360,000
تومان
5 ٪
342,000
تومان
افزودن به سبد خرید

حکمرانی نوین؛ کنکاشی پیرامون هویت و کارکرد حلقه های میانی - جلد اول

مجموعه گفتگوها پیرامون هویت و کارکرد حلقه های میانی

دسته بندی: انقلاب اسلامی و حکومت دینی

ناشر: پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

نویسنده: مهدی افراز کنجین

سال نشر: 1402

تعداد صفحات: 848

4
امتیاز
1
نفر
5 از 5
فروش پیامکی این محصول
گزیده ای از کتاب
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

گزیده ای از کتاب

کتاب حکمرانی نوین؛ کنکاشی پیرامون هویت و کارکرد حلقه های میانی، به کوشش سید مصطفی مدرس مصلی و مهدی افراز کنجین، توسط پژوهشکده باقرالعلوم منتشر شده است. مجموعه دو جلدی «حکمرانی نوین؛ کنکاشی پیرامون هویت و کارکرد حلقه‌های میانی» صورت‌بندی دیدگاه جمعی از اندیشه‌ورزان انقلاب اسلامی پیرامون هویت و کارکرد حلقه‌های میانی است. در این اثر که جلد نخست آن شامل مجموعه گفتگوهای مختلف و مفید پیرامون هویت و کارکرد حلقه‌های میانی است و جلد دوم به صورت‌بندی دیدگاه‌ها و تقاطع‌گیری مضمونی گفتگوهای پیرامون هویت و کارکرد حلقه‌های میانی اختصاص دارد، در ابتدا متون فراوری‌شده مصاحبه‌ها به همراه فهرست‌زنی و برخی رسیدگی‌ها به‌صورت یکجا عرضه شده و در مجلد اول تنظیم دیدگاههای مطرح‌شده در قالب دو بخش مجزای «صورت‌بندی» و نیز «تقاطع‌گیری مضمونی» تقدیم علاقه‌مندان شده است. شناسایی و فرآوری دیدگاه‌های ناظر به هویت و کارکرد حلقه‌های میانی، تقویت اندیشه پشتیبانی‌کننده از پدیده حلقه‌های میانی، ابهام‌زادیی از فرآیند تشکیل و ساماندهی جریان حلقه‌های میانی، بررسی چالش‌ها و آسیب‌های مسیر تحقق حلقه‌های میانی، دستیابی به پیشنهادات جهت ارتقاء و تکمیل جریان حلقه‌های میانی و صورت‌بندی ایده ها پیرامون آینده حلقه‌های میانی از اهداف حاکم بر این پژوهش به شمار می‌رود. برای انجام کار و تأمین حداکثری اهداف، با استفاده از محتواهای اولیه تولیدشده در محیط فکری کشور ناظر به بحث حلقه‌های میانی و نیز برخی مباحثات انجام‌شده توسط گروه پژوهش، پس از مقوله‌بندی محتوایی و قراردادن محتواهای موجود ذیل مقولات در قالب یک بانک، درباره شاخص‌گذاری برای وصول به فهرست منتخبی از مصاحبه‌شوندگان نهایی، از میان پنجاه گزینه موجود، بیست و چهار نفر انتخاب شده‌اند. در جلد نخست اثر مجموعه گفت‌وگوهایی با عظیم ابراهیم‌پور، علی اصغری، سیدصادق امامیان، هانی ایرانمنش، روح‌الله ایزدخواه، حجت‌الاسلام علی جعفری، مهدی جمشیدی، عباس جهانبخش، سعید حسن‌زاده، محسن دوباشی، محسن دنیوی، ساسان زارع، حجت‌الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی، حجت‌الاسلام محسن قنبریان، میثم لطیفی، حجت‌الاسلام علی محمدی، آرش مقدم، حامد ملک‌زاده، حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی، حجت‌الاسلام علی مهدیان و میثم یاوری به چشم می‌خورد. موضوعاتی مانند تحول در حکمرانی، دوگانه توسعه و پیشرفت، نظام دولت ملت، نظام امت امامت و مردم‌سالاری دینی، دولت‌سازی اسلامی، مشارکت اجتماعی، عقلانیت راهبری و خلق اراده ملی، مبهم بودن تصویر از دولت در ایده حکمرانی مردم، مردمی سازی دولت تنها راه مبارزه با فساد، حلقه‌های میانی ایده گام دومی رهبر انقلاب برای تحول در حکمرانی در این مصاحبه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

توضیح کوتاه

انقلاب اسلامی رویدادی بود که گرچه روندهای متأخر ایران در ماه‌های نزدیک به پیروزیش، آن را تا حدی پیش‌بینی‌پذیر کرده بود، اما سترگی، ماهیت و گستره آثار فراگیرش آن‌چنان شد که تحلیل‌گران و اندیشمندان بسیاری را متعجب ساخت؛ برخی اندیشمندان خارجی حتی مجبور به بازسازی نظریات خویش در ماهیت‌شناسی انقلاب‌ها شدند. به‌علاوه در دنیــای روزمــره سیاســت هــم، از دوران نزدیـک بـه پیـروز ی سیاسـی‌اش تـا هم‌اکنـون درصـدر بسـیار ی اخبـار جهـان قـرار گرفتـه اسـت. نکته مهم آن است که این انقلاب به‌واسطه ماهیت بالنده و پویای خود و نیز گونه‌گونی مواجهات غرب با آن در میدان طراحی و عمل شکلی ایستا و ثابت نداشته است و در مقاطعی برای پاسخ‌گویی به نیازهای خویش با تکای به متن جوشان و عقلانیت پیش‌روی خود طرحی‌ نو در افکنده است یا حسب مواقفِ صیرورتِ خویش، بر امری نوین تأکید کرده است. با توجه به اینکه اساس شکل‌گیری، حرکت و هویت انقلاب اسلامی ایران مردم‌پایه است، برای فهم و استقرار چرخش‌های ضروری‌اش مباحثات و گفت‌وگوهایی جدی هم در بخش نخبگان و هم در بخش عمومی درگرفته است تا در عمل آنچه که مورد نیاز است تحقق یابد. بدین‌ترتیب گام دوم انقلاب در ورای همه فراز و فرودها و تکاپوهای پیشین که به‌مثابه گام اول تلقی می‌شود، اهمیتی دوچندان می‌یابد. گفت‌وگـو دربـاره گام دوم انقلاب از سـوی علاقه‌منـدان بـه انقلاب و هم‌زمـان نقـادی حـاد و گاه رادیـکال از سـوی منتقدانـی کـه بسـیاری از ایشـان روندهـای پیشآمـده را بـا مطلوبیتهـای نظـام آرمانـی انقلاب مقایســه می‌کننــد، نشــان از جدی‌شــدن نیــاز انقلاب بــه آغــاز رونــد و گامــی بلندتـر از پیـش، در نوسـاز ی و حرکـت اسـتعلایی آن اسـت. در مقـام پاسـخ‌دهی متنـی از درون چشـمه زایـای انقلاب بـرای طـی چنیـن گامـی، عنـوان «حلقه‌هـای میانـی» بـه میـان آمـده اسـت. فهـم و سـخن دربـاره آن تـازه آغـاز شـده اسـت، امـا در همیـن آغـاز راه همگرایــی بالایــی در تبییــن و توضیــح آن میــان دغدغه‌منــدان دیــده می‌شــود؛ گرچــه افتـراق و اختلاف نیـز به‌جـد و در تفاصیـل سـخن بـه میـان آمـده اسـت. پژوهشـکده تبلیـغ و مطالعات اسلامی باقرالعلـوم علیه‌السلام بـا هـدف کمـک بـه شـوراندن و جمع‌بنـدی انظـار و افـکار، مجموعه‌ای از گفت‌وگوهـا بـا بیست و چهار نفر از اندیشـهورزان و کنشـگران عرصـه انقلاب اسلامی با موضوع «حلقه‌هـای میانی» و البته در پیونـد بـا سـؤالاتی ماننـد نسـبتش بـا گام دوم انقلاب، مـردم، نخبـگان و حاکمیـت و نیـز سـایر داشـته‌های مفهومـی اهالـی انقلاب، طراحـی و اجـرا کرده است.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام