته است. در مواردی نیز تلاش شده تا الگوها و روش های تحلیلی ارائه شود. همچنین چگونگی و چیستی چشم اندازی که بتوان تجدد را با آن تحلیل نمود نیز مدنظر بوده است. البته در پس پژوهش و تدوین در این حوزه ، کمتر منبعی دیده شد که به روش شناسی و الگوی توصیف و هویت عالم تجدد پرداخته باشد و شاید یکی از ویژگی های این اثر، توجه اجمالی به خلأ پژوهشی روش شناسی غرب شناسی باشد؛ هرچند این پژوهش با داعیه روش شناسی انجام نگرفته است. از دیگر ویژگی های این پژوهش، فصل بندی و طبقه بندی منظم مبحث گفتمان تجدد است که تجدد را در یک روند منظم منطقی و تاریخی دنبال می کند؛ هرچند برخی از مباحث غرب شناسی به دلیل مجال اندک طرح نشده است. تحلیل مدرنیته از پایگاه فلسفه مدرن و ارتباط آن با وضعیت، هویت و الگوی سبک زندگی و فرهنگ عمومی از دیگر ویژگی های مباحث طرح شده در این کتاب می باشد.
شکی نیست که انقلاب اسلامی امروزه در وضعیت گذار به سر می برد؛ به همین جهت نیز غربِ مدرن، مسئله اصلی انقلاب است. به طبع برای پاسخ به مسئله کلیدی، بایستی صورت مسئله را به دقت شناخت. در این راستا این پژوهش، با ارائه تصویر و فهم نسبتاً واقع بینانه ازگفتمان تجدد و نیز ترسیمی از روند رو به توسعه تجدد غرب، از آغاز پیدایش تا مراحل جهانی شدن آن از یک سو و نیز بیان میزان، سطح و مقیاس سلطه و نفوذ تجدد در جوامع پیرامونی و مرکز، و بحران ها و چالش هایی که در حوزه تمدنی و جغرافیای غرب و جوامع دیگر از این طریق به وجود آمده ازسوی دیگر، به دنبال دستیابی به تحلیل بنیادین از گفتمان تجدد می باشد، تا برای غلبه بر وضعیت موجود، اندیشه کند. برای وصول به هدف فوق، بایستی ابتدا با کاوش پیرامون مبانی نظری گفتمان تجدد، اندیشه و تفکر حاکم بر مدرنیته را شناخت. برای فهم اندیشه و تفکر غالب چند محور کلیدی را در کشف و استخراج مسئله فوق به کار گرفته ایم.
در محور اول، با طرح بحث مبانی نظری تجدد (۱. مبانی معرفت شناسی ۲. مبانی هستی شناسی ۳. مبانی انسان شناسی ۴. مبانی کلامی و فلسفی) چارچوب و نظام فکری و اعتقادی تجدد مورد بررسی قرار داده شده است. درگام بعدی اهداف و اصول نظام تجدد را در محورهایی همچون: اهداف محوری و فرعی تجدد و اصول بنیادی، راهبردی و کاربردی حاکم برآن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تبیین اهداف و مبانی و اصول تجدد، درگام بعدی با نگاه تبارشناسانه، مبادی و خاستگاه سیاسی، دینی، اقتصادی، فلسفی تجدد روشن شده و در مرحله دیگر با نگاهی تاریخی به ادوار تاریخی رشد و توسعه مدرنیته، در سه مقطع پیدایش، تغییر و توسعه گفتمان تجدد، بحث شده است. در مرحله پیدایش نیز دوره رنسانس و اصلاح طلبی مذهبی بررسی می شود. در مرحله تغییر نیز تجدد در سه مرحله انقلاب علمی قرن هفدهم و دوره روشنگری قرن هجدهم و انقلاب صنعتی مورد بحث واقع شده است. در مرحله توسعه نیز از رشد مدرنیته در سطح جهانی سخن به میان آمده است.
در این تحقیق تلاش و کوشش بر محور یک سؤال کلید ی رقم می خورد و آن اینکه: حقیقت و هویت تجدد چیست؟ حضور و جغرافیای این هویت مدرن کدام مرزها را در نوردیده است؟ در واقع فهم ماهیت سیّال و رو به رشد آن، نیازمند کاویدن مدرنیته در زمینه های فوق بوده و لذا محورها و موضوعاتی که به ترتیب، آورده شده همچون: پازل هایی است که درصدد ترسیم مدرنیته به صورت یک گفتمان واحد و نظام هماهنگ است. هرچند وصول و حصول به این جامعیت، آرمانی است که به سختی ممکن است اما در عین حال تلاش شده است تا حدودی به این جامعیت نزدیک شود.

کم کم روشن شده است که موقف تاریخی که ما در آن به سر می بریم، دوران فترت و گذار است. به همین جهت است که تاریخ غربی و غرب مدرن رسانه ای مهم جلوه می کند. برای شناخت این دوران ابتدا باید بتوانیم صورت این مسئله را به خوبی وصف کنیم.
این پژوهش، با ارائه تصویر و فهم نسبتا واقع بینانه از گفتمان تجدد و نیز ترسیمی از روند رو به توسعه تجدد غرب از آغاز پیدایش تا مرحله جهانی شدن آن از یک سو، و نیز بیان میزان و سطح و مقیاس سلطه و نفوذ تجدد غرب در جوامع پیرامونی و مرکز از سوی دیگر، و رد نهایت طرح بحران ها و چالش هایی که در حوزه تمدنی و جغرافیایی غرب بوجود آمده است، به دنبال دستیابی به تحلیلی بنیادین از گفتمان تجدد می باشد، تا برای غلبه بر وضعیت موجود، اندیشه کند.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما