250,000
تومان
10 ٪
225,000
تومان
افزودن به سبد خرید

راهنمای ادیان زنده - جلد اول

دسته بندی: ادیان - سایر

ناشر: بوستان کتاب قم

نویسنده: جان راسل هینلز

شاعر:

ویراستار:

تصویرگر:

با همکاری:

سال نشر: 1401

تعداد صفحات: 845

2
فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

انسان همیشه به دین گرایش داشته است به همین دلیل، در طول تاریخ، ادیانِ واقعی یا ساختگی ظهور کرده و انسان را به کردارهایی واداشتهاند.
پارهای از آنها اکنون دیگر بروز و ظهوری ندارند، اما برخی از آنان زندهاند و طرفدارانی دارند.
این ادیان زنده، کدامند و اصول و مبانی آنها چیست؟

درباره شناخت ادیان، کتابهای چندی ترجمه یا تألیف شده است، اما همگی فردیاند و همچنین اطلاعات آنها قدیمی است،
اما اثر حاضر، به خامه بیست نفر از دینشناسان بزرگِ معاصر پنج قاره جهان نگارش شده و به شکل مستند و روزآمد، در فصلهای متعددی به صورت مستقل درباره این ادیان تحقیق کرده است:
یهود، مسیحیت، اسلام، زردشتی، سیک، هندویی، جِیْنی، بودایی، چینی، ادیان بومی آمریکای شمالی، ادیان ژاپنی، ادیان منطقه اقیانوس آرام، ادیان آفریقایی و ادیان جدید غربی.

ترجمه روان و امینِ آقای دکتر عبدالرحیم گواهی با سابقه گرانسنگ در شناخت ادیان و نیز ترجمه، این کتاب را در اختیار فارسیزبانان گذاشته است.

فهرست کتاب عبارت است از:
*بخش اول: ادیان
- فصل اول: دین یهودی
- فصل دوم: مسیحیت
- فصل سوم: دین اسلام
- فصل چهارم: دین زردشتی
- فصل پنجم: دین هندویی
- فصل ششم: دین سیک
- فصل هفتم: دین جِینی
- فصل هشتم: دین بودایی
- فصل نهم: ادیان چینی
- فصل دهم: ادیان ژاپن
- فصل یازدهم: ادیان بومی آمریکای شمالی
- فصل دوازدهم: ادیان منطقه اقیانوس آرام
- فصل سیزدهم: ادیان آفریقایی
- فصل چهاردهم: حرکت های دینی جدید در جوامع ابتدایی
- فصل پانزدهم: ادیان جایگزین نوین در مغرب زمین
- فصل شانزدهم: بهایی گری
**بخش دوم: میباحث میان-فرهنگی
- فصل هفدهم: دین و جنسیت
- فصل هجدهم: معنویت
- فصل نوزدهم: مطالعه دین در هجرت
- فصل بیستم: دین مهاجران آفریقایی
- فصل بیست و یکم: ادیان مهاجران آسیای جنوبی در استرالیا
- فصل بیست و دوم: ادیان جمعیت های مهاجر آسیای جنوبی در انگلستان
- فصل بیست و سوم: ادیان مهاجران آسیای جنوبی در کانادا
- فصل بیست و چهارم: ادیان آسیای جنوبی در آمریکا
- فصل بیست و پنجم: تاملاتی تطبیقی در باب ادیان آسیای جنوبی در مهاجرت بین المللی

جلد اول مشتمل بر فصل های ابتدایی تا دین بودایی و جلد دوم مشتمل ادیان چینی تا آخر کتاب می باشد.

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام