loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت
جدیدترین نوشته ها

اولین دوره تدریس آثار امام به صورت منظومه ای و سیر محتوایی

پروانه شو فرصتی است برای مطالعه و تحقیق برش های معرفتی و توحیدی از کتب حضرت امام خمینی قدس …

مشاهده نوشته

کمیسیون برجام روی میز کتاب‌ فروشی‌ ها

«کمیسیون برجام» با روایت آنچه در طول مذاکرات از ابتدای مسیر تا انتهای آن رخ داده است، سند …

مشاهده نوشته

جذاب ( پنجشنبه فیروزه ای)

من این کتاب را در کمتر از سه روز خواندم گیرا و جذاب است البته فصل وصل را باید قوی تر میگفتند و رها شدگی دارد به سبک تصمیپ با خواننده یا پایان باز است متن و قلم نویسنده …

لبنان زدگی ( لبنان زدگی: سفرنامه لبنان)

کشوری را فرض کنید که چهار برابر ساکنان داخلی‌اش خارج نشین دارد و البته این خارج نشینان در انتخابات حق رأی دارند، آن کشور بدون شک لبنان است. ص45.

گزیده کتاب "چغک" ( چغک)

واژه "چُغُک" در مشهدی به معنای گنجشک می باشد که در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه ای در مشهد این لقب را به علت زرنگ بودن و چابک بودن یکی از مبارزان …

(چشم هایم؛ در اورشلیم)

فوق العاده است؛ واقعا آدمُ به خودش جذب میکنه و این نشان از قلم بی‌نظیره خانم مقانی داره..

بازدیدهای اخیر شما