فراخوانی فراخوانی ...
جدیدترین نوشته ها

نگاهی به کودتای بیست و هشت مرداد با «ملاقات در جنگل بلوط»

«ملاقات در جنگل بلوط» اثر داستانی جواد افهمی در قالب مجموعه «روزهای انقلاب» است که توسط سوره …

مشاهده نوشته

«سر دلبران»؛ فضائل علی (ع) از زبان قاری مشهور مصر

محمد صدیق منشاوی در کتاب «۱۰۰ قصه و قصه من حیات علی بن ابیطالب» نگاهی انداخته به فضائل …

مشاهده نوشته

معمای پیچیده ساواک برای دستگیری «چریک تنها»

«چریک تنها»؛ زندگی نامه و خاطراتی از شهید سیدعلی اندرزگو از سوی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی …

مشاهده نوشته