بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • اسناد فراماسونری در ایران (دوره دو جلدی)

اسناد فراماسونری در ایران (دوره دو جلدی)

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 1425110003022

معرفی کتاب

« اسناد فراماسونری در ایران» عنوان کتابی است که در دو جلد توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی به رشته تحریر درآمده است. در جلد اول این مجموعه راجع به پیدایش فراماسونری در جهان و ایران و ارتباط این تشکیلات با ساواک مطالبی به تفصیل آمده و در جلد دوم مهمترین لژهای فراماسونری غربی از جمله لژهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی معرفی شده اند. موضوع انتشار کتاب «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» و همچنین انتشار اسناد و اسامی فراماسون ها و انعکاس آن در گزارش های ساواک، بخش دیگری است که در جلد دوم این مجموعه آمده است.
در پیشگفتار این اثر سیاسی راجع به پیدایی فراماسونری چنین می خوانیم:
.... فراماسونری به عنوان تشکیلاتی منسجم، مرموز و درهم پیوسته با مراکز جهانی قدرت سیاسی، پدیده ای است که از قرن هجدهم به بعد و در پیوند با رویکرد استعماری تمدن غرب و مراحل تاریخی شکل گیری آن به وجود آمده است. این تشکیلات در سازگاری با نقش تاریخی ویژه ای که در لوای شعار «برادری، برابری، آزادی» و نوع دوستی»و در مراحل بعدی «ایجاد حکومت واحد جهانی» ایفاگر آن بود، گام به گام، با نفوذ استعماری دول غربی در عالم توسعه یافته و به سازمانی جهانی بدل شده است....
کتاب «اسناد فراماسونری در ایران» در 16 بخش تدوین شد که 7 فصل آن در جلد اول و 9 فصل دیگر آن در جلد دوم آمده است. کتاب نامه، گزیده اسناد و تصاویر و فهرست اعلام نیز بخش های پایانی این مجموعه دو جلدی را تشکیل می دهد.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط
اخبار مرتبط