فراخوانی فراخوانی ...
جدیدترین نوشته ها

رمانی که قهرمانش یک شهید مسیحی است، منتشر شد

اولین کتاب داستانی با محوریت شهدای مسیحی به قلم حسن شیردل توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

مشاهده نوشته

«زیباترین روزهای زندگی» روایتی از روزهای مقاومت خرمشهر

«زیباترین روزهای زندگی» به مقاومت همه جانبه مردم خرمشهر در مقابل رژیم بعث عراق پرداخته و از …

مشاهده نوشته

نگاهی به «گودال اسماعیلی»؛ نویسنده اسفار درون یا شاعر گل های جاده؟

«گودال اسماعیلی» قصه مسافرانی است که بیش از همه متوجه خودِ رفتن هستند و هرچند مقصد و مقصودی هم …

مشاهده نوشته