فراخوانی فراخوانی ...
جدیدترین نوشته ها

جنازه شهیدمان را بسوزانید!

کتاب «مگر چشم تو دریاست» از زبان مادر چهار شهید روایت شده؛ زنی که وقتی جنازه پسرش در جبهه دشمن …

مشاهده نوشته

«خنجر سپید شب»؛ کتابی که قهرمانان داستان پایانش را رقم زدند

مسلم ناصری نویسنده کتاب «خنجر سپید شب» در خصوص پایان بندی عاشورایی رمان می گوید: شخصیت ها و …

مشاهده نوشته

گرامافون؛ رمان عاشقانه ای با حال و هوای دانشجویی

رمان عاشقانه «گرامافون» به قلم علی مرادخانی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

مشاهده نوشته