loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

معرفت شناسی

5 (2)
هم اکنون غیرقابل سفارش!

معرفی کتاب

بدون تردید در علوم بشری با مجموعه ای از قضایا مواجه هستیم. برای هر محقق و اندیشمندی جای این پرسش است که با چه میزانی، در مورد گزاره های آن داوری کند و با چه ابزاری آنها را بشناسد و بر چه اساسی معیار صدق و کذب آنها را تشخیص دهد؟
در این میان، معرفت شناسی، علمی است که به اینگونه مباحث اساسی بشر می پردازد و درباره هریک از آنها بحث، کاوش و گفتگو می کند. امروزه بحث از معرفت شناسی بویژه در حوزه دینی فراگیر شده و در سطح عموم نیز مطرح می گردد. همچنین بحث از اساسی ترین مباحث معرفت شناسی نظیر علم حضوری، علم حصولی و حقیقت صدق و معیار آن و همچنین شرح مباحث مربوط به معرفت دینی و مبانی آن مانند تعدد قرائت ها، پلورالیسم دینی، تعارض معرفت های دینی و دیگر معرفت های بشری از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.
این کتاب جلد اول از سری کتب مبانی اندیشه اسلامی است که رویکردی محققانه، روان و ساده به مباحث معرفت شناسی دارد.

مطالب اصلی کتاب از این قرار است:
- درس اول: کلیات
- درس دوم: علم حضوری
- درس سوم: ارزش علم حضوری
- درس چهارم: علم حصولی
- درس پنجم: ارزش علم حصولی
- درس ششم: راه های معرفت
- درس هفتم: ارزش راه های معرفت
- درس هشتم: شک گرایی و نسبیت گرایی 1
- درس نهم: شک گرایی و نسبیت گرایی 2
- درس دهم: هرمنوتیک فلسفی
- درس یازدهم: دین و معرفت شناسی دین
- درس دوازدهم: راه های معرفت دینی و ارزش آنها
- درس سیزدهم: تعدد قرائت ها
- درس چهاردهم: پلورالیسم دینی
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما