بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • الفوائد الصمدیه

الفوائد الصمدیه

با حواشی مرحوم سید علی خان مدنی و مرحوم مدرس افغانی

ناشر : نهاوندی

نویسنده : بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 80

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 1881510003022
هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

مطالب این کتاب در چهار بخش کلی اسماء، افعال، مباحث جمله و مفردات تقسیم بندی می شود که از جمله مطالب آنها:
تعریف کلمه و کلام
تعریف فعل و مختصات آن
تعریف حرف و مختصات آن
تقسیمات اسم...
اسماء
معرب و مبنی
مرفوعات
مونث آوردن فعل
اقسام خبر
نواسخ مبتدا و خبر
موارد حذف فعل در مفعول مطلق
مجرورات
بازگشت ضمیر
اسمائی که مانند فعل عمل می کنند...
در افعال
نواصب
جوازم
عمل نکردن افعال قلوب
باب تنازع عاملین...
مباحث جمله و توابع آن
جملاتی که محل اعراب دارند
جملاتی که محل اعراب ندارند
جمله خبریه
جمله حالیه
جمله مفعول بها
جمله مضاف الیه
جمله جواب شرط
جمله تابع از مفرد...
مفردات
همزه
ان
ام
بل
حتی
قد
قط...
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
محصولات مرتبط