بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
 1. خانه
 2. کتاب
 3. زن و خانواده (16)
 4. تربیت کودک، نوجوان و جوان (3-16)
 5. دنیای نوجوان: کند و کاوی در بازشناسی روحیات 13 تا 18 ساله ها
 • دنیای نوجوان: کند و کاوی در بازشناسی روحیات 13 تا 18 ساله ها

دنیای نوجوان: کند و کاوی در بازشناسی روحیات 13 تا 18 ساله ها

ناشر : موسسه فرهنگی منادی تربیت

نویسنده : محمدرضا شرفی

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 305

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 1236410003022
به من اطلاع بده

این کتاب ارزشمند در 11 فصل به بررسی ابعاد مختلف دنیای نوجوانان می پردازد.
عناوین فصول مختلف و مطالب آن ها به شرح زیر می باشد:
فصل اول : تاریخچه روان شناسی بلوغ و نوجوانی

آثار نخستین- نوجوانی چه دوره ای است؟- نوجوانی چه سنینی را در برمی گیرد؟- ارتباط نوجوانی با رشد، بلوغ و جوانی چیست؟- بلوغ از نظر فرهنگ " وبستر"- نوجوانی از نظر فرهنگ "وبستر"- رشد و بلوغ از نظر" دائرة المعارف بریتانیکا"- دستگاه تناسلی- بلوغ و نوجوان از دیدگاه صاحبنظران- ویژگی های بلوغ :- بلوغ ، دوره ی شمول است- بلوغ، یک دوره ی کوتاه است- بلوغ، به مراحلی تقسیم می شود- بلوغ ، دوره ی تغییر و رشد سریع است- بلوغ، یک مرحله ی منفی گرایی است- بلوغ، در سنین متغیّری واقع می شود- معیار بلوغ- سن بلوغ- انواع بلوغ : بلوغ جنسی ( فیزیکی)، بلوغ جنسی، بلوغ روانی، بلوغ اقتصادی( اکونومیک) و اجتماعی و بلوغ شرعی.

فصل دوم : ویژگی های نوجوانی

تعریف نوجوانی از نظر" دایرة المعارف بریتانیکا"- ویژگی های نوجوانی: - نوجوانی یک دوره ی مهم به شمار می رود- نوجوانی، یک دوره ی انتقال( برزخی) است- نوجوانی، یک دوره ی تغییر است- نوجوانی، یک سن مسئله آفرین است- نوجوانی، زمان جستجوی هوّیت است- نوجوانی، یک سن هراس می باشد- نوجوانی، زمانِ آرمان گرایی است- نوجوانی، آستانه ی بزرگسالی است.

فصل سوم : نظریه های رشد نوجوانی

نظریه های زیست شناسی نوجوانی: " هال": باز پیدایی، " گزل": ریخت شناسی تکوینی و رشد حلزونی ( مارپیچی)، "کرچمر": ریخت های بدنی،" زیلر": هیأت بدنی،" رمپلاین": لایه های شخصیت- نظریه های روان شناختی:" کراچ": ساختارمرحله ای،" اشپرانگر": سلسله مراتب ارزشی، " لوین": نظریه میدانی- نظریه های روانی، اجتماعی و جامعه شناختی:" دیویس": اجتماعی کردن، " هویگهرست": وظیفه رشدی- نظریه جامعه شناختی:" کینگزلی دیویس": نظریه جامعه شناختی:1- کاریابی حرفه ای2 - پذیرش وضعیت 3- تشکیلات با نفوذ 4- اکتساب فرهنگی5 - نظریه روان تحلیل گری6- نظریه های انسان شناختی7- بررسی نظریه های رشد نوجوانی.

فصل چهارم : نوجوان و حیات جنسی

فیزیولوژی دوران نوجوانی- سرعت رشد در نوجوانی- جهش رشد- نشانه ها و ویژگی های اولیه و ثانویه جنسی- توجه به وضع ظاهری- مقایسه ی تغییرات بلوغ پسران و دختران- ارتباط عملکردهای بدنی و بلوغ دختران- تابلوهای زمانی تغییرات بلوغ در نزد پسران و دختران- بلوغ زودرس و بلوغ دیررس- عوامل بلوغ زودرس- فرهنگ و محرکات محیطی- عوامل بلوغ دیررس.

فصل پنجم : نوجوان و تکلیف

بلوغ و تکلیف- مفهوم تکلیف- محاسبه سن تکلیف- مسایل شرعی و احکامی که در هر مقطع باید نوجوانان بدانند: مرحله اول: مقطع ابتدایی، مخصوص دختران، مرحله دوم: مقطع راهنمایی، مخصوص پسران، مرحله دوم مقطع راهنمایی، مخصوص دختران، مرحله سوم مقطع دبیرستان، مخصوص پسران- جشن تکلیف ( عبادت)- نکات ضروری مربوط به جشن تکلیف( عبادت)- توصیه های تربیتی در مورد بلوغ- آثار و پیامدهای بی اطلاعی نوجوان از مسائل بلوغ.

فصل ششم : نوجوان و حیات عاطفی

خصوصیات عاطفی نوجوانی: بی ثباتی عاطفی، خواهش های متضاد، افراط در احساسات، احساسات نامطبوع، تخیل گرایی، کشف خود، ماجراجویی- دوستی های نوجوان- دوستی های افراطی- علل دوستی های افراطی- با دوستی های افراطی چگونه برخورد کنیم؟ توصیه های تربیتی در باب حیات عاطفی نوجوان.

فصل هفتم : نوجوان و حیات جنسی

مدخل- غریزه جنسی- مراحل تمایلات- یادآوری مهم- انحرافات جنسی- انواع انحرافات جنسی: الف) هدف ب) روش ارضا ج) شدت- انواع گسترده انحرافات جنسی- خودارضایی ( کامجویی بدلی)- علل انحرافات جنسی( به ویژه خودارضایی):- کنجکاوی هدایت نشده- ناآگاهی و بی خبری- انزوا- خانواده آسیب زا- دوستی های آلوده و مشکوک- بیماری طولانی- احساس کهتری- تقلید و بد آموزی- بلوغ نابهنگام (زودرس)- عوامل محرک فرهنگی- حساسیت های پوستی- اضطراب و نگرانی: نگرانی چیست؟- مشکلات دوران پرستاری- لباس نامناسب- نیمکت های مسئله آفرین- تنبیه بدنی- بیماری های انگلی- نگاه حرام- نقصان محبت- آثار و نتایج خود ارضایی- چند نکته مهم در ارتباط با استمنا، در پسران- زمینه های خاص انحراف و خودارضایی دختران- نتیجه- روش های پیشگیری از انحرافات جنسی ( به ویژه خود ارضایی):- آموزش کافی به والدین- آموزش جامع به مربیان و ستادهای تربیتی- آموزش کافی به نوجوانان- حفاظت اخلاقی و تربیتی به ویژه از دختران نوجوان- تکریم شخصیت- کار مداوم، زندگی سالم- تنظیم خواب- بستر خواب- آسیب زدایی از محیط- تغذیه صحیح- اوقات فراغت- شیوه های درمان انحرافات جنسی به ویژه خود ارضایی: - گسترش دایره ارتباطات- تصعید( والایش)- مثبت گرایی- امید آفرینی- تشویق گام به گام- ترمیم روابط خانوادگی: چند نکته مهم درباره شبکه خانوادگی- تقویت اراده- کار و فعالیت، زندگی سالم- تأمین احساس کفایت- انذار- پرورش معنویت- ورزش- آب سرد- تسهیل و تسریع ازدواج: احادیثی در باب تسریع در امر ازدواج- توبه- تغییر موقعیت- درمان طبی- توصیه های تربیتی در زمینه انحرافات جنسی نوجوانان:- کتمان سرّ- اقرار نگرفتن- پرهیز از برچسب زدن- نهی از تعمیم- حمل بر صحّت نمودن- مروری کوتاه بر نظریات تنی چند از روان شناسان در باب خود ارضایی: خودارضایی از دیدگاه اسلام، خودارضایی از دیدگاه روان شناسان- نتیجه بحث.

فصل هشتم : نوجوان و حیات خانوادگی

موقعیت نوجوان و اهمیت خانواده- سازگاری در زندگی- معماران خوشبختی- ویژگی های خانواده متعادل- منظومه خانوادگی- رضایت والدین در سیکل زندگی- رضایت جنسی والدین در سیکل زندگی- خانواده های معیوب- توصیه های تربیتی- روابط نوجوان و خانواده: اثبات وجود، منفی گرایی، رابطه افقی به جای رابطه عمودی- پذیرش و مقبولیت- توصیه های تربیتی- کنترل و آزادی- واقع بینی به جای بدبینی- بررسی مشکلات نوجوان در ارتباط با خانواده- تعداد شکایات از انواع بدرفتاری ها- مقایسه شکایت دختران از بدرفتاری پدر و مادر- نکات مهم در زمینه بدرفتاری والدین نسبت به پسران- مقایسه شکایت از بدرفتاری والدین بین دختران و پسران- نقش های متعارض- طرح های تعارض پرور- همانند سازی- خانواده های دو قطبی- تصویری از مشکلات- تصویری دیگر از مشکلات نوجوانان- تصویری از مسایل و تمایلات نوجوانان( در جوامع بیگانه).

فصل نهم : نوجوان و مدرسه

نقش مدرسه- نگرش نوجوان به مدرسه- پلی روشن ونورانی- تفکر انتقادی- نوجویی- شخصیت دادن به نوجوان- مشکل انطباق( مدرسه یا خانواده؟)- توصیه های تربیتی- اُفت تحصیلی- مقطع تحصیلی- محل تحصیل- وضعیت تحصیلی- وضعیت مردودی- وضعیت دانش آموز از لحاظ تجدیدی- درگیری با اولیای مدرسه- توصیه های تربیتی- شیوه تدریس- مشکلات درسی.

فصل دهم : نوجوان و حیات اجتماعی

نوجوان و تعادل- نیاز نوجوان به تعلق به گروه- نیاز به هویت جویی- نیاز به استقلال نسبی- نیاز به اشغال- مشکلات رفتاری در دروان دبستانی زمینه ی انحرافات اجتماعی- نوجوانان و انحرافات اجتماعی- تبدیل خانه به خوابگاهها- تغییرات پرشتاب- تخصص و عدم کفایت وسوسه جُرم زدایی شهرهای بزرگ- کاهش یافتن نظارت اخلاقی و قدرت مذهبی- اقتصاد نامتعادل- اعتیاد به مواد مخدر و بزهکاری- معضلِ اوقات فراغت- پاتولوژی ( آسیب شناسی) نوجوانان- اختلال های نوجوانی- انواع اختلال های نوجوانی.

فصل یازدهم : نوجوان و حیات ارزشها

- ندای ارزش ها- سر برآوردن فطرت- گرایش به کمال(کمال گرایی)- تحصیل یک فلسفه حیاتی- بررسی دیدگاههای روان شناسان- القای معنویت- الگوها و اسوه های ایمان:- اسوه الهی- علی (ع) اولین نوجوان موحد- اسماعیل، ذبیح عشق- یوسف(ع) مثل اعلای نفس ستیزی- داوود(ع)، قهرمان 13ساله- ذرّیّه با ایمان موسی(ع)- جوانان اصحاب کهف- علی اکبر و قاسم بن الحسن(ع)- مصعب بن عمیر، سفیر نوجوان پیامبر(ص)- عتاب بن اسید، والی جوان مکه- اسامة بن زید، فرمانده ی نوجوان مسلمین- حسین فهمیده، نوجوان 13ساله ی انقلاب اسلامی.
 • زبان کتاب
  فارسی
 • شابک
  978-964-348-126-1
 • سال نشر
  1391
 • چاپ جاری
  16
 • شمارگان
  3000
 • نوع جلد
  جلد نرم
 • قطع
  وزیری
 • تعداد صفحات
  305
 • ناشر
 • نویسنده
 • وزن
  535
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  دوشنبه 23 بهمن 1391
 • شناسه
  12364
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط